Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Váhy, vážicí zařízení 7     1      
Válečné hroby 6    3  1     
Válečné nebo teroristické akce 1           
Váleční veteráni 9       2   1
Vazba 101 8 2  5  4  5 2 2
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16  1 1 2 1   3 2 1
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 94 9 3 2 7 6 1 1 5 2 2
Vědeckovýzkumná pracoviště 7      1    1
Vědečtí a umělečtí pracovníci 38           
Vejce, vaječné výrobky 9  1   1  1    
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 78 6 3 4 10 6 5 7 6 6 2
Veřejná soutěž 30 1 1  3 11   1  1
Veřejná správa 215 9 18 7 17 14 18 11 6 13 15
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6        1   
Veřejné přístavy 1         1  
Veřejné sbírky 14   1 1  1  1 2 2
Veřejné výzkumné instituce 18  4  6 2 1 1 2 2  
Veřejné výzkumné organizace 28 3 3 2 3 2 1 1 2 1  
Veřejné zakázky 113 1 3 1 6 13 4  6 8 13
Veřejný ochránce práv 22    2     1 2
Veterinární léčivé přípravky 1  1         
Veterinární péče 301 7 11 6 10 7 7 12 18 11 9
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 230 22 8 2 9 4 7 4 8 5 12
Vietnamská socialistická republika 25  2  1    2   
Víno, vinařství, vinohradnictví 79 2 2 5 7 2 3 6 2 6 1
Víza, vízová povinnost 52  3 6 8 6 9 6 10 3  
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 44 1 6 1 2 2 1 4 3  1
Vklady 40 1    2  1 1  1
Vláda 297 129  2 2 2 3  10 6 3
Vláda České republiky 361 9 52 58 75 87 80     
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 34  4  3 1 5 3  1 3
Voda, vodní hospodářství, odpadní vody, vodovody 391 5 10 8 10 17 21 16 12 17 28
Vodní hospodářství 1      1     
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 14 1 3 1 2 3 2  2   
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 1   1        
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1     1      
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2     1 1     
Vojenské zpravodajství 10  1 1  1  2  2  
Vojenský materiál 8  1 1 2 2 1 1    
Volby 611 28 33 21 32 36 32 19 33 42 39
Volební kampaň 1    1       
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 44 5 2 2 1    3 2 3
Všeobecná vnitřní správa 13 2 1     1 2 1  
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1  1         
Výbušniny a hořlaviny 143 1  1 5 7 6 4 3 7 5
Vydávání (extradice) 21    1 2 4  6 4  
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 3  1  1 1      
Výkon státního dozoru 3    2  1     
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení) 116 4 3  5 3 3  5 3 4
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 24  2 3 3  1  2  1
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53  2     1 3 3 1
Vypořádání zadluženosti 6       1 5   
Výpůjčky 1           
Výsady a imunity 3         3  
Vysílače, vysílací sítě, vysílací rádiová zařízení, vysokorychlostní sítě, vysílací a přijímací stanice 6 3 1 1 1       
Vystoupení z Evropské unie 1  1         
Výše úhrad hrazených služeb 2 1 1         
Výtahy 12     1   1   
Vyvlastnění 23 2  1 1 2  1  2 1
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 692 12 11 7 16 29 16 22 19 14 20
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 8  1  1 1    1 1
Výzkum, věda 24  1 1 4 1 1 3 1 10  
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 4  2 2        
Vyznamenání a čestná uznání 22      1   2  
Vzdušní prostor - ochrana 2   1 1       
Vzdušný prostor - ochrana 5   1    2 1 1  
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU