Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Salvadorská republika 3           
Samospráva 7           
San Marinská republika 3           
SARS CoV-2, COVID-19 331           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1           
Sbírka listin 7           
Sbírka právních předpisů, územních samosprávných celků a některých správních úřadů 5           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 54           
Schengenský prostor 16           
Sčítání lidu, domů a bytů 7           
Sdružení občanů 69           
Sdružování občanů 6           
Sekretariát Rady Evropské unie 3           
Senegal 5 2          
Severoatlantická smlouva (NATO) 12           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 18           
Shromažďování občanů 14           
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 16 1   1       
Singapur 3           
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 19           
Sklo 1           
Slovenská republika 140           
Služba vojáků v záloze 3           
Služby 665           
Služby platforem pro sdílení videonahrávek 1           
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 18           
Služební průkazy 12           
Služební úřad 5           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 6           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11           
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 22           
Sociálně ekonomické informace 210           
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9           
Sociálně-právní ochrana dětí 93           
Sociální zabezpečení (včetně důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociálních služeb) 1020    2  3 4    
Somálsko 2 1          
Soudní řád správní 68           
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 7           
Soudy 1356           
Soudy, soudci 13           
Soukromé podnikání občanů 95           
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 5           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55 1   1 1 4     
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 39           
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 3           
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 31    1       
Spojené státy americké 54           
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 102 1   2  1 1    
Spotřebitelský úvěr 5           
Spotřební daň 3           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 10           
Správní řád 24           
Správní řízení 431  1   1     1
Srbská republika 13           
Srbsko a Černá Hora 6           
Srí lanka 8           
Srílanka 1           
Srílanská demokratická socialistická republika 1           
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 21           
Statistika, statistické informace (informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru) 15           
Státní bezpečnost (bývalá) 7           
Státní energetická inspekce 2           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 14           
Státní fond kinematografie 4           
Státní fond kultury ČR 9           
Státní fond podpory investic (Státní fond rozvoje bydlení) 48           
Státní fond životního prostředí ČR 12           
Státní hmotné rezervy 37           
Státní hranice, ochrana státních hranic 40           
Státní občanství 104      2     
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 39           
Státní pozemkový úřad 15           
Státní služba 127           
Státní správa 265           
Státní svátky, svátky, významné dny 14           
Státní symboly 43           
Státní ústav pro kontrolu léčiv 29           
Státní území 123    1 1 1     
Státní veterinární správa 4           
Státní volební komise 84           
Státní vyrovnávací příspěvek 3           
Státní zaměstnanci 55           
Státní záruky České republiky 5           
Státní zastupitelství, státní zástupci 170           
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 19           
Státní zemědělský intervenční fond 216           
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 118           
Stavební řád 36     1      
Stavební spoření 28           
Stavebnictví, stavební úřady 418    1 1      
Sterilizace 1           
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 2           
Střet zájmů 46           
Strojní zařízení 14           
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4           
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17           
Systém řízení 1           
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Zavřít
MENU