Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Salvadorská republika 3          
Samospráva 7          
San Marinská republika 3          
SARS CoV-2, COVID-19 325          
Sasko-Anhaltsko 1          
Sazby úhrad 1          
Sbírka listin 7          
Sbírka právních předpisů, územních samosprávných celků a některých správních úřadů 4          
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 54        2  
Schengenský prostor 16          
Sčítání lidu, domů a bytů 7          
Sdružení občanů 69          
Sdružování občanů 6          
Sekretariát Rady Evropské unie 1          
Senát 118          
Senegal 5          
Severoatlantická smlouva (NATO) 12          
Seychely 1          
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5          
Seznam odborných úkonů 1          
Seznam zdravotních výkonů 17          
Shromažďování občanů 14          
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3          
Sierra leone 2          
Silniční provoz 16          
Singapur 3          
Sjednocená arabská republika 1          
Skleníkové plyny 18          
Sklo 1          
Slovenská republika 140          
Služba vojáků v záloze 3          
Služby 656          
Služby soukromého detektiva 1          
Služební hodnocení 1          
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 17          
Služební průkazy 12          
Služební úřad 5          
Služební zařazení 1          
Směnárenská činnost 6          
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11    1      
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 21          
Sociálně ekonomické informace 208          
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8          
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9          
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 5          
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 687          
Sociálně-právní ochrana dětí 90          
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory), ošetřovné 994 2   4 2 3  1  
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 14          
Somálsko 2          
Soudní řád správní 67          
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 7          
Soudy 1344      1 1 3  
Soudy - Soudci 10          
Soukromé podnikání občanů 95    1  2 1   
Soukromé právo 1          
Soukromé vyučování 5          
Soukromý detektiv 3          
Sovětský svaz 55    1 2  1 2 2
Spalinové cesty 1          
Spisová služba 37          
Spojené arabské emiráty 2          
Spojené království Montserrat 3          
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 31       1   
Spojené státy americké 53          
Spojené státy mexické 12          
Společenské organizace 9          
Společenství vlastníků jednotek 1          
Spolková republika Německo 102     2     
Spotřebitelský úvěr 4          
Spotřební daň 2          
Správa domů a pozemků 1          
Správci podniků 10          
Správní řád 24          
Správní řízení 429    1 2   2 1
Srbská republika 13          
Srbsko a Černá Hora 6          
Srí lanka 8          
Stacionární nádrže 1          
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1          
Stát Izrael 21          
Státní bezpečnost (bývalá) 7          
Státní energetická inspekce 1          
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5          
Státní fond dopravní infrastruktury 14          
Státní fond kinematografie 4          
Státní fond kultury ČR 9          
Státní fond podpory investic 12          
Státní fond rozvoje bydlení 42          
Státní fond životního prostředí 10          
Státní fond životního prostředí ČR 2          
Státní hmotné rezervy 31          
Státní hranice, ochrana státních hranic 40          
Státní občanství 104 1   1 3 3  3  
Státní odrůdová kniha 2          
Státní podnik 38      1    
Státní pozemkový úřad 15          
Státní služba 126          
Státní správa 261          
Státní svátky, svátky, významné dny 14          
Státní symboly 43          
Státní ústav pro kontrolu léčiv 26          
Státní území 123        1  
Státní veterinární správa 2          
Státní volební komise 81          
Státní vyrovnávací příspěvek 3          
Státní zaměstnanci 54          
Státní záruky České republiky 5          
Státní zastupitelství, státní zástupci 170          
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 15          
Státní zemědělský intervenční fond 199          
Státní zkoušky z grafických disciplín 1          
Státní, hospodářské, služební tajemství 6   1 1      
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 113          
Stavební řád 36       1 1  
Stavební spoření 28          
Stavebnictví, stavební úřady 414   4   2 2 1  
Sterilizace 1          
Stížnosti občanů 5          
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1          
Stomatologické výrobky 1          
Strategické hlukové mapy 1          
Stravování, stravné 89          
Střet zájmů 46          
Strojní zařízení 14          
Styky s orgány cizích států 1          
Súdán 4          
Svatý Bartoloměj 1          
Svatý Stolec 2          
Svazijsko 1          
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1          
Světová poštovní unie 2          
Světová zdravotnická organizace 3          
Svobodný stát Sasko 4          
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2          
Syrská arabská republika 17          
Systém řízení 1          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU