Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 700          
Udělování milostí 2          
Úhrady za zkoušky 2          
Újezdní úřady 21          
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 20          
Ukrajina 71          
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13     1     
Uprchlíci 17          
Úřad evropského veřejného žalobce 2          
Úřad práce České republiky 91          
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14          
Úřad pro ochranu osobních údajů 5          
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 9          
Úřad pro zahraniční styky a informace 22          
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15          
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1          
Úrazové pojištění 8          
Úřednické zkoušky 24          
Uruguayská východní republika 4          
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3          
Ústav pro studium totalitních režimů 5          
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1          
Ústava a ústavní zákony 82       1 1  
Ústavní činitelé ČR 3          
Ústavní soud, nálezy a sdělení 619          
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 36          
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 45          
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 208      1 1   
Uzbecká republika 10          
Územně správní členění státu 3          
Územní členění státu 14          
Územní plánování, územní rozvoj 22          
Užitné vzory 8          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU