Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salvadorská republika 3           
Samospráva 3        1   
San Marinská republika 3        1   
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1     1      
Sbírka listin 3    1  1  1   
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 43  1  1 2 1 1 1 1 4
Schengenský prostor 8   1 2  1 1  1  
Sčítání lidu, domů a bytů 4           
Sdružení občanů 65         1 1
Sdružování občanů 6   1 2 1    1 1
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 92  4 7 7 5 3 5 12 5  
Senegal 3           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 3  1   1 1     
Seznam zdravotních výkonů 7  1 3 1 1 1     
Shromažďování občanů 11    1       
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 13   1  1 1   2  
Singapur 3       1  1  
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 11 1  2 2   1 2 3  
Sklo 1           
Slovenská republika 134  1 2 3  5 4 1 6 6
Služba vojáků v záloze 3    1 2      
Služby 423  12 17 37 25 22 19 25 44 27
Služby soukromého detektiva 1           
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 13  1 2 2 1 2 1 2 2  
Služební průkazy 11  1 1 2    2 3  
Služební úřad 4    1  3     
Služební zařazení 1      1     
Směnárenská činnost 4  1  1    2   
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11  1      2   
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 8  1 1 2 2 2     
Sociálně ekonomické informace 187  3 3 1 1 2 3 6 3 1
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9      1   1 1
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 2           
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 616  9 12 28 24 21 22 24 18 24
Sociálně-právní ochrana dětí 62  1  4 4 3 7 5 7 5
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) 831  18 14 27 26 17 30 27 48 38
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 12   3 2 1  4  2  
Somálsko 2           
Soudní řád správní 52  1 2 5 3 2 1 2 4 4
Soudy 1170  11 31 49 36 31 24 53 43 43
Soudy - Soudci 4  2 1        
Soukromé podnikání občanů 84      1  1 4 1
Soukromé právo 1        1   
Soukromé vyučování 3           
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55    1     1  
Spalinové cesty 1     1      
Spisová služba 30  1  3 1  3 1 4  
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2    1       
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 26  1   1      
Spojené státy americké 52  2 1 1 2  3  1 1
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 98    3 1  2 5  4
Spotřebitelský úvěr 2        1   
Správa domů a pozemků 1        1   
Správci podniků 9   1  1    2  
Správní řád 21   1 3 2  1 1 2  
Správní řízení 359  4  6 6 5 7 7 13 20
Srbská republika 11  1  2 1 1  1 1 3
Srbsko a Černá Hora 5        1  1
Srí lanka 8   1  1      
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1        1   
Stát Izrael 17   1  2  1   1
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5         1 1
Státní fond dopravní infrastruktury 10   1  1 1 1  2 1
Státní fond kinematografie 2     1    1  
Státní fond kultury ČR 5     1    1 1
Státní fond rozvoje bydlení 32   4 1 2  2 2 4 1
Státní fond životního prostředí České republiky 9   1 1  1 1  1  
Státní hmotné rezervy 21    2 1 1 1 2 2 1
Státní hranice, ochrana státních hranic 22  1 1 3 3 1  1 1  
Státní občanství 91  4   2 2 2 8 4 1
Státní odrůdová kniha 2   1 1       
Státní podnik 33  2   3 1  1  2
Státní pozemkový úřad 10  1 1 2 2  2 1 1  
Státní služba 96  6 3 14 9 18 5  1 10
Státní správa 193  15 9 19 17 23 16 6 15 11
Státní svátky, svátky, významné dny 13  5  2 1 1  1   
Státní symboly 38    1  1  1 2  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 9    2  5 2    
Státní území 91  1   2 2  2 3 2
Státní volební komise 52   9 10 7 7 6 7 6  
Státní vyrovnávací příspěvek 2           
Státní zaměstnanci 35  4 3 10 3 13 2    
Státní záruky České republiky 2           
Státní zastupitelství, státní zástupci 149  3 3 9 3 4 3 8 2 8
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 11  1  4 3 1 2    
Státní zemědělský intervenční fond 179  12 11 17 15 11 11 7 16 6
Státní zkoušky z grafických disciplín 1     1      
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 76  3 10 12 21 7 3 8 12  
Stavební řád 33  1   1 1  1  2
Stavební spoření 24   1 4 3  2 1  3
Stavebnictví, stavební úřady 378  6 9 11 7 8 2 11 8 25
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Strategické hlukové mapy 1   1        
Stravování, stravné 72  2 4 4 5 4 7 5 2 3
Střet zájmů 38  1 1 4 5 1  2 2  
Strojní zařízení 14    1     1 1
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4       1    
Svatý Bartoloměj 1          1
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1      1     
Světová poštovní unie 2   1   1     
Světová zdravotnická organizace 3   1  1    1  
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 15           
Systém řízení 1     1      
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU