Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Salvadorská republika 3           
Samospráva 6           
San Marinská republika 3           
SARS CoV-2, COVID-19 289           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1           
Sbírka listin 5           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 50           
Schengenský prostor 9           
Sčítání lidu, domů a bytů 7           
Sdružení občanů 67           
Sdružování občanů 6           
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 109           
Senegal 4           
Severoatlantická smlouva (NATO) 12           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 12           
Shromažďování občanů 11           
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 15           
Singapur 3         1  
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 14           
Sklo 1           
Slovenská republika 137           
Služba vojáků v záloze 3           
Služby 582           
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 16           
Služební průkazy 12           
Služební úřad 5           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 5           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11           
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 15           
Sociálně ekonomické informace 200           
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8   1   1     
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9           
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4           
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 649           
Sociálně-právní ochrana dětí 80           
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory), ošetřovné 926   1    1  1 1
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 14           
Somálsko 2     1      
Soudní řád správní 62           
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 6           
Soudy 1285    1       
Soudy - Soudci 5           
Soukromé podnikání občanů 90           
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 4           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55 3 1 2   1   4 1
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 31           
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2           
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 30  1    2   1  
Spojené státy americké 52           
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 101 2  3 1   1 1 2  
Spotřebitelský úvěr 3           
Spotřební daň 1           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 9           
Správní řád 23           
Správní řízení 398  2   1 2   1  
Srbská republika 12           
Srbsko a Černá Hora 5           
Srí lanka 8  1 1   1 1  1  
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 20           
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní energetická inspekce 1           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 11           
Státní fond kinematografie 2           
Státní fond kultury ČR 7           
Státní fond podpory investic 2           
Státní fond rozvoje bydlení 39           
Státní fond životního prostředí 10           
Státní hmotné rezervy 27           
Státní hranice, ochrana státních hranic 32           
Státní občanství 100           
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 37           
Státní pozemkový úřad 13           
Státní služba 107           
Státní správa 222           
Státní svátky, svátky, významné dny 13           
Státní symboly 41           
Státní ústav pro kontrolu léčiv 20           
Státní území 115 1   3  1 3 4 1 2
Státní veterinární správa 1           
Státní volební komise 72           
Státní vyrovnávací příspěvek 3           
Státní zaměstnanci 41           
Státní záruky České republiky 4           
Státní zastupitelství, státní zástupci 160           
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 12           
Státní zemědělský intervenční fond 194           
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 95           
Stavební řád 36  1 1   1     
Stavební spoření 25           
Stavebnictví, stavební úřady 396  1 1   1 1    
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 1           
Stravování, stravné 76           
Střet zájmů 41           
Strojní zařízení 14           
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4        1   
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1  1         
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17  1   2 1     
Systém řízení 1           
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU