Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Váhy, vážicí zařízení 7           
Válečné hroby 6      1     
Válečné nebo teroristické akce 18           
Váleční veteráni 11 2   1   2 1  2
Vazba 119  5 2 2 4 4 3 1 1  
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 20  3 2 1 1   1  1
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 103 1 5 2 2 3 6 6 4 2 3
Vědeckovýzkumná pracoviště 7    1       
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39     2  3    
Vejce, vaječné výrobky 9 1     1  1 1  
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 105 7 6 6 2 3 8 2 1 1 3
Veřejná soutěž 37  1  1  2 1 1   
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 336 11 6 13 15 18 23 10 14 22  
Veřejná zeleň 1         1  
Veřejné dražby 6  1      1 3 1
Veřejné přístavy 1   1        
Veřejné sbírky 17  1 2 2  2 1 1   
Veřejné výzkumné instituce 29 1 2 2        
Veřejné výzkumné organizace 34 1 2 1  3 2 1 1 1 2
Veřejné zakázky 136  6 8 13 5 8 4 3 8 8
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 40           
Veřejný ochránce práv 24   1 2 2 4 2  2 1
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 346 12 18 11 9 10 14 26 8 10 9
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 264 4 8 5 12 4 4 13 2 5 7
Vietnamská socialistická republika 27  2    2 3 1 1  
Víno, vinařství, vinohradnictví 92 6 2 6 1 5 6 2 1 5 5
Víza, vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 127 9 11 3 1 7 2 2 1  1
Vklady 42 1 1  1 2 1     
Vláda České republiky 1153  10 6 3 6 7 4 1   
Vlámské společenství 3          1
Vnitrozemská a námořní plavba 43 3  1 3 1 5 4 1 3  
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 452 16 12 17 28 18 18 14 7 14 13
Vodní hospodářství 1           
Vodovody a kanalizace 16           
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 19  2         
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 3           
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1           
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2           
Vojenské zpravodajství 13 2  2       3
Vojenský materiál 13 1          
Volby 704 19 33 42 39 19 33 27 28 15 18
Volební kampaň 1           
Vstupné 1         1  
Všeobecná veřejná správa 59  3 2 3  4 3 3  4
Všeobecná vnitřní správa 15 1 2 1    1    
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1           
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 161 4 3 7 5 3  5 1 3 3
Vydávání (extradice) 37  6 4  4      
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 12           
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 10           
Výkon státního dozoru 4           
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 143  5 3 4 5 9 6 1 3 1
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 31  2  1 1  1 1 1 2
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53 1 3 3 1 2 1     
Vypořádání zadluženosti 12 1 5         
Výpůjčky 1        1   
Výrobky s ukončenou životností 10           
Výsady a imunity 3   3        
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 9           
Vystoupení z Evropské unie 2           
Výše úhrad hrazených služeb 9           
Výtahy 13  1    1 1  2  
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 37 1  2 1  2   3  
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 755 22 19 14 20 10 20 19 5 10 13
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9   1 1  1   2  
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 49 3 2 10  1 1     
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 14           
Vyznamenání a čestná uznání 22   2        
Vzdušní prostor - ochrana 2           
Vzdušný prostor - ochrana 5 2 1 1        
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU