Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
Pákistán 6           
Paliva a maziva 120      1     
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 22           
Památky, přírodní památky 283       1    
Pamětní mince a bankovky 242 2       2  1
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna 384           
Parlament České republiky - Senát 122           
Patenty, patentoví zástupci 28           
Pedagogičtí pracovníci 7           
Penále 87           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 622 1         1
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů, penzijní produkty 81           
Peruánská republika 12           
Petice 3           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Plastové výrobky 4           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 126           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 119 1          
Platební karty 2           
Platební neschopnost 82           
Platnost mezinárodních smluv (výpověď) 73           
Plavidla a letadla 9           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 59           
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 282           
Pneumatiky 4           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 24           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 54           
Podporované zdroje energie 65           
Pohonné hmoty 75           
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 50           
Pojišťovnictví, pojištění, pojistné 1036           
Pokusná zvířata 5           
Pokuty a jiné sankce 468           
Policie České republiky 806           
Politické strany, politická hnutí, koalice 123           
Polská republika 150 1 1   2 3 1 2 1  
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 22           
Poplatky 815           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 21     1      
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 17           
Poplatky - soudní 17           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 11           
Portugalsko 10           
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 30           
Pošta 106           
Potraviny 377           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 29           
Pozemkový fond České republiky 26           
Požární ochrana 401           
Pracovněprávní (služební) vztahy 1055           
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 70           
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 18           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 24           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 10           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 690   1        
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 9           
Prezident republiky 228           
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 86           
Probační a mediační služba 22           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 5           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 24           
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 43           
Proviantní a výstrojní náležitosti 2           
Průkazy, služební průkazy a jiné 57           
Průmysl a obchod 15           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 119  2 1        
Ptáci, ptačí oblasti 47           
Půda - Pozemkové reformy 5     1      
Půda - Zemědělský půdní fond 51           
Půda všeobecně 31           
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 482           
Půjčky 37 1          
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 31           
Název Celkem 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
Zavřít
MENU