Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Salvadorská republika 3           
Samospráva 3           
San Marinská republika 3           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1           
Sbírka listin 3           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 43           
Schengenský prostor 9           
Sčítání lidu, domů a bytů 4           
Sdružení občanů 65           
Sdružování občanů 6           
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 94           
Senegal 3        2   
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 3           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 8           
Shromažďování občanů 11           
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2 1          
Silniční provoz 13        1   
Singapur 3           
Sjednocená arabská republika 1      1     
Skleníkové plyny 11           
Sklo 1           
Slovenská republika 134           
Služba vojáků v záloze 3           
Služby 439     1  1    
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 14           
Služební průkazy 11           
Služební úřad 5           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 4           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11           
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 10           
Sociálně ekonomické informace 187           
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9           
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 2     1      
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 619           
Sociálně-právní ochrana dětí 62           
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) 836   1        
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 12           
Somálsko 2        1   
Soudní řád správní 55           
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 2           
Soudy 1201 1          
Soudy - Soudci 4           
Soukromé podnikání občanů 84           
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 3           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55  2 1 1    1   
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 31           
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2           
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 28   1        
Spojené státy americké 52           
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9     2      
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 98        1   
Spotřebitelský úvěr 2           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 9           
Správní řád 21           
Správní řízení 359    1   1  1  
Srbská republika 11           
Srbsko a Černá Hora 5           
Srí lanka 8           
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 17           
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 11           
Státní fond kinematografie 2           
Státní fond kultury ČR 5           
Státní fond rozvoje bydlení 33           
Státní fond životního prostředí České republiky 9           
Státní hmotné rezervy 21           
Státní hranice, ochrana státních hranic 23           
Státní občanství 93           
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 34           
Státní pozemkový úřad 10           
Státní služba 101           
Státní správa 193           
Státní svátky, svátky, významné dny 13           
Státní symboly 38           
Státní ústav pro kontrolu léčiv 13           
Státní území 91   1        
Státní veterinární správa 1           
Státní volební komise 62           
Státní vyrovnávací příspěvek 2           
Státní zaměstnanci 39           
Státní záruky České republiky 2           
Státní zastupitelství, státní zástupci 152           
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 11           
Státní zemědělský intervenční fond 182           
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 81           
Stavební řád 33           
Stavební spoření 25           
Stavebnictví, stavební úřady 378      1     
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 1           
Stravování, stravné 72           
Střet zájmů 38           
Strojní zařízení 14           
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4   2        
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 15 1   1       
Systém řízení 1           
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Zavřít
MENU