Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Salvadorská republika 3   1     1   
Samospráva 6   1        
San Marinská republika 3        1   
SARS CoV-2, COVID-19 289           
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1           
Sbírka listin 5           
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 50 4 3 1 3   4  1 1
Schengenský prostor 9    1 1      
Sčítání lidu, domů a bytů 7  1 2        
Sdružení občanů 67 1 3 2 2  2    2
Sdružování občanů 6 1          
Sekretariát Rady Evropské unie 1         1  
Senát 109  2 4 4 2 2 2 4 3 7
Senegal 4           
Severoatlantická smlouva (NATO) 12          2
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4           
Seznam odborných úkonů 1           
Seznam zdravotních výkonů 12           
Shromažďování občanů 11   1 1    2  3
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3  2    1     
Sierra leone 2           
Silniční provoz 15     1      
Singapur 3           
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 14           
Sklo 1           
Slovenská republika 137 6 3 5 1 3 5 8 6 14 13
Služba vojáků v záloze 3           
Služby 582 27 21 27 10 5 15 13 15 5 3
Služby soukromého detektiva 1  1         
Služební hodnocení 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 16           
Služební průkazy 12      1   1  
Služební úřad 5           
Služební zařazení 1           
Směnárenská činnost 5           
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11  1 2  1      
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 15           
Sociálně ekonomické informace 200 1 5 6 2 2      
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9 1 2  1       
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4  1         
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 649 24 21 17 22 16 16 20 22 28 31
Sociálně-právní ochrana dětí 80 5  3 5 1 4 2 3 1 5
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory), ošetřovné 926 38 22 34 42 34 37 25 25 16 23
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 14           
Somálsko 2           
Soudní řád správní 62 4 4 4 5  5 3 3 1 3
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 6           
Soudy 1285 43 50 61 48 39 47 40 30 26 40
Soudy - Soudci 5           
Soukromé podnikání občanů 90 1 1 1 3       
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 4   1        
Soukromý detektiv 3  1 2        
Sovětský svaz 55   1 1  1     
Spalinové cesty 1           
Spisová služba 31  3 5 1 2 2 2 2   
Spojené arabské emiráty 2        2   
Spojené království Montserrat 2      1     
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 30     1 1 1 2 1 1
Spojené státy americké 52 1 13 1 6 3   1 1 3
Spojené státy mexické 12      2 1 3 2  
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1      1     
Spolková republika Německo 101 4 2 2 1 8 3 2 4 7 11
Spotřebitelský úvěr 3           
Spotřební daň 1           
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 9   2 1       
Správní řád 23   3 1 1  4 2   
Správní řízení 398 20 10 22 15 7   3  3
Srbská republika 12 3    1      
Srbsko a Černá Hora 5 1     2 1    
Srí lanka 8       1    
Stacionární nádrže 1      1     
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 20 1  2  1 1  1 3 1
Státní bezpečnost (bývalá) 5   1 1 1 1     
Státní energetická inspekce 1           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5 1 1 1   1     
Státní fond dopravní infrastruktury 11 1 1 1   1     
Státní fond kinematografie 2           
Státní fond kultury ČR 7 1 1    1     
Státní fond podpory investic 2           
Státní fond rozvoje bydlení 39 1 3 7  1 5     
Státní fond životního prostředí 10  2 2        
Státní hmotné rezervy 27 1 1 1  1   1  1
Státní hranice, ochrana státních hranic 32   2 2 2 1  4   
Státní občanství 100 1 5 4 8 2 1 1 1 2 1
Státní odrůdová kniha 2           
Státní podnik 37 2   1 1    1 2
Státní pozemkový úřad 13           
Státní služba 107 10 2 2 3 1 2 3 3 11 3
Státní správa 222 11 10 11 9 2  6 7 6 11
Státní svátky, svátky, významné dny 13      1  1   
Státní symboly 41   4 2  1     
Státní ústav pro kontrolu léčiv 20           
Státní území 115 2 5 3 4 1     4
Státní veterinární správa 1           
Státní volební komise 72           
Státní vyrovnávací příspěvek 3           
Státní zaměstnanci 41           
Státní záruky České republiky 4          2
Státní zastupitelství, státní zástupci 160 8 6 6 5 4 4 4 2 3 12
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 12           
Státní zemědělský intervenční fond 194 6 11 16 13 17 15     
Státní zkoušky z grafických disciplín 1           
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 95           
Stavební řád 36 2  1 1       
Stavební spoření 25 3 1 3   2 2  1  
Stavebnictví, stavební úřady 396 25 11 23 11 4 20 10 11 6 15
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1       1    
Stomatologické výrobky 1           
Strategické hlukové mapy 1           
Stravování, stravné 76 3 2 3 8 2 5 6 4 4 1
Střet zájmů 41  1 3 2 1 3 4   1
Strojní zařízení 14 1   1     1 1
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4           
Svatý Bartoloměj 1 1          
Svatý Stolec 2        1   
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1           
Světová poštovní unie 2           
Světová zdravotnická organizace 3           
Svobodný stát Sasko 4    1    1  1
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2        1   
Syrská arabská republika 17   2    1    
Systém řízení 1           
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Zavřít
MENU