Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 700           
Udělování milostí 2           
Úhrady za zkoušky 2           
Újezdní úřady 21           
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 20           
Ukrajina 71           
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13    1       
Uprchlíci 17           
Úřad evropského veřejného žalobce 2           
Úřad práce České republiky 91           
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 14           
Úřad pro ochranu osobních údajů 5           
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 9           
Úřad pro zahraniční styky a informace 22           
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15           
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1           
Úrazové pojištění 8           
Úřednické zkoušky 24           
Uruguayská východní republika 4           
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3           
Ústav pro studium totalitních režimů 5           
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1           
Ústava a ústavní zákony 82   1      1 2
Ústavní činitelé ČR 3           
Ústavní soud, nálezy a sdělení 619           
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 36           
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 45           
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 208  1  1       
Uzbecká republika 10           
Územně správní členění státu 3           
Územní členění státu 14           
Územní plánování, územní rozvoj 22    1    1   
Užitné vzory 8           
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Zavřít
MENU