Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Salvadorská republika 3           
Samospráva 6  1 2       1
San Marinská republika 3          1
SARS CoV-2, COVID-19 324 8 106 210        
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1       1    
Sbírka listin 6 1 2    1  1  1
Sbírka právních předpisů, územních samosprávných celků a některých správních úřadů 3  3         
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 53 2 4 4 1  1 2 1 1 1
Schengenský prostor 11 1 1  1 1 2  1 1  
Sčítání lidu, domů a bytů 7  1 2        
Sdružení občanů 69 1 1 2        
Sdružování občanů 6     1 2 1    
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 115 4 5 13 5 7 7 5 3 5 12
Senegal 4  1         
Severoatlantická smlouva (NATO) 12   1   1 2    
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5 1  1 1   1 1   
Seznam odborných úkonů 1    1       
Seznam zdravotních výkonů 15  4 3 2 3 1 1 1   
Shromažďování občanů 13 1 1    1     
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 16  1 2  1  1 1   
Singapur 3         1  
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 18 4 1 3  2 2   1 2
Sklo 1           
Slovenská republika 139 2  3 1 2 3  5 4 1
Služba vojáků v záloze 3      1 2    
Služby 640 23 95 85 26 17 37 25 22 19 25
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1    1       
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 17  1 2 2 2 2 1 2 1 2
Služební průkazy 12   1 1 1 2    2
Služební úřad 5    1  1  3   
Služební zařazení 1        1   
Směnárenská činnost 6  1 1 1  1    2
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11    1      2
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 20 3 4 3 3 1 2 2 2   
Sociálně ekonomické informace 205 3 5 9 3 3 1 1 2 3 6
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9        1   
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 5 1  1        
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 676 7 27 23 12 12 28 24 21 22 24
Sociálně-právní ochrana dětí 88 2 16 8 1  4 4 3 7 5
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory), ošetřovné 985 39 45 67 22 14 27 26 17 30 27
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 14   2  3 2 1  4  
Somálsko 2           
Soudní řád správní 65 2 5 3 4 2 5 3 2 1 2
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 6   4 2       
Soudy 1331 17 71 42 42 31 49 36 31 24 53
Soudy - Soudci 8 1 2 1 2 1      
Soukromé podnikání občanů 92 2 2 4     1  1
Soukromé právo 1          1
Soukromé vyučování 4   1        
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55      1     
Spalinové cesty 1       1    
Spisová služba 36  5  2  3 1  3 1
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 3 1     1     
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 31  2 1 3   1    
Spojené státy americké 53 1   2 1 1 2  3  
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 102  1 3   3 1  2 5
Spotřebitelský úvěr 4  1 1       1
Spotřební daň 2  1 1        
Správa domů a pozemků 1          1
Správci podniků 10  1   1  1    
Správní řád 24 1  2  1 3 2  1 1
Správní řízení 423 18 25 21 4  6 6 5 7 7
Srbská republika 12  1  1  2 1 1  1
Srbsko a Černá Hora 6 1         1
Srí lanka 8     1  1    
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1          1
Stát Izrael 20  1 2  1  2  1  
Státní bezpečnost (bývalá) 6  1         
Státní energetická inspekce 1   1        
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 13  2  1 1  1 1 1  
Státní fond kinematografie 3  1     1    
Státní fond kultury ČR 8  1 2    1    
Státní fond podpory investic 10 1 7 2        
Státní fond rozvoje bydlení 41 1 3 4 1 4 1 2  2 2
Státní fond životního prostředí 10   1  1 1  1 1  
Státní fond životního prostředí ČR 1  1         
Státní hmotné rezervy 29  6 2   2 1 1 1 2
Státní hranice, ochrana státních hranic 35 1 2 9 2 1 3 3 1  1
Státní občanství 103 1 7 3 5   2 2 2 8
Státní odrůdová kniha 2     1 1     
Státní podnik 38  2 2 3   3 1  1
Státní pozemkový úřad 14  3 1 1 1 2 2  2 1
Státní služba 118 3 8 6 11 3 14 9 18 5  
Státní správa 248 18 20 17 15 9 19 17 23 16 6
Státní svátky, svátky, významné dny 14 1   5  2 1 1  1
Státní symboly 42  2 2   1  1  1
Státní ústav pro kontrolu léčiv 23  10  4  2  5 2  
Státní území 118  9 18 1   2 2  2
Státní veterinární správa 2  1  1       
Státní volební komise 80 4 6 8 10 9 10 7 7 6 7
Státní vyrovnávací příspěvek 3  1         
Státní zaměstnanci 47 3 4 1 8 3 10 3 13 2  
Státní záruky České republiky 4   2        
Státní zastupitelství, státní zástupci 167 2 9 4 6 3 9 3 4 3 8
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 14  2 1 1  4 3 1 2  
Státní zemědělský intervenční fond 197 2 6 8 14 11 17 15 11 11 7
Státní zkoušky z grafických disciplín 1       1    
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 108 3 14 10 8 10 12 21 7 3 8
Stavební řád 36  1 2 1   1 1  1
Stavební spoření 27  2  1 1 4 3  2 1
Stavebnictví, stavební úřady 409 7 14 10 6 9 11 7 8 2 11
Sterilizace 1  1         
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1    1       
Strategické hlukové mapy 1     1      
Stravování, stravné 85 4 7 2 2 4 4 5 4 7 5
Střet zájmů 44 2 1 3 1 1 4 5 1  2
Strojní zařízení 14      1     
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4         1  
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1        1   
Světová poštovní unie 2     1   1   
Světová zdravotnická organizace 3     1  1    
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17   2        
Systém řízení 1       1    
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Zavřít
MENU