Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Váhy, vážicí zařízení 7      1     
Válečné hroby 6     3  1    
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9        2   
Vazba 109 7 9 2  5  4  5 2
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16   1 1 2 1   3 2
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 98 2 11 3 2 7 6 1 1 5 2
Vědeckovýzkumná pracoviště 7       1    
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38           
Vejce, vaječné výrobky 9   1   1  1   
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 85 4 9 3 4 10 6 5 7 6 6
Veřejná soutěž 31 1 1 1  3 11   1  
Veřejná správa 237 14 17 18 7 17 14 18 11 6 13
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6         1  
Veřejné přístavy 1          1
Veřejné sbírky 14    1 1  1  1 2
Veřejné výzkumné instituce 21  3 4  6 2 1 1 2 2
Veřejné výzkumné organizace 30 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1
Veřejné zakázky 119 2 5 3 1 6 13 4  6 8
Veřejný ochránce práv 22     2     1
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky 310 6 10 11 6 10 7 7 12 18 11
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 242 7 27 8 2 9 4 7 4 8 5
Vietnamská socialistická republika 25   2  1    2  
Víno, vinařství, vinohradnictví 82 1 4 2 5 7 2 3 6 2 6
Víza, vízová povinnost 55 1 2 3 6 8 6 9 6 10 3
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 47 2 2 6 1 2 2 1 4 3  
Vklady 41 1 1    2  1 1  
Vláda České republiky 839 90 230 52 60 77 89 82  10 6
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 35  1 4  3 1 5 3  1
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 407 10 11 10 8 10 17 21 16 12 17
Vodní hospodářství 1       1    
Vodovody a kanalizace 4 1 3         
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 14  1 3 1 2 3 2  2  
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1    1       
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1      1     
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2      1 1    
Vojenské zpravodajství 11 1  1 1  1  2  2
Vojenský materiál 8   1 1 2 2 1 1   
Volby 632 17 32 33 21 32 36 32 19 33 42
Volební kampaň 1     1      
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 52 6 7 2 2 1    3 2
Všeobecná vnitřní správa 13  2 1     1 2 1
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1   1        
Výbušniny a hořlaviny 146 1 3  1 5 7 6 4 3 7
Vydávání (extradice) 34 2 11   1 2 4  6 4
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 6 2 1 1  1 1     
Výkon státního dozoru 3     2  1    
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 127 9 6 3  5 3 3  5 3
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 26 2  2 3 3  1  2  
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53   2     1 3 3
Vypořádání zadluženosti 6        1 5  
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 2  2         
Výsady a imunity 3          3
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 6  3 1 1 1      
Vystoupení z Evropské unie 2  1 1        
Výše úhrad hrazených služeb 2  1 1        
Výtahy 12      1   1  
Vyvlastnění 25 1 3  1 1 2  1  2
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 706 8 18 11 7 16 29 16 22 19 14
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9  1 1  1 1    1
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 27  3 1 1 4 1 1 3 1 10
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 7  3 2 2       
Vyznamenání a čestná uznání 22       1   2
Vzdušní prostor - ochrana 2    1 1      
Vzdušný prostor - ochrana 5    1    2 1 1
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU