Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salvadorská republika 3           
Samospráva 5 2       1   
San Marinská republika 3        1   
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1     1      
Sbírka listin 3    1  1  1   
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 45 2 1  1 2 1 1 1 1 4
Schengenský prostor 9  1 1 2  1 1  1  
Sčítání lidu, domů a bytů 4           
Sdružení občanů 66 1        1 1
Sdružování občanů 6   1 2 1    1 1
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 103 10 5 7 7 5 3 5 12 5  
Senegal 3           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4 1 1   1 1     
Seznam odborných úkonů 1  1         
Seznam zdravotních výkonů 8  2 3 1 1 1     
Shromažďování občanů 11    1       
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 15 2  1  1 1   2  
Singapur 3       1  1  
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 11 1  2 2   1 2 3  
Sklo 1           
Slovenská republika 136 2 1 2 3  5 4 1 6 6
Služba vojáků v záloze 3    1 2      
Služby 483 46 26 17 37 25 22 19 25 44 27
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1  1         
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 14  2 2 2 1 2 1 2 2  
Služební průkazy 11  1 1 2    2 3  
Služební úřad 5  1  1  3     
Služební zařazení 1      1     
Směnárenská činnost 4  1  1    2   
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11  1      2   
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 10  3 1 2 2 2     
Sociálně ekonomické informace 196 8 3 3 1 1 2 3 6 3 1
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9      1   1 1
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4 1          
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 630 11 12 12 28 24 21 22 24 18 24
Sociálně-právní ochrana dětí 67 5 1  4 4 3 7 5 7 5
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) 880 46 22 14 27 26 17 30 27 48 38
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 12   3 2 1  4  2  
Somálsko 2           
Soudní řád správní 57 2 4 2 5 3 2 1 2 4 4
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 3 1 2         
Soudy 1217 16 42 31 49 36 31 24 53 43 43
Soudy - Soudci 4  2 1        
Soukromé podnikání občanů 88 4     1  1 4 1
Soukromé právo 1        1   
Soukromé vyučování 4 1          
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55    1     1  
Spalinové cesty 1     1      
Spisová služba 31  2  3 1  3 1 4  
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2    1       
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 28  3   1      
Spojené státy americké 52  2 1 1 2  3  1 1
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 101 3   3 1  2 5  4
Spotřebitelský úvěr 3 1       1   
Spotřební daň 1 1          
Správa domů a pozemků 1        1   
Správci podniků 9   1  1    2  
Správní řád 22 1  1 3 2  1 1 2  
Správní řízení 374 15 4  6 6 5 7 7 13 20
Srbská republika 11  1  2 1 1  1 1 3
Srbsko a Černá Hora 5        1  1
Srí lanka 8   1  1      
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1        1   
Stát Izrael 19 2  1  2  1   1
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5         1 1
Státní fond dopravní infrastruktury 11  1 1  1 1 1  2 1
Státní fond kinematografie 2     1    1  
Státní fond kultury ČR 7 2    1    1 1
Státní fond rozvoje bydlení 34 1 1 4 1 2  2 2 4 1
Státní fond životního prostředí České republiky 9   1 1  1 1  1  
Státní hmotné rezervy 21    2 1 1 1 2 2 1
Státní hranice, ochrana státních hranic 31 8 2 1 3 3 1  1 1  
Státní občanství 94 2 5   2 2 2 8 4 1
Státní odrůdová kniha 2   1 1       
Státní podnik 35 1 3   3 1  1  2
Státní pozemkový úřad 11 1 1 1 2 2  2 1 1  
Státní služba 102 1 11 3 14 9 18 5  1 10
Státní správa 202 9 15 9 19 17 23 16 6 15 11
Státní svátky, svátky, významné dny 13  5  2 1 1  1   
Státní symboly 39 1   1  1  1 2  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 13  4  2  5 2    
Státní území 109 18 1   2 2  2 3 2
Státní veterinární správa 1  1         
Státní volební komise 65 3 10 9 10 7 7 6 7 6  
Státní vyrovnávací příspěvek 2           
Státní zaměstnanci 39  8 3 10 3 13 2    
Státní záruky České republiky 4 2          
Státní zastupitelství, státní zástupci 153 1 6 3 9 3 4 3 8 2 8
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 11  1  4 3 1 2    
Státní zemědělský intervenční fond 186 5 14 11 17 15 11 11 7 16 6
Státní zkoušky z grafických disciplín 1     1      
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 84 3 8 10 12 21 7 3 8 12  
Stavební řád 35 2 1   1 1  1  2
Stavební spoření 25  1 1 4 3  2 1  3
Stavebnictví, stavební úřady 386 8 6 9 11 7 8 2 11 8 25
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1  1         
Strategické hlukové mapy 1   1        
Stravování, stravné 72  2 4 4 5 4 7 5 2 3
Střet zájmů 41 3 1 1 4 5 1  2 2  
Strojní zařízení 14    1     1 1
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4       1    
Svatý Bartoloměj 1          1
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1      1     
Světová poštovní unie 2   1   1     
Světová zdravotnická organizace 3   1  1    1  
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17 2          
Systém řízení 1     1      
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU