Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salvadorská republika 3           
Samospráva 3       1    
San Marinská republika 3       1    
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1    1       
Sbírka listin 3   1  1  1    
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 43 1  1 2 1 1 1 1 4 3
Schengenský prostor 8  1 2  1 1  1   
Sčítání lidu, domů a bytů 4          1
Sdružení občanů 65        1 1 3
Sdružování občanů 6  1 2 1    1 1  
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 92 4 7 7 5 3 5 12 5  2
Senegal 3           
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 3 1   1 1      
Seznam zdravotních výkonů 7 1 3 1 1 1      
Shromažďování občanů 11   1        
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3          2
Sierra leone 2           
Silniční provoz 13  1  1 1   2   
Singapur 3      1  1   
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 10  2 2   1 2 3   
Sklo 1           
Slovenská republika 133  2 3  5 4 1 6 6 3
Služba vojáků v záloze 3   1 2       
Služby 421 10 17 37 25 22 19 25 44 27 21
Služby soukromého detektiva 1          1
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 12  2 2 1 2 1 2 2   
Služební průkazy 11 1 1 2    2 3   
Služební úřad 4   1  3      
Služební zařazení 1     1      
Směnárenská činnost 4 1  1    2    
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11 1      2   1
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 8 1 1 2 2 2      
Sociálně ekonomické informace 186 2 3 1 1 2 3 6 3 1 5
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9     1   1 1 2
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 2           
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 613 6 12 28 24 21 22 24 18 24 22
Sociálně-právní ochrana dětí 62 1  4 4 3 7 5 7 5  
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) 826 13 14 27 26 17 30 27 48 38 22
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 12  3 2 1  4  2   
Somálsko 2           
Soudní řád správní 52 1 2 5 3 2 1 2 4 4 4
Soudy 1170 11 31 49 36 31 24 53 43 43 50
Soudy - Soudci 4 2 1         
Soukromé podnikání občanů 84     1  1 4 1 1
Soukromé právo 1       1    
Soukromé vyučování 3           
Soukromý detektiv 3          1
Sovětský svaz 55   1     1   
Spalinové cesty 1    1       
Spisová služba 30 1  3 1  3 1 4  3
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2   1        
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 26 1   1       
Spojené státy americké 52 2 1 1 2  3  1 1 13
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 98   3 1  2 5  4 2
Spotřebitelský úvěr 2       1    
Správa domů a pozemků 1       1    
Správci podniků 9  1  1    2   
Správní řád 21  1 3 2  1 1 2   
Správní řízení 358 3  6 6 5 7 7 13 20 10
Srbská republika 11 1  2 1 1  1 1 3  
Srbsko a Černá Hora 5       1  1  
Srí lanka 8  1  1       
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1       1    
Stát Izrael 17  1  2  1   1  
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5        1 1 1
Státní fond dopravní infrastruktury 10  1  1 1 1  2 1 1
Státní fond kinematografie 2    1    1   
Státní fond kultury ČR 5    1    1 1 1
Státní fond rozvoje bydlení 32  4 1 2  2 2 4 1 3
Státní fond životního prostředí České republiky 9  1 1  1 1  1  2
Státní hmotné rezervy 21   2 1 1 1 2 2 1 1
Státní hranice, ochrana státních hranic 22 1 1 3 3 1  1 1   
Státní občanství 91 4   2 2 2 8 4 1 5
Státní odrůdová kniha 2  1 1        
Státní podnik 32 1   3 1  1  2  
Státní pozemkový úřad 10 1 1 2 2  2 1 1   
Státní služba 95 5 3 14 9 18 5  1 10 2
Státní správa 189 11 9 19 17 23 16 6 15 11 10
Státní svátky, svátky, významné dny 12 4  2 1 1  1    
Státní symboly 38   1  1  1 2   
Státní ústav pro kontrolu léčiv 9   2  5 2     
Státní území 91 1   2 2  2 3 2 5
Státní volební komise 52  9 10 7 7 6 7 6   
Státní vyrovnávací příspěvek 2           
Státní zaměstnanci 35 4 3 10 3 13 2     
Státní záruky České republiky 2           
Státní zastupitelství, státní zástupci 149 3 3 9 3 4 3 8 2 8 6
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 11 1  4 3 1 2     
Státní zemědělský intervenční fond 173 6 11 17 15 11 11 7 16 6 11
Státní zkoušky z grafických disciplín 1    1       
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 75 2 10 12 21 7 3 8 12   
Stavební řád 33 1   1 1  1  2  
Stavební spoření 24  1 4 3  2 1  3 1
Stavebnictví, stavební úřady 378 6 9 11 7 8 2 11 8 25 11
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Strategické hlukové mapy 1  1         
Stravování, stravné 71 1 4 4 5 4 7 5 2 3 2
Střet zájmů 38 1 1 4 5 1  2 2  1
Strojní zařízení 14   1     1 1  
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4      1     
Svatý Bartoloměj 1         1  
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1     1      
Světová poštovní unie 2  1   1      
Světová zdravotnická organizace 3  1  1    1   
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 15           
Systém řízení 1    1       
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU