Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Pákistán 5           
Paliva a maziva 103  1         
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 8           
Památky, přírodní památky 254   1    1    
Pamětní mince a bankovky 208    2  1 1    
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 281           
Patenty, patentoví zástupci 25           
Pedagogičtí pracovníci 2           
Penále 64           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 569      1  2   
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 68           
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12          1
Pěstounská péče 24           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 67           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 98       1    
Platební karty 2           
Platební neschopnost 53           
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 51           
Plyn, plynárenství 207           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 17           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 38           
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 10           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 25           
Pohonné hmoty 50           
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 41           
Pojištění, pojišťovnictví 857           
Pokusná zvířata 4           
Pokuty a jiné sankce 363           
Policie 563           
Policie, policejní spolupráce 25           
Politické strany a politická hnutí 110           
Polská republika 143 2 3 1 2 1      
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 10           
Poplatky 655           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 12 1          
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 14           
Poplatky - soudní 13           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 9           
Portugalsko 9           
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 17           
Pošta 98           
Potraviny 345           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 24           
Pozemkový fond České republiky 24           
Požární ochrana 260           
Pracovněprávní (služební) vztahy 841           
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 64          1
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 6           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 12           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 8           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 452       1    
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 4           
Prezident republiky 178           
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85           
Probační a mediační služba 14           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 1           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22           
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 33           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 34           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 109           
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5 1         1
Půda - Zemědělský půdní fond 42           
Půda všeobecně 28          1
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 391           
Půjčky 37          1
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 22           
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU