Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Udělování milostí 2         1  
Úhrady za zkoušky 2    2       
Újezdní úřady 18  1 2 1 1 1 1 1 1 1
Ukončení platnosti dvoustranných smluv 19          1
Ukrajina 37 1  1  3   1 1 4
Umělecká díla, výtvarné umění, umělecká výroba 13           
Uprchlíci 17  1     1  11 1
Úřad evropského veřejného žalobce 1   1        
Úřad práce České republiky 69 4 5  1 2  2 4 3 6
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 12  1     1 1  1
Úřad pro ochranu osobních údajů 4   2        
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3 1 1    1     
Úřad pro zahraniční styky a informace 22   1   1  1 1 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 15 1 1 2   2   1 1
Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky 1           
Úrazové pojištění 8  1     1 1  1
Úřednické zkoušky 17 1  4 1 1 1 8 1   
Uruguayská východní republika 3          1
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 3  1 2        
Ústav pro studium totalitních režimů 4        1  1
Ústav pro zjišťování příčin leteckých nehod 1        1   
Ústava a ústavní zákony 78 9 17   1  1  1 2
Ústavní činitelé 3 1      1    
Ústavní výchova, ochranná výchova a preventivně výchovná péče 33  2 1  1  2 2 2 3
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 34  2 1 3 3 1 2 3 6 2
Úvěry, úvěrování, spotřebitelský úvěr 191 5 13  7 3 9 1 5 7 3
Uzbecká republika 10    1     1 1
Územně správní členění státu 2  2         
Územní členění státu 14  2     1   1
Územní plány 15  1  1       
Užitné vzory 6     2    1  
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU