Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953
Udělování milostí 2           
Úhrady za zkoušky 2           
Újezdní úřady 19           
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19           
Ukrajina 37           
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13           
Uprchlíci 17           
Úřad evropského veřejného žalobce 1           
Úřad práce České republiky 71           
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12           
Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3           
Úřad pro zahraniční styky a informace 22           
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15           
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1           
Úrazové pojištění 8           
Úřednické zkoušky 17           
Uruguayská východní republika 3           
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3           
Ústav pro studium totalitních režimů 4           
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1           
Ústava a ústavní zákony 78     1      
Ústavní činitelé 3           
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 33           
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 34           
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 194     1   1   
Uzbecká republika 10           
Územně správní členění státu 2           
Územní členění státu 14           
Územní plány 15           
Užitné vzory 6           
Název Celkem 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953
Zavřít
MENU