Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Udělování milostí 2           
Úhrady za zkoušky 2           
Újezdní úřady 18           
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19           
Ukrajina 36           
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13 1          
Uprchlíci 17           
Úřad evropského veřejného žalobce 1           
Úřad práce České republiky 62           
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12           
Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1           
Úřad pro zahraniční styky a informace 22           
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 14           
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1           
Úrazové pojištění 7           
Úřednické zkoušky 16           
Uruguayská východní republika 3           
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 2           
Ústav pro studium totalitních režimů 4           
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1           
Ústava a ústavní zákony 69      1 2    
Ústavní činitelé 2           
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná činnost 32           
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 32           
Utajované informace 28           
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 181 1          
Uzbecká republika 10           
Územní členění státu 14           
Územní plány 15 1    1      
Užitné vzory 6           
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Zavřít
MENU