Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Udělování milostí 2           
Úhrady za zkoušky 2           
Újezdní úřady 18           
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19           
Ukrajina 37           
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13  1         
Uprchlíci 17           
Úřad evropského veřejného žalobce 1           
Úřad práce České republiky 69           
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12           
Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3           
Úřad pro zahraniční styky a informace 22           
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15           
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1           
Úrazové pojištění 8           
Úřednické zkoušky 17           
Uruguayská východní republika 3           
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3           
Ústav pro studium totalitních režimů 4           
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1           
Ústava a ústavní zákony 78 1      1 2   
Ústavní činitelé 3           
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 33           
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 34           
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 191  1         
Uzbecká republika 10           
Územně správní členění státu 2           
Územní členění státu 14           
Územní plány 15  1    1     
Užitné vzory 6           
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU