Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Pákistán 7  1         
Paliva a maziva 120       1    
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 24           
Památky, přírodní památky 284 1   1       
Pamětní mince a bankovky 243 2 2 1 2  2 2 1 1 2
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna 388           
Parlament České republiky - Senát 122           
Patenty, patentoví zástupci 28           
Pedagogičtí pracovníci 7           
Penále 89           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 622      1     
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů, penzijní produkty 81           
Peruánská republika 12 1          
Petice 3           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Plastové výrobky 4           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 127           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 119 1 1         
Platební karty 2           
Platební neschopnost 83           
Platnost mezinárodních smluv (výpověď) 73         1  
Plavidla a letadla 9           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 59           
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 284           
Pneumatiky 4           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 24           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 56           
Podporované zdroje energie 66           
Pohonné hmoty 75           
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 50           
Pojišťovnictví, pojištění, pojistné 1040           
Pokusná zvířata 5           
Pokuty a jiné sankce 471        1 1  
Policie České republiky 808           
Politické strany, politická hnutí, koalice 124           
Polská republika 150 1 1 4 1     2  
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 22           
Poplatky 817           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 21           
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 18           
Poplatky - soudní 18           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 12           
Portugalsko 10           
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 30           
Pošta 106           
Potraviny 378           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 29           
Pozemkový fond České republiky 26           
Požární ochrana 403           
Pracovněprávní (služební) vztahy 1068  1   1 2    2
Pracovní (služební) kázeň 19      1    1
Pracovní doba (doba služby) 71      1 1  1 1
Pracovní spory 5      1    1
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 18           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 26           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 10           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 694           
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 9           
Prezident republiky 231      1     
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17   1    1    
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 86           
Probační a mediační služba 23           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 5           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 24      1  1   
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 43           
Proviantní a výstrojní náležitosti 2           
Průkazy, služební průkazy a jiné 58           
Průmysl a obchod 15           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 119 2 2      1   
Ptáci, ptačí oblasti 47           
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 52      1     
Půda všeobecně 31      1   1  
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 487           
Půjčky 37  1         
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 31           
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Zavřít
MENU