Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Pákistán 5       
Paliva a maziva 103       
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 6       
Památky, přírodní památky 253       
Pamětní mince 207       
Panamská republika 8       
Panelová sídliště 11       
Panelové domy, panelová sídliště 2       
Paraguayská republika 3       
Parlament 279       
Patenty, patentoví zástupci 25       
Pedagogičtí pracovníci 1       
Penále 64       
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1       
Peněžní organizace 567 1 1 3 1  4
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 66       
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1       
Peruánská republika 12       
Pěstounská péče 24       
Petiční právo 4       
Pivo 9       
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 64       
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 97      1
Platební karty 2       
Platební neschopnost 51       
Platnost mezinárodních smluv 1       
Plavidla a letadla 8       
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 51       
Plyn, plynárenství 207       
Pochůzkový a podomní prodej 1       
Počítače, počítačové programy 17       
Podkarpatská Rus 4       
Podnikový rejstřík 7  1     
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 38       
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2       
Podporované zdroje energie 21       
Pohonné hmoty 49       
Pohraniční stráž 1       
Pohřebnictví 41       
Pojištění, pojišťovnictví 846 4     2
Pokusná zvířata 4       
Pokuty a jiné sankce 362     1  
Policie 561       
Policie, policejní spolupráce 25       
Politické strany a politická hnutí 110       
Polská republika 143  1 5    
Pomníky, desky 1       
Pomoc obětem trestné činnosti 10       
Poplatky 642       
Poplatky - arbitrážní 6       
Poplatky - místní 12       
Poplatky - notářské 6   1    
Poplatky - ostatní 7       
Poplatky - osvobození od poplatků 14       
Poplatky - soudní 13       
Poplatky - správní 9       
Poplatky - všeobecně 9    1   
Portugalsko 9       
Posuzování shody, EU prohlášení o shodě 16       
Pošta 98  1   1  
Potraviny 343       
Povinné minimální rezervy 1       
Povodí 1       
Pozemkové úřady 24       
Pozemkový fond České republiky 24       
Požární ochrana 260       
Pracovněprávní (služební) vztahy 836   1  4 1
Pracovní (služební) kázeň 19       
Pracovní doba (doba služby) 64     2  
Pracovní spory 5       
Pracovní úřady 12       
Pravidla plavebního provozu 2       
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 5       
Právní pomoc 7       
Právní pořádek (jeho obnova) 58 3 4 12 7 17 14
Praxe provozní 1       
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 6       
Překážky v práci 1       
Prekursory drog 8       
Přeshraniční spory 1       
Přestupky a jiné správní delikty 442 1 1   2  
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 3       
Prezident republiky 175       
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13       
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1       
Přírodní rezervace, přírodní památky 16       
Privatizace 85       
Probační a mediační služba 13       
Prodejní doba 3       
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1       
Programy reprodukce majetku 1       
Prokazování původu majetku 1       
Prokuratura - Prokurátoři 22       
Prostředky lidové zábavy 1       
Protiprávnost komunistického režimu 30       
Proviantní a výstrojní náležitosti 1       
Průkazy, služební průkazy a jiné 29       
Průmysl a obchod 13       
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4       
Průmyslová práva 109  1 1    
Ptáci, ptačí oblasti 46       
Půda - Pozemkové reformy 5 1  2    
Půda - Zemědělský půdní fond 42 2  1   2
Půda všeobecně 28 1      
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady 385       
Půjčky 37   1  1  
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13       
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 22       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU