Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Salvadorská republika 3           
Samospráva 5           
San Marinská republika 3           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1           
Sbírka listin 3           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 45           
Schengenský prostor 9           
Sčítání lidu, domů a bytů 4           
Sdružení občanů 66           
Sdružování občanů 6           
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 103           
Senegal 3       1    
Seychely 1      1     
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 8           
Shromažďování občanů 11           
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2    1       
Silniční provoz 15 3          
Singapur 3           
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 11           
Sklo 1           
Slovenská republika 136           
Služba vojáků v záloze 3           
Služby 462 1 1         
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 14           
Služební průkazy 11           
Služební úřad 5           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 4           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11           
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 10           
Sociálně ekonomické informace 194           
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8  2 2   1     
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9 1          
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4           
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 627 1          
Sociálně-právní ochrana dětí 65           
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) 871 12 1 4 1  1 5 2 3  
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 12           
Somálsko 2           
Soudní řád správní 57           
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 3           
Soudy 1214 5 1 1     1   
Soudy - Soudci 4           
Soukromé podnikání občanů 88 7 1         
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 4           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55 1 1 4  3  2 1  3
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 31           
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2           
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 28 2          
Spojené státy americké 52 1  2 1       
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9 3     1     
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 101 3  1    3  2 2
Spotřebitelský úvěr 3           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 9           
Správní řád 22           
Správní řízení 373 7 3 1  1  6 1 1  
Srbská republika 11           
Srbsko a Černá Hora 5           
Srí lanka 8           
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 17           
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 11           
Státní fond kinematografie 2           
Státní fond kultury ČR 6           
Státní fond rozvoje bydlení 34           
Státní fond životního prostředí České republiky 9           
Státní hmotné rezervy 21           
Státní hranice, ochrana státních hranic 31           
Státní občanství 94 1     1     
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 35 1          
Státní pozemkový úřad 10           
Státní služba 102           
Státní správa 201           
Státní svátky, svátky, významné dny 13           
Státní symboly 39 4          
Státní ústav pro kontrolu léčiv 13           
Státní území 108 3 1 2 1 2    2 1
Státní veterinární správa 1           
Státní volební komise 65           
Státní vyrovnávací příspěvek 2           
Státní zaměstnanci 39           
Státní záruky České republiky 3           
Státní zastupitelství, státní zástupci 152           
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 11           
Státní zemědělský intervenční fond 185           
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6 1          
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 83           
Stavební řád 35 1 1    1 3  1  
Stavební spoření 25           
Stavebnictví, stavební úřady 385 2     2 2  1  
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 1           
Stravování, stravné 72           
Střet zájmů 40           
Strojní zařízení 14           
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4           
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17   1 1 2   1   
Systém řízení 1           
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Zavřít
MENU