Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Pákistán 6          
Paliva a maziva 117          
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 19          
Památky, přírodní památky 281          
Pamětní mince a bankovky 235          
Panamská republika 8          
Panelová sídliště 11          
Panelové domy, panelová sídliště 2          
Paraguayská republika 3          
Parametry přerozdělování 1          
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna 366          
Parlament České republiky - Senát 119          
Patenty, patentoví zástupci 28          
Pedagogičtí pracovníci 4          
Penále 83          
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1          
Peněžní organizace 612 2   1 1 3 1  4
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1          
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů, penzijní produkty 79          
Peruánská republika 12   1       
Petice 2          
Petiční právo 4          
Pivo 9          
Plastové výrobky 3          
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 109          
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 115         1
Platební karty 2          
Platební neschopnost 71          
Platnost mezinárodních smluv (výpověď) 73          
Plavidla a letadla 9          
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 57          
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 270          
Pneumatiky 4          
Pochůzkový a podomní prodej 1          
Počítače, počítačové programy 24          
Podkarpatská Rus 4          
Podnikový rejstřík 7     1     
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 50          
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 18          
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 3          
Podporované zdroje energie 56          
Pohonné hmoty 72          
Pohraniční stráž 1          
Pohřebnictví 48          
Pojištění, pojišťovnictví, pojistné 1005    4     2
Pokusná zvířata 5          
Pokuty a jiné sankce 450        1  
Policie České republiky 792          
Politické strany, politická hnutí, koalice 122          
Polská republika 149     1 5    
Pomníky, desky 1          
Pomoc obětem trestné činnosti 21          
Poplatky 776          
Poplatky - arbitrážní 6          
Poplatky - místní 16          
Poplatky - notářské 6      1    
Poplatky - ostatní 7          
Poplatky - osvobození od poplatků 16          
Poplatky - soudní 16          
Poplatky - správní 9          
Poplatky - všeobecně 11       1   
Portugalsko 10          
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 27          
Pošta 105     1   1  
Potraviny 370          
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1          
Povinné minimální rezervy 1          
Povodí 1          
Pozemkové úřady 28          
Pozemkový fond České republiky 26          
Požární ochrana 395          
Pracovněprávní (služební) vztahy 1014      1  4 1
Pracovní (služební) kázeň 19          
Pracovní doba (doba služby) 68   1     2  
Pracovní spory 5          
Pracovní úřady 12          
Pravidla plavebního provozu 2          
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 16          
Právní pomoc 7          
Právní pořádek (jeho obnova) 58    3 4 12 7 17 14
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1          
Praxe provozní 1          
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 20          
Překážky v práci 1          
Prekursory drog 10          
Přeshraniční spory 1          
Přestupky a jiné správní delikty 658    1 1   2  
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 8          
Prezident republiky 222          
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17          
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1          
Přírodní rezervace, přírodní památky 16          
Privatizace 85          
Probační a mediační služba 22          
Prodejní doba 4          
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1          
Program statistických zjišťování 4          
Programy reprodukce majetku 1          
Prokazování původu majetku 1          
Prokuratura - Prokurátoři 24          
Prostředky lidové zábavy 1          
Protiprávnost komunistického režimu 41          
Proviantní a výstrojní náležitosti 1          
Průkazy, služební průkazy a jiné 53          
Průmysl a obchod 14          
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4          
Průmyslová práva 119     1 1    
Ptáci, ptačí oblasti 46          
Půda - Pozemkové reformy 5   1 1  2    
Půda - Zemědělský půdní fond 50    2  1   2
Půda všeobecně 31   1 1      
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 460          
Půjčky 37   1   1  1  
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15          
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 31          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU