Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Pákistán 5        
Paliva a maziva 107        
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 12        
Památky, přírodní památky 267        
Pamětní mince a bankovky 215        
Panamská republika 8        
Panelová sídliště 11        
Panelové domy, panelová sídliště 2        
Paraguayská republika 3        
Parametry přerozdělování 1        
Parlament 321        
Patenty, patentoví zástupci 27        
Pedagogičtí pracovníci 3        
Penále 74        
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1        
Peněžní organizace 585  1 1 3 1  4
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 71        
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1        
Peruánská republika 12 1       
Pěstounská péče 26        
Petiční právo 4        
Pivo 9        
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 79        
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 101       1
Platební karty 2        
Platební neschopnost 63        
Platnost mezinárodních smluv 1        
Plavidla a letadla 8        
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 52        
Plyn, plynárenství 220        
Pneumatiky 1        
Pochůzkový a podomní prodej 1        
Počítače, počítačové programy 19        
Podkarpatská Rus 4        
Podnikový rejstřík 7   1     
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 43        
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 14        
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2        
Podporované zdroje energie 29        
Pohonné hmoty 55        
Pohraniční stráž 1        
Pohřebnictví 42        
Pojištění, pojišťovnictví 914  4     2
Pokusná zvířata 5        
Pokuty a jiné sankce 391      1  
Policie 689        
Policie, policejní spolupráce 27        
Politické strany a politická hnutí 114        
Polská republika 146   1 5    
Pomníky, desky 1        
Pomoc obětem trestné činnosti 14        
Poplatky 693        
Poplatky - arbitrážní 6        
Poplatky - místní 13        
Poplatky - notářské 6    1    
Poplatky - ostatní 7        
Poplatky - osvobození od poplatků 15        
Poplatky - soudní 14        
Poplatky - správní 9        
Poplatky - všeobecně 10     1   
Portugalsko 10        
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 18        
Pošta 100   1   1  
Potraviny 352        
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1        
Povinné minimální rezervy 1        
Povodí 1        
Pozemkové úřady 25        
Pozemkový fond České republiky 25        
Požární ochrana 357        
Pracovněprávní (služební) vztahy 906    1  4 1
Pracovní (služební) kázeň 19        
Pracovní doba (doba služby) 65 1     2  
Pracovní spory 5        
Pracovní úřady 12        
Pravidla plavebního provozu 2        
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 11        
Právní pomoc 7        
Právní pořádek (jeho obnova) 58  3 4 12 7 17 14
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1        
Praxe provozní 1        
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 13        
Překážky v práci 1        
Prekursory drog 8        
Přeshraniční spory 1        
Přestupky a jiné správní delikty 550  1 1   2  
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7        
Prezident republiky 203        
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 16        
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1        
Přírodní rezervace, přírodní památky 16        
Privatizace 85        
Probační a mediační služba 16        
Prodejní doba 4        
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1        
Program statistických zjišťování 2        
Programy reprodukce majetku 1        
Prokazování původu majetku 1        
Prokuratura - Prokurátoři 22        
Prostředky lidové zábavy 1        
Protiprávnost komunistického režimu 35        
Proviantní a výstrojní náležitosti 1        
Průkazy, služební průkazy a jiné 44        
Průmysl a obchod 13        
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4        
Průmyslová práva 113   1 1    
Ptáci, ptačí oblasti 46        
Půda - Pozemkové reformy 5 1 1  2    
Půda - Zemědělský půdní fond 46  2  1   2
Půda všeobecně 29 1 1      
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 413        
Půjčky 37 1   1  1  
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13        
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 24        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU