Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Salvadorská republika 3           
Samospráva 16           
San Marinská republika 3           
SARS CoV-2, COVID-19 332           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 2           
Sbírka listin 9           
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 7           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 60           
Schengenský prostor 16           
Sčítání lidu, domů a bytů 7           
Sdružení občanů 70           
Sdružování občanů 7           
Sekretariát Rady Evropské unie 3           
Senegal 5           
Severoatlantická smlouva (NATO) 12           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 22           
Shromažďování občanů 14           
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2     1      
Silniční provoz 16           
Singapur 3  1         
Sjednocená arabská republika 1          1
Skleníkové plyny 23           
Sklo 1           
Slovenská republika 140           
Služba vojáků v záloze 6           
Služby 702         1  
Služby platforem pro sdílení videonahrávek 1           
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 2           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 18           
Služební průkazy 12           
Služební úřad 7           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 6           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11           
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 25           
Sociálně ekonomické informace 213           
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8    1       
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9           
Sociálně-právní ochrana dětí 98           
Sociální zabezpečení, sociální pojištění (včetně důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociálních služeb) 1063  1 1    1    
Somálsko 2           
Soudní řád správní 76           
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 7           
Soudy 1426     1      
Soudy, soudci 32           
Soukromé podnikání občanů 97           
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 5           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 56  4 1 2  2 1 1   
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 41           
Spojené arabské emiráty 4           
Spojené království Montserrat 3           
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 32  1  1   1    
Spojené státy americké 57           
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9         2  
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 102 1 2  1       
Spotřebitelský úvěr 5           
Spotřební daň 5           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 10           
Správní řád 26           
Správní řízení 461  1      1   
Srbská republika 13           
Srbsko a Černá Hora 6           
Srí lanka 8  1         
Srílanka 1           
Srílanská demokratická socialistická republika 1           
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 21           
Statistika, statistické informace (informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru) 26         1  
Státní bezpečnost (bývalá) 7           
Státní energetická inspekce 3           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 19           
Státní fond kinematografie 6           
Státní fond kultury ČR 9           
Státní fond podpory investic (Státní fond rozvoje bydlení) 54           
Státní fond životního prostředí ČR 12           
Státní hmotné rezervy 41           
Státní hranice, ochrana státních hranic 41           
Státní občanství 111           
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 42           
Státní pozemkový úřad 19           
Státní služba 142           
Státní správa 290           
Státní svátky, svátky, významné dny 15           
Státní symboly 45           
Státní úřad 1           
Státní ústav pro kontrolu léčiv 29           
Státní území 125 4 1 2 1   1    
Státní veterinární správa 4           
Státní volební komise 94           
Státní vyrovnávací příspěvek 3           
Státní zaměstnanci 61           
Státní záruky České republiky 5           
Státní zastupitelství, státní zástupci 182           
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 20           
Státní zemědělský intervenční fond 226           
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 146           
Stavební řád 38           
Stavební spoření 29           
Stavebnictví, stavební úřady 442          1
Sterilizace 1           
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 2           
Střet zájmů 48           
Strojní zařízení 14           
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4 1      2    
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17     1   1   
Systém řízení 1           
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Zavřít
MENU