Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Udělování milostí 2        
Úhrady za zkoušky 2        
Újezdní úřady 18        
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19        
Ukrajina 36        
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13   1     
Uprchlíci 17        
Úřad evropského veřejného žalobce 1        
Úřad práce České republiky 68        
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12        
Úřad pro ochranu osobních údajů 4        
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2        
Úřad pro zahraniční styky a informace 22        
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 14        
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1        
Úrazové pojištění 8        
Úřednické zkoušky 16        
Uruguayská východní republika 3        
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3        
Ústav pro studium totalitních režimů 4        
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1        
Ústava a ústavní zákony 73     1 1  
Ústavní činitelé 3        
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 33        
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 34        
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 191    1 1   
Uzbecká republika 10        
Územně správní členění státu 2        
Územní členění státu 14        
Územní plány 15        
Užitné vzory 6        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU