Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Salvadorská republika 3        
Samospráva 6        
San Marinská republika 3        
SARS CoV-2, COVID-19 286        
Sasko-Anhaltsko 1        
Sazby úhrad 1        
Sbírka listin 5        
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 49      2  
Schengenský prostor 9        
Sčítání lidu, domů a bytů 7        
Sdružení občanů 67        
Sdružování občanů 6        
Sekretariát Rady Evropské unie 1        
Senát 108        
Senegal 3        
Severoatlantická smlouva (NATO) 12        
Seychely 1        
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4        
Seznam odborných úkonů 1        
Seznam zdravotních výkonů 12        
Shromažďování občanů 11        
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3        
Sierra leone 2        
Silniční provoz 15        
Singapur 3        
Sjednocená arabská republika 1        
Skleníkové plyny 14        
Sklo 1        
Slovenská republika 137        
Služba vojáků v záloze 3        
Služby 575        
Služby soukromého detektiva 1        
Služební hodnocení 1        
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 16        
Služební průkazy 12        
Služební úřad 5        
Služební zařazení 1        
Směnárenská činnost 5        
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11  1      
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 14        
Sociálně ekonomické informace 199        
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8        
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9        
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4        
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 645        
Sociálně-právní ochrana dětí 78        
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory), ošetřovné 918  4 2 3  1  
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 14        
Somálsko 2        
Soudní řád správní 60        
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 6        
Soudy 1268    1 1 3  
Soudy - Soudci 5        
Soukromé podnikání občanů 89  1  2 1   
Soukromé právo 1        
Soukromé vyučování 4        
Soukromý detektiv 3        
Sovětský svaz 55  1 2  1 2 2
Spalinové cesty 1        
Spisová služba 31        
Spojené arabské emiráty 2        
Spojené království Montserrat 2        
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 30     1   
Spojené státy americké 52        
Spojené státy mexické 12        
Společenské organizace 9        
Společenství vlastníků jednotek 1        
Spolková republika Německo 101   2     
Spotřebitelský úvěr 3        
Spotřební daň 1        
Správa domů a pozemků 1        
Správci podniků 9        
Správní řád 23        
Správní řízení 388  1 2   2 1
Srbská republika 11        
Srbsko a Černá Hora 5        
Srí lanka 8        
Stacionární nádrže 1        
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1        
Stát Izrael 20        
Státní bezpečnost (bývalá) 5        
Státní energetická inspekce 1        
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5        
Státní fond dopravní infrastruktury 11        
Státní fond kinematografie 2        
Státní fond kultury ČR 7        
Státní fond podpory investic 2        
Státní fond rozvoje bydlení 39        
Státní fond životního prostředí 10        
Státní hmotné rezervy 26        
Státní hranice, ochrana státních hranic 32        
Státní občanství 95  1 3 3  3  
Státní odrůdová kniha 2        
Státní podnik 37    1    
Státní pozemkový úřad 11        
Státní služba 107        
Státní správa 216        
Státní svátky, svátky, významné dny 13        
Státní symboly 40        
Státní ústav pro kontrolu léčiv 19        
Státní území 113      1  
Státní veterinární správa 1        
Státní volební komise 71        
Státní vyrovnávací příspěvek 2        
Státní zaměstnanci 40        
Státní záruky České republiky 4        
Státní zastupitelství, státní zástupci 159        
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 12        
Státní zemědělský intervenční fond 193        
Státní zkoušky z grafických disciplín 1        
Státní, hospodářské, služební tajemství 6 1 1      
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 93        
Stavební řád 35     1 1  
Stavební spoření 25        
Stavebnictví, stavební úřady 392 4   2 2 1  
Stížnosti občanů 5        
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1        
Stomatologické výrobky 1        
Strategické hlukové mapy 1        
Stravování, stravné 75        
Střet zájmů 41        
Strojní zařízení 14        
Styky s orgány cizích států 1        
Súdán 4        
Svatý Bartoloměj 1        
Svatý Stolec 2        
Svazijsko 1        
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1        
Světová poštovní unie 2        
Světová zdravotnická organizace 3        
Svobodný stát Sasko 4        
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2        
Syrská arabská republika 17        
Systém řízení 1        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU