Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Udělování milostí 2       
Úhrady za zkoušky 2       
Újezdní úřady 17       
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19       
Ukrajina 36       
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13  1     
Uprchlíci 17       
Úřad evropského veřejného žalobce 1       
Úřad práce České republiky 62       
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12       
Úřad pro ochranu osobních údajů 4       
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1       
Úřad pro zahraniční styky a informace 22       
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 13       
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1       
Úrazové pojištění 7       
Úřednické zkoušky 16       
Uruguayská východní republika 3       
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 2       
Ústav pro studium totalitních režimů 4       
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1       
Ústava a ústavní zákony 69    1 1  
Ústavní činitelé 2       
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná činnost 32       
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 32       
Utajované informace 28       
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 181   1 1   
Uzbecká republika 10       
Územní členění státu 14       
Územní plány 15       
Užitné vzory 6       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU