Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Pákistán 5      1   1  
Paliva a maziva 109 1   1       
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 12           
Památky, přírodní památky 272  1      1   
Pamětní mince a bankovky 221 3 4 2 4 2 4 1 2 2 1
Panamská republika 8  2  1       
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 327           
Patenty, patentoví zástupci 28           
Pedagogičtí pracovníci 3           
Penále 76           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 588           
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 71           
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12     1   1   
Pěstounská péče 29           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 80           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 104  1 1 1   1 1 1  
Platební karty 2           
Platební neschopnost 66           
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 52           
Plyn, plynárenství 225           
Pneumatiky 1           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 20           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 44           
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 14           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 29           
Pohonné hmoty 55           
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 43           
Pojištění, pojišťovnictví 923           
Pokusná zvířata 5           
Pokuty a jiné sankce 403           
Policie 698           
Policie, policejní spolupráce 27           
Politické strany a politická hnutí 116           
Polská republika 146 1 1 2   1 1 1 1 4
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 15           
Poplatky 704           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 14           
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 15           
Poplatky - soudní 15           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 10           
Portugalsko 10  1   1 2     
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 19           
Pošta 100           
Potraviny 353           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 26           
Pozemkový fond České republiky 25           
Požární ochrana 361 1          
Pracovněprávní (služební) vztahy 916 3  1  1 1 3  1  
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 65       3    
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 12           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 13           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 9           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 561           
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7           
Prezident republiky 209           
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 16          1
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85           
Probační a mediační služba 18           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 2           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22    1       
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 35           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 44           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 113 1  1 2   5 2 2  
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 47 1          
Půda všeobecně 30           
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 418           
Půjčky 37         1  
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 25           
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU