Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Pákistán 5      
Paliva a maziva 102      
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 6      
Památky, přírodní památky 245      
Pamětní mince 204      
Panamská republika 8      
Panelová sídliště 11      
Panelové domy, panelová sídliště 2      
Paraguayská republika 3      
Parlament 277      
Patenty, patentoví zástupci 24      
Pedagogičtí pracovníci 1      
Penále 64      
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1      
Peněžní organizace 565 1 3 1  4
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 66      
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1      
Peruánská republika 12      
Pěstounská péče 24      
Petiční právo 4      
Pivo 9      
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 60      
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 96     1
Platební karty 2      
Platební neschopnost 49      
Platnost mezinárodních smluv 1      
Plavidla a letadla 7      
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 49      
Plyn, plynárenství 204      
Pochůzkový a podomní prodej 1      
Počítače, počítačové programy 17      
Podkarpatská Rus 4      
Podnikový rejstřík 7 1     
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 37      
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2      
Podporované zdroje energie 21      
Pohonné hmoty 48      
Pohraniční stráž 1      
Pohřebnictví 41      
Pojištění, pojišťovnictví 840     2
Pokusná zvířata 4      
Pokuty a jiné sankce 362    1  
Policie 557      
Policie, policejní spolupráce 25      
Politické strany a politická hnutí 110      
Polská republika 141 1 5    
Pomníky, desky 1      
Pomoc obětem trestné činnosti 9      
Poplatky 635      
Poplatky - arbitrážní 6      
Poplatky - místní 11      
Poplatky - notářské 6  1    
Poplatky - ostatní 7      
Poplatky - osvobození od poplatků 13      
Poplatky - soudní 13      
Poplatky - správní 9      
Poplatky - všeobecně 9   1   
Portugalsko 9      
Posuzování shody, EU prohlášení o shodě 16      
Pošta 97 1   1  
Potraviny 341      
Povinné minimální rezervy 1      
Povodí 1      
Pozemkové úřady 24      
Pozemkový fond České republiky 24      
Požární ochrana 258      
Pracovněprávní (služební) vztahy 825  1  4 1
Pracovní (služební) kázeň 19      
Pracovní doba (doba služby) 63    2  
Pracovní spory 5      
Pracovní úřady 12      
Pravidla plavebního provozu 2      
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 5      
Právní pomoc 7      
Právní pořádek (jeho obnova) 58 4 12 7 17 14
Praxe provozní 1      
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 6      
Překážky v práci 1      
Prekursory drog 8      
Přeshraniční spory 1      
Přestupky a jiné správní delikty 438 1   2  
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 3      
Prezident republiky 174      
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13      
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1      
Přírodní rezervace, přírodní památky 16      
Privatizace 85      
Probační a mediační služba 13      
Prodejní doba 2      
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1      
Programy reprodukce majetku 1      
Prokazování původu majetku 1      
Prokuratura - Prokurátoři 22      
Prostředky lidové zábavy 1      
Protiprávnost komunistického režimu 30      
Proviantní a výstrojní náležitosti 1      
Průkazy, služební průkazy a jiné 28      
Průmysl a obchod 13      
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4      
Průmyslová práva 109 1 1    
Ptáci, ptačí oblasti 46      
Půda - Pozemkové reformy 5  2    
Půda - Zemědělský půdní fond 41  1   2
Půda všeobecně 28      
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady 378      
Půjčky 37  1  1  
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13      
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 22      
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU