Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salvadorská republika 3      1     
Samospráva 16  1    1     
San Marinská republika 3  1         
SARS CoV-2, COVID-19 332           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 2           
Sbírka listin 9  1         
Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů 7           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 60 1 1 1 4 3 1 3   4
Schengenský prostor 16 1  1    1 1   
Sčítání lidu, domů a bytů 7     1 2     
Sdružení občanů 70   1 1 3 2 2  2  
Sdružování občanů 7   1 1       
Sekretariát Rady Evropské unie 3           
Senegal 5           
Severoatlantická smlouva (NATO) 12           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 22           
Shromažďování občanů 14      1 1    
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3     2    1  
Sierra leone 2           
Silniční provoz 16   2     1   
Singapur 3 1  1        
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 23 1 2 3        
Sklo 1           
Slovenská republika 140 4 1 6 6 4 5 1 3 5 8
Služba vojáků v záloze 6           
Služby 702 19 25 44 27 21 27 10 5 15 13
Služby platforem pro sdílení videonahrávek 1           
Služby soukromého detektiva 1     1      
Služební hodnocení 2           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 18 1 2 2        
Služební průkazy 12  2 3      1  
Služební úřad 7           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 6  2         
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11  2   1 2  1   
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 25           
Sociálně ekonomické informace 213 3 6 3 1 5 6 2 2   
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9   1 1 2  1    
Sociálně-právní ochrana dětí 98 7 5 7 5  3 5 1 4 2
Sociální zabezpečení, sociální pojištění (včetně důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociálních služeb) 1063 34 27 48 38 22 34 42 34 37 25
Somálsko 2           
Soudní řád správní 76 1 2 4 4 4 4 5  5 3
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 7           
Soudy 1426 24 53 43 43 50 61 48 39 47 40
Soudy, soudci 32           
Soukromé podnikání občanů 97  1 4 1 1 1 3    
Soukromé právo 1  1         
Soukromé vyučování 5      1     
Soukromý detektiv 3     1 2     
Sovětský svaz 56   1   1 1  1  
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 41 3 1 4  3 5 1 2 2 2
Spojené arabské emiráty 4           
Spojené království Montserrat 3         1  
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 32        1 1 1
Spojené státy americké 57 3  1 1 13 1 6 3   
Spojené státy mexické 12         2 1
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1         1  
Spolková republika Německo 102 2 5  4 2 2 1 8 3 2
Spotřebitelský úvěr 5  1         
Spotřební daň 5           
Správa domů a pozemků 1  1         
Správci podniků 10   2   2 1    
Správní řád 26 1 1 2   3 1 1  4
Správní řízení 461 7 7 13 20 10 22 15 7   
Srbská republika 13  1 1 3    1   
Srbsko a Černá Hora 6  1  1     2 1
Srí lanka 8          1
Srílanka 1           
Srílanská demokratická socialistická republika 1           
Stacionární nádrže 1         1  
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1  1         
Stát Izrael 21 1   1  2  1 1  
Statistika, statistické informace (informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru) 26     1      
Státní bezpečnost (bývalá) 7      1 1 1 1  
Státní energetická inspekce 3           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5   1 1 1 1   1  
Státní fond dopravní infrastruktury 19 1  2 1 1 1   1  
Státní fond kinematografie 6   1        
Státní fond kultury ČR 9   1 1 1    1  
Státní fond podpory investic (Státní fond rozvoje bydlení) 54 2 2 4 1 3 7  1 5  
Státní fond životního prostředí ČR 12 1  1  2 2     
Státní hmotné rezervy 41 1 2 2 1 1 1  1   
Státní hranice, ochrana státních hranic 41  1 1   2 2 2 1  
Státní občanství 111 2 8 4 1 5 4 8 2 1 1
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 42  1  2   1 1   
Státní pozemkový úřad 19 2 1 1        
Státní služba 142 5  1 10 2 2 3 1 2 3
Státní správa 290 16 6 15 11 10 11 9 2  6
Státní svátky, svátky, významné dny 15  1       1  
Státní symboly 45  1 2   4 2  1  
Státní úřad 1           
Státní ústav pro kontrolu léčiv 29 2          
Státní území 125  2 3 2 5 3 4 1   
Státní veterinární správa 4           
Státní volební komise 94 6 7 6        
Státní vyrovnávací příspěvek 3           
Státní zaměstnanci 61 2          
Státní záruky České republiky 5           
Státní zastupitelství, státní zástupci 182 3 8 2 8 6 6 5 4 4 4
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 20 2          
Státní zemědělský intervenční fond 226 11 7 16 6 11 16 13 17 15  
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 146 3 8 12        
Stavební řád 38  1  2  1 1    
Stavební spoření 29 2 1  3 1 3   2 2
Stavebnictví, stavební úřady 442 2 11 8 25 11 23 11 4 20 10
Sterilizace 1           
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1          1
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 2           
Střet zájmů 48  2 2  1 3 2 1 3 4
Strojní zařízení 14   1 1   1    
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4 1          
Svatý Bartoloměj 1    1       
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3   1        
Svobodný stát Sasko 4       1    
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17      2    1
Systém řízení 1           
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU