Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Pákistán 5     1   1   
Paliva a maziva 106   1        
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 11           
Památky, přírodní památky 264 1      1   1
Pamětní mince a bankovky 214 4 2 4 2 4 1 2 2 1 2
Panamská republika 8 2  1        
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 308           
Patenty, patentoví zástupci 26           
Pedagogičtí pracovníci 2           
Penále 72           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 578           
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 70           
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12    1   1    
Pěstounská péče 25           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 69           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 100 1 1 1   1 1 1   
Platební karty 2           
Platební neschopnost 56           
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 51           
Plyn, plynárenství 212           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 19           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 42           
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 10           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 25           
Pohonné hmoty 51           
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 41           
Pojištění, pojišťovnictví 883           
Pokusná zvířata 4           
Pokuty a jiné sankce 379           
Policie 660           
Policie, policejní spolupráce 27           
Politické strany a politická hnutí 112           
Polská republika 146 1 2   1 1 1 1 4 1
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 10           
Poplatky 664           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 12           
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 14           
Poplatky - soudní 13           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 10           
Portugalsko 10 1   1 2      
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 17           
Pošta 100           
Potraviny 348           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 24           
Pozemkový fond České republiky 25           
Požární ochrana 341           
Pracovněprávní (služební) vztahy 857  1  1 1 3  1   
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 65      3     
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 8           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 12           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 8           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 480           
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 5           
Prezident republiky 196           
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13         1  
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85           
Probační a mediační služba 14           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 1           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22   1        
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 34           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 34           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 111  1 2   5 2 2   
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 43           
Půda všeobecně 28           
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 398           
Půjčky 37        1   
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 23           
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Zavřít
MENU