Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Salvadorská republika 3           
Samospráva 9 2 1 1 2       
San Marinská republika 3           
SARS CoV-2, COVID-19 331 4 11 106 210       
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1        1   
Sbírka listin 8 1 2 2    1  1  
Sbírka právních předpisů, územních samosprávných celků a některých správních úřadů 6 1 2 3        
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 57 3 3 4 4 1  1 2 1 1
Schengenský prostor 16  6 1  1 1 2  1 1
Sčítání lidu, domů a bytů 7   1 2       
Sdružení občanů 70 1 1 1 2       
Sdružování občanů 6      1 2 1   
Sekretariát Rady Evropské unie 3 2          
Senegal 5  1 1        
Severoatlantická smlouva (NATO) 12    1   1 2   
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 5  1  1 1   1 1  
Seznam odborných úkonů 1     1      
Seznam zdravotních výkonů 20 2 2 5 3 2 3 1 1 1  
Shromažďování občanů 14  2 1    1    
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 16   1 2  1  1 1  
Singapur 3          1
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 21 3 4 1 3  2 2   1
Sklo 1           
Slovenská republika 140  2  3 1 2 3  5 4
Služba vojáků v záloze 6 3      1 2   
Služby 672 16 39 95 85 26 17 37 25 22 19
Služby platforem pro sdílení videonahrávek 1  1         
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1     1      
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 18  1 1 2 2 2 2 1 2 1
Služební průkazy 12    1 1 1 2    
Služební úřad 6 1    1  1  3  
Služební zařazení 1         1  
Směnárenská činnost 6   1 1 1  1    
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11     1      
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 23 1 5 4 3 3 1 2 2 2  
Sociálně ekonomické informace 212 5 5 5 9 3 3 1 1 2 3
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9         1  
Sociálně-právní ochrana dětí 94 1 7 16 8 1  4 4 3 7
Sociální zabezpečení (včetně důchodového a nemocenského pojištění, státní sociální podpory, sociální pomoci a sociálních služeb) 1035 26 55 45 67 22 16 29 26 17 34
Somálsko 2           
Soudní řád správní 72 7 2 5 3 4 2 5 3 2 1
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 7  1  4 2      
Soudy 1381 40 27 71 42 42 31 49 36 31 24
Soudy, soudci 14 1 6 2 1 2 1     
Soukromé podnikání občanů 97 2 5 2 4     1  
Soukromé právo 1           
Soukromé vyučování 5  1  1       
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 56 1      1    
Spalinové cesty 1        1   
Spisová služba 40 2 2 5  2  3 1  3
Spojené arabské emiráty 3 1          
Spojené království Montserrat 3  1     1    
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 31   2 1 3   1   
Spojené státy americké 55 2 1   2 1 1 2  3
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 102   1 3   3 1  2
Spotřebitelský úvěr 5 1  1 1       
Spotřební daň 3 1  1 1       
Správa domů a pozemků 1           
Správci podniků 10   1   1  1   
Správní řád 24  1  2  1 3 2  1
Správní řízení 442 13 24 25 21 4  6 6 5 7
Srbská republika 13  1 1  1  2 1 1  
Srbsko a Černá Hora 6  1         
Srí lanka 8      1  1   
Srílanka 1 1          
Srílanská demokratická socialistická republika 1 1          
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1           
Stát Izrael 21 1  1 2  1  2  1
Statistika, statistické informace (informace sociálního, ekonomického, demografického nebo ekologického charakteru) 18 3 11  1       
Státní bezpečnost (bývalá) 7  1 1        
Státní energetická inspekce 3 2   1       
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5           
Státní fond dopravní infrastruktury 15 1 1 2  1 1  1 1 1
Státní fond kinematografie 4  1 1     1   
Státní fond kultury ČR 9  1 1 2    1   
Státní fond podpory investic (Státní fond rozvoje bydlení) 51 3 2 8 5 1 4 1 2  2
Státní fond životního prostředí ČR 12  1 1 1  1 1  1 1
Státní hmotné rezervy 39 8 2 6 2   2 1 1 1
Státní hranice, ochrana státních hranic 41 1 6 2 9 2 1 3 3 1  
Státní občanství 108 4 2 7 3 5   2 2 2
Státní odrůdová kniha 2      1 1    
Státní podnik 40 1 1 2 2 3   3 1  
Státní pozemkový úřad 16 1 1 3 1 1 1 2 2  2
Státní služba 133 6 12 8 6 11 3 14 9 18 5
Státní správa 274 13 31 20 17 15 9 19 17 23 16
Státní svátky, svátky, významné dny 14  1   5  2 1 1  
Státní symboly 44 1 1 2 2   1  1  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 29 1 5 10  4  2  5 2
Státní území 124 1 5 9 18 1   2 2  
Státní veterinární správa 4  2 1  1      
Státní volební komise 84 3 5 6 8 10 9 10 7 7 6
Státní vyrovnávací příspěvek 3   1        
Státní zaměstnanci 57 2 11 4 1 8 3 10 3 13 2
Státní záruky České republiky 5  1  2       
Státní zastupitelství, státní zástupci 174 4 5 9 4 6 3 9 3 4 3
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 19 2 3 2 1 1  4 3 1 2
Státní zemědělský intervenční fond 218 15 8 6 8 14 11 17 15 11 11
Státní zkoušky z grafických disciplín 1        1   
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady, stavební právo hmotné, stavební řád 122 5 12 14 10 8 10 12 21 7 3
Stavební řád 37 1  1 2 1   1 1  
Stavební spoření 28  1 2  1 1 4 3  2
Stavebnictví, stavební úřady 427 13 12 14 10 6 9 11 7 8 2
Sterilizace 1   1        
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1     1      
Strategické hlukové mapy 2  1    1     
Střet zájmů 47 2 3 1 3 1 1 4 5 1  
Strojní zařízení 14       1    
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4          1
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1         1  
Světová poštovní unie 2      1   1  
Světová zdravotnická organizace 3      1  1   
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17    2       
Systém řízení 1        1   
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU