Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 725           
Udělování milostí 3           
Úhrady za zkoušky 2           
Újezdní úřady 22           
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 20           
Ukrajina 81           
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13           
Uprchlíci 17           
Úřad evropského veřejného žalobce 2           
Úřad práce České republiky 101           
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14           
Úřad pro ochranu osobních údajů 5           
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 9           
Úřad pro zahraniční styky a informace 22           
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 17           
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1           
Úrazové pojištění 9           
Úřednické zkoušky 26           
Uruguayská východní republika 4           
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3           
Ústav pro studium totalitních režimů 4           
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1           
Ústava a ústavní zákony 87 2      1    
Ústavní činitelé ČR 3           
Ústavní soud, nálezy a sdělení 640           
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 38           
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 48           
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 220           
Uzbecká republika 10           
Územně správní členění státu 3           
Územní členění státu 14           
Územní plánování, územní rozvoj 31           
Užitné vzory 8           
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Zavřít
MENU