Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Váhy, vážicí zařízení 7       1    
Válečné hroby 6      3  1   
Válečné nebo teroristické akce 12 11          
Váleční veteráni 10  1       2  
Vazba 111 1 8 9 2  5  4  5
Včelstva, včelařství, včelařské produkty 16    1 1 2 1   3
Vědecké instituce 11           
Vědecko-technický rozvoj 100 1 3 11 3 2 7 6 1 1 5
Vědeckovýzkumná pracoviště 7        1   
Vědečtí a umělečtí pracovníci 39 1          
Vejce, vaječné výrobky 9    1   1  1  
Venezuela 2           
Veřejná podpora a jiné podpory 90 2 7 9 3 4 10 6 5 7 6
Veřejná soutěž 34 1 3 1 1  3 11   1
Veřejná správa, informační systém veřejné správy 268 13 32 17 18 7 17 14 18 11 6
Veřejná zeleň 1           
Veřejné dražby 6          1
Veřejné přístavy 1           
Veřejné sbírky 16 1 1   1 1  1  1
Veřejné výzkumné instituce 25 1 3 3 4  6 2 1 1 2
Veřejné výzkumné organizace 32 1 3 3 3 2 3 2 1 1 2
Veřejné zakázky 125 3 5 5 3 1 6 13 4  6
Veřejný ochránce práv 23  1    2     
Veterinární péče, veterinární léčivé přípravky, veterinární technické prostředky 330 11 15 10 11 6 10 7 7 12 18
Vězeňská služba a justiční stráž České republiky 248 3 10 27 8 2 9 4 7 4 8
Vietnamská socialistická republika 26 1   2  1    2
Víno, vinařství, vinohradnictví 82  1 4 2 5 7 2 3 6 2
Víza, vízová povinnost 61 5 2 2 3 6 8 6 9 6 10
Vízová povinnost, mimořádná pracovní víza 51 3 3 2 6 1 2 2 1 4 3
Vklady 41  1 1    2  1 1
Vláda České republiky 961 47 165 230 52 60 77 89 82  10
Vlámské společenství 3           
Vnitrozemská a námořní plavba 38  3 1 4  3 1 5 3  
Voda, vodní hospodářství, vodoprávní úřady a odpadní vody 424 11 16 11 10 8 10 17 21 16 12
Vodní hospodářství 1        1   
Vodovody a kanalizace 9 1 5 3        
Vojáci z povolání 21           
Vojenská policie 17 2 1 1 3 1 2 3 2  2
Vojenská vozidla, vojenská bojová vozidla 2 1    1      
Vojenské doklady, dotazníky a osobní známky 1       1    
Vojenské tábory nucených prací 1           
Vojenské újezdy 2       1 1   
Vojenské zpravodajství 12 1 1  1 1  1  2  
Vojenský materiál 9  1  1 1 2 2 1 1  
Volby 654 13 26 32 33 21 32 36 32 19 33
Volební kampaň 1      1     
Vstupné 1           
Všeobecná veřejná správa 54  8 7 2 2 1    3
Všeobecná vnitřní správa 14  1 2 1     1 2
Výběrové řízení 5           
Výbor pro personální nominace 1    1       
Výbušniny a hořlaviny 152 4 3 3  1 5 7 6 4 3
Vydávání (extradice) 34  2 11   1 2 4  6
Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) 9 2 3 1 1  1 1    
Vyhrazená technická zařízení 4 3 1         
Výkon státního dozoru 3      2  1   
Výkon trestu odnětí svobody (domácího vězení), výkon ochranné výchovy 133 3 12 6 3  5 3 3  5
Vynálezy, průmyslové vzory a zlepšovací návrhy 27  3  2 3 3  1  2
Vypořádání některých nároků a závazků státu 53    2     1 3
Vypořádání zadluženosti 6         1 5
Výpůjčky 1           
Výrobky s ukončenou životností 6 3 1 2        
Výsady a imunity 3           
Vysílače, vysílací sítě, vysokorychlostní sítě, vysílací rádiová zařízení, vysílací a přijímací stanice 8  2 3 1 1 1     
Vystoupení z Evropské unie 2   1 1       
Výše úhrad hrazených služeb 4 1 1 1 1       
Výtahy 12       1   1
Vyvlastnění 30 2 4 3  1 1 2  1  
Vývoz, dovoz, průvoz zboží 724 9 17 18 11 7 16 29 16 22 19
Výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách 9   1 1  1 1    
Výzkum, věda, experimentální vývoj a inovace 28  1 3 1 1 4 1 1 3 1
Výzkumné organizace, výzkumní pracovníci 11 1 3 3 2 2      
Vyznamenání a čestná uznání 22        1   
Vzdušní prostor - ochrana 2     1 1     
Vzdušný prostor - ochrana 5     1    2 1
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Zavřít
MENU