Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Váhy, vážicí zařízení 7        1   
Válečné hroby 6       3  1  
Válečné nebo teroristické akce 16 4 11         
Váleční veteráni 11  1 1       2
Vazba 114 3 1 8 9 2  5  4  
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 19 2 1   1 1 2 1   
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 102 2 1 3 11 3 2 7 6 1 1
Vědeckovýzkumná pracoviště 7         1  
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39 1          
Vejce, vaječné výrobky 9     1   1  1
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 98 7 3 7 9 3 4 10 6 5 7
Veřejná soutěž 36 2 1 3 1 1  3 11   
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 312 11 31 33 25 20 7 20 15 18 11
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6           
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 17  2 1   1 1  1  
Veřejné výzkumné instituce 27 2 1 3 3 4  6 2 1 1
Veřejné výzkumné organizace 34 2 1 3 3 3 2 3 2 1 1
Veřejné zakázky 132 5 5 5 5 3 1 6 13 4  
Veřejné zdravotní pojištění, zdravotní služby 24 6 18         
Veřejný ochránce práv 24  1 1    2    
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 341 8 14 15 10 11 6 10 7 7 12
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 257 5 7 10 27 8 2 9 4 7 4
Vietnamská socialistická republika 26  1   2  1    
Víno, vinařství, vinohradnictví 88 5 1 1 4 2 5 7 2 3 6
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza, pobytová oprávnění 113 3 15 4 3 8 7 10 6 9 9
Vklady 41   1 1    2  1
Vláda České republiky 1073 36 124 165 230 52 60 77 89 82  
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 42 2 2 3 1 4  3 1 5 3
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 440 13 14 16 11 10 8 10 17 21 16
Vodní hospodářství 1         1  
Vodovody a kanalizace 11 1 2 5 3       
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 18 1 2 1 1 3 1 2 3 2  
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 2  1    1     
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1        1   
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2        1 1  
Vojenské zpravodajství 12  1 1  1 1  1  2
Vojenský materiál 11  2 1  1 1 2 2 1 1
Volby 684 26 17 26 32 33 21 32 36 32 19
Volební kampaň 1       1    
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 57 1 2 8 7 2 2 1    
Všeobecná vnitřní správa 14   1 2 1     1
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1     1      
Výbušniny, prekurzory výbušnin a hořlaviny 160 6 6 3 3  1 5 7 6 4
Vydávání (extradice) 34   2 11   1 2 4  
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 11 1 3 3 1 1  1 1   
Vyhrazená technická zařízení (tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení) 9  8 1        
Výkon státního dozoru 3       2  1  
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 138 5 3 12 6 3  5 3 3  
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 28  1 3  2 3 3  1  
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53     2     1
Vypořádání zadluženosti 10 4         1
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 9 1 5 1 2       
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 9 1  2 3 1 1 1    
Vystoupení z Evropské unie 2    1 1      
Výše úhrad hrazených služeb 5 1 1 1 1 1      
Výtahy 13  1      1   
Vyvlastnění, omezení vlastnického práva 33 2 3 4 3  1 1 2  1
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 747 14 18 17 18 11 7 16 29 16 22
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9    1 1  1 1   
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 28   1 3 1 1 4 1 1 3
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 13 2 1 3 3 2 2     
Vyznamenání a čestná uznání 22         1  
Vzdušní prostor - ochrana 2      1 1    
Vzdušný prostor - ochrana 5      1    2
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU