Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Salvadorská republika 3       
Samospráva 5       
San Marinská republika 3       
Sasko-Anhaltsko 1       
Sazby úhrad 1       
Sbírka listin 3       
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 45     2  
Schengenský prostor 9       
Sčítání lidu, domů a bytů 4       
Sdružení občanů 66       
Sdružování občanů 6       
Sekretariát Rady Evropské unie 1       
Senát 103       
Senegal 3       
Seychely 1       
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4       
Seznam odborných úkonů 1       
Seznam zdravotních výkonů 8       
Shromažďování občanů 11       
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3       
Sierra leone 2       
Silniční provoz 15       
Singapur 3       
Sjednocená arabská republika 1       
Skleníkové plyny 11       
Sklo 1       
Slovenská republika 136       
Služba vojáků v záloze 3       
Služby 483       
Služby soukromého detektiva 1       
Služební hodnocení 1       
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 14       
Služební průkazy 11       
Služební úřad 5       
Služební zařazení 1       
Směnárenská činnost 4       
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11 1      
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 10       
Sociálně ekonomické informace 196       
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8       
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9       
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4       
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 630       
Sociálně-právní ochrana dětí 67       
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) 880 4 2 3  1  
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 12       
Somálsko 2       
Soudní řád správní 57       
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 3       
Soudy 1217   1 1 3  
Soudy - Soudci 4       
Soukromé podnikání občanů 88 1  2 1   
Soukromé právo 1       
Soukromé vyučování 4       
Soukromý detektiv 3       
Sovětský svaz 55 1 2  1 2 2
Spalinové cesty 1       
Spisová služba 31       
Spojené arabské emiráty 2       
Spojené království Montserrat 2       
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 28    1   
Spojené státy americké 52       
Spojené státy mexické 12       
Společenské organizace 9       
Společenství vlastníků jednotek 1       
Spolková republika Německo 101  2     
Spotřebitelský úvěr 3       
Spotřební daň 1       
Správa domů a pozemků 1       
Správci podniků 9       
Správní řád 22       
Správní řízení 374 1 2   2 1
Srbská republika 11       
Srbsko a Černá Hora 5       
Srí lanka 8       
Stacionární nádrže 1       
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1       
Stát Izrael 19       
Státní bezpečnost (bývalá) 5       
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5       
Státní fond dopravní infrastruktury 11       
Státní fond kinematografie 2       
Státní fond kultury ČR 7       
Státní fond rozvoje bydlení 34       
Státní fond životního prostředí České republiky 9       
Státní hmotné rezervy 21       
Státní hranice, ochrana státních hranic 31       
Státní občanství 94 1 3 3  3  
Státní odrůdová kniha 2       
Státní podnik 35   1    
Státní pozemkový úřad 11       
Státní služba 102       
Státní správa 202       
Státní svátky, svátky, významné dny 13       
Státní symboly 39       
Státní ústav pro kontrolu léčiv 13       
Státní území 109     1  
Státní veterinární správa 1       
Státní volební komise 65       
Státní vyrovnávací příspěvek 2       
Státní zaměstnanci 39       
Státní záruky České republiky 4       
Státní zastupitelství, státní zástupci 153       
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 11       
Státní zemědělský intervenční fond 186       
Státní zkoušky z grafických disciplín 1       
Státní, hospodářské, služební tajemství 6 1      
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 84       
Stavební řád 35    1 1  
Stavební spoření 25       
Stavebnictví, stavební úřady 386   2 2 1  
Stížnosti občanů 5       
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1       
Stomatologické výrobky 1       
Strategické hlukové mapy 1       
Stravování, stravné 72       
Střet zájmů 41       
Strojní zařízení 14       
Styky s orgány cizích států 1       
Súdán 4       
Svatý Bartoloměj 1       
Svatý Stolec 2       
Svazijsko 1       
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1       
Světová poštovní unie 2       
Světová zdravotnická organizace 3       
Svobodný stát Sasko 4       
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2       
Syrská arabská republika 17       
Systém řízení 1       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU