Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Salvadorská republika 3   1        
Samospráva 9           
San Marinská republika 3   1        
SARS CoV-2, COVID-19 331           
Sasko-Anhaltsko 1   1        
Sazby úhrad 1           
Sbírka listin 7           
Sbírka právních předpisů, územních samosprávných celků a některých správních úřadů 5           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 55 1 1   3 4 3  2  
Schengenský prostor 16           
Sčítání lidu, domů a bytů 7    1       
Sdružení občanů 69  2   12 4 2 5 11 9
Sdružování občanů 6           
Sekretariát Rady Evropské unie 3 1          
Senegal 5           
Severoatlantická smlouva (NATO) 12  2   5 1     
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 19           
Shromažďování občanů 14  3  1     1  
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 16           
Singapur 3           
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 21           
Sklo 1    1       
Slovenská republika 140 14 13 29 12   1 1  1
Služba vojáků v záloze 4           
Služby 671 5 3 6 4 4 10 11 9 17 8
Služby platforem pro sdílení videonahrávek 1           
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 18           
Služební průkazy 12 1          
Služební úřad 6           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 6           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11    1       
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 23           
Sociálně ekonomické informace 210    1 1    50 49
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9           
Sociálně-právní ochrana dětí 93 1 5 1 1       
Sociální zabezpečení (včetně důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociálních služeb) 1028 16 23 13 19 30 24 30 24 34 34
Somálsko 2           
Soudní řád správní 71 1 3         
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 7           
Soudy 1373 26 40 42 26 48 40 47 59 59 56
Soudy, soudci 13         1  
Soukromé podnikání občanů 96           
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 5           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 56    5       
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 40           
Spojené arabské emiráty 3           
Spojené království Montserrat 3           
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 31 1 1 1 1       
Spojené státy americké 54 1 3 2 3   2    
Spojené státy mexické 12 2  1 3       
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 102 7 11 7 1   2    
Spotřebitelský úvěr 5   1        
Spotřební daň 3           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 10   1 1       
Správní řád 24           
Správní řízení 440  3 4 2 18 15 19 16 28 19
Srbská republika 13           
Srbsko a Černá Hora 6           
Srí lanka 8           
Srílanka 1           
Srílanská demokratická socialistická republika 1           
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 21 3 1  1 1      
Statistika, statistické informace (informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru) 16           
Státní bezpečnost (bývalá) 7        1   
Státní energetická inspekce 2           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 14           
Státní fond kinematografie 4           
Státní fond kultury ČR 9           
Státní fond podpory investic (Státní fond rozvoje bydlení) 50           
Státní fond životního prostředí ČR 12           
Státní hmotné rezervy 39  1  4 1   1   
Státní hranice, ochrana státních hranic 41           
Státní občanství 105 2 1  1 11  1 4 2 2
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 40 1 2 1 2 4  3 4 3  
Státní pozemkový úřad 16           
Státní služba 131 11 3         
Státní správa 273 6 11         
Státní svátky, svátky, významné dny 14    1       
Státní symboly 43   4 2 3 2   2 1
Státní ústav pro kontrolu léčiv 29           
Státní území 123  4 3 1 6 4 2 4 2 3
Státní veterinární správa 4           
Státní volební komise 84           
Státní vyrovnávací příspěvek 3           
Státní zaměstnanci 56           
Státní záruky České republiky 5  2         
Státní zastupitelství, státní zástupci 173 3 12 3 1 7 7 5 2 12 15
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 19           
Státní zemědělský intervenční fond 217    1       
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 120           
Stavební řád 37           
Stavební spoření 28 1          
Stavebnictví, stavební úřady 426 6 15 12 10 21 19 26 12 18 19
Sterilizace 1           
Stížnosti občanů 5        2 1 1
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 2           
Střet zájmů 47  1   1 4 1  1  
Strojní zařízení 14 1 1 2 3 2  1    
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4           
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2   1        
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4  1    1     
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2   1        
Syrská arabská republika 17   1        
Systém řízení 1           
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU