Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Salvadorská republika 3           
Samospráva 6 1 2       1  
San Marinská republika 3         1  
SARS CoV-2, COVID-19 289 79 210         
Sasko-Anhaltsko 1           
Sazby úhrad 1      1     
Sbírka listin 5 2    1  1  1  
Sbírka zákonů a mezinárodních smluv 50 3 4 1  1 2 1 1 1 1
Schengenský prostor 9   1 1 2  1 1  1
Sčítání lidu, domů a bytů 7 1 2         
Sdružení občanů 67  2        1
Sdružování občanů 6    1 2 1    1
Sekretariát Rady Evropské unie 1           
Senát 109 3 13 5 7 7 5 3 5 12 5
Senegal 4 1          
Severoatlantická smlouva (NATO) 12  1   1 2     
Seychely 1           
Seznam činnosti pro jednotlivé vojenské hodnosti 4  1 1   1 1    
Seznam odborných úkonů 1   1        
Seznam zdravotních výkonů 12 1 3 2 3 1 1 1    
Shromažďování občanů 11     1      
Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 3           
Sierra leone 2           
Silniční provoz 15  2  1  1 1   2
Singapur 3        1  1
Sjednocená arabská republika 1           
Skleníkové plyny 14 1 3  2 2   1 2 3
Sklo 1           
Slovenská republika 137  3 1 2 3  5 4 1 6
Služba vojáků v záloze 3     1 2     
Služby 582 60 85 26 17 37 25 22 19 25 44
Služby soukromého detektiva 1           
Služební hodnocení 1   1        
Služební odznaky, stejnokroje a vozidla 16  2 2 2 2 1 2 1 2 2
Služební průkazy 12  1 1 1 2    2 3
Služební úřad 5   1  1  3    
Služební zařazení 1       1    
Směnárenská činnost 5  1 1  1    2  
Směnky a šeky, směnárenská činnost 11   1      2  
Smlouvy, registr smluv, mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 15 2 3 3 1 2 2 2    
Sociálně ekonomické informace 200 3 9 3 3 1 1 2 3 6 3
Sociálně ekonomické informace všeobecně 8           
Sociálně ekonomické informace, operativní evidence 9       1   1
Sociálně ekonomické informace, statistika, ekon. klasifikace a výp. technika 4  1         
Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví, podvojné účetnictví, účetní výkazy 649 7 23 12 12 28 24 21 22 24 18
Sociálně-právní ochrana dětí 80 10 8 1  4 4 3 7 5 7
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory), ošetřovné 926 25 67 22 14 27 26 17 30 27 48
Sociální zabezpečení, sociální pojištění 14  2  3 2 1  4  2
Somálsko 2           
Soudní řád správní 62 4 3 4 2 5 3 2 1 2 4
Soudní tlumočníci, soudní překladatelé 6  4 2        
Soudy 1285 42 42 42 31 49 36 31 24 53 43
Soudy - Soudci 5  1 2 1       
Soukromé podnikání občanů 90 2 4     1  1 4
Soukromé právo 1         1  
Soukromé vyučování 4  1         
Soukromý detektiv 3           
Sovětský svaz 55     1     1
Spalinové cesty 1      1     
Spisová služba 31   2  3 1  3 1 4
Spojené arabské emiráty 2           
Spojené království Montserrat 2     1      
Spojené království Velké Británie a Severního Irska 30 1 1 3   1     
Spojené státy americké 52   2 1 1 2  3  1
Spojené státy mexické 12           
Společenské organizace 9           
Společenství vlastníků jednotek 1           
Spolková republika Německo 101  3   3 1  2 5  
Spotřebitelský úvěr 3  1       1  
Spotřební daň 1  1         
Správa domů a pozemků 1         1  
Správci podniků 9    1  1    2
Správní řád 23  2  1 3 2  1 1 2
Správní řízení 398 18 21 4  6 6 5 7 7 13
Srbská republika 12 1  1  2 1 1  1 1
Srbsko a Černá Hora 5         1  
Srí lanka 8    1  1     
Stacionární nádrže 1           
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka 1         1  
Stát Izrael 20 1 2  1  2  1   
Státní bezpečnost (bývalá) 5           
Státní energetická inspekce 1  1         
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie 5          1
Státní fond dopravní infrastruktury 11   1 1  1 1 1  2
Státní fond kinematografie 2      1    1
Státní fond kultury ČR 7  2    1    1
Státní fond podpory investic 2  2         
Státní fond rozvoje bydlení 39 2 4 1 4 1 2  2 2 4
Státní fond životního prostředí 10  1  1 1  1 1  1
Státní hmotné rezervy 27 4 2   2 1 1 1 2 2
Státní hranice, ochrana státních hranic 32  9 2 1 3 3 1  1 1
Státní občanství 100 5 3 5   2 2 2 8 4
Státní odrůdová kniha 2    1 1      
Státní podnik 37 1 2 3   3 1  1  
Státní pozemkový úřad 13 2 1 1 1 2 2  2 1 1
Státní služba 107  6 11 3 14 9 18 5  1
Státní správa 222 12 17 15 9 19 17 23 16 6 15
Státní svátky, svátky, významné dny 13   5  2 1 1  1  
Státní symboly 41 1 2   1  1  1 2
Státní ústav pro kontrolu léčiv 20 7  4  2  5 2   
Státní území 115 6 18 1   2 2  2 3
Státní veterinární správa 1   1        
Státní volební komise 72 2 8 10 9 10 7 7 6 7 6
Státní vyrovnávací příspěvek 3 1          
Státní zaměstnanci 41 1 1 8 3 10 3 13 2   
Státní záruky České republiky 4  2         
Státní zastupitelství, státní zástupci 160 4 4 6 3 9 3 4 3 8 2
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 12  1 1  4 3 1 2   
Státní zemědělský intervenční fond 194 5 8 14 11 17 15 11 11 7 16
Státní zkoušky z grafických disciplín 1      1     
Státní, hospodářské, služební tajemství 6           
Stavby, stavebnictví, stavební úřady 95 4 10 8 10 12 21 7 3 8 12
Stavební řád 36 1 2 1   1 1  1  
Stavební spoření 25   1 1 4 3  2 1  
Stavebnictví, stavební úřady 396 8 10 6 9 11 7 8 2 11 8
Stížnosti občanů 5           
Stížnosti, oznámení a podněty pracujících 1           
Stomatologické výrobky 1   1        
Strategické hlukové mapy 1    1       
Stravování, stravné 76 2 2 2 4 4 5 4 7 5 2
Střet zájmů 41  3 1 1 4 5 1  2 2
Strojní zařízení 14     1     1
Styky s orgány cizích států 1           
Súdán 4        1   
Svatý Bartoloměj 1           
Svatý Stolec 2           
Svazijsko 1           
Světová mezinárodní meteorologická organizace 1       1    
Světová poštovní unie 2    1   1    
Světová zdravotnická organizace 3    1  1    1
Svobodný stát Sasko 4           
Svrchovaný řád Maltézských rytířů 2           
Syrská arabská republika 17  2         
Systém řízení 1      1     
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU