Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Pákistán 5           
Paliva a maziva 103    1     1 1
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 8           
Památky, přírodní památky 254 6 2 4 1 1      
Pamětní mince a bankovky 208 3 4 5 3 2 4 4 3 2 3
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 281 1          
Patenty, patentoví zástupci 25           
Pedagogičtí pracovníci 2           
Penále 64           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 569 1        1  
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 68           
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12           
Pěstounská péče 24           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 67           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 98   1        
Platební karty 2           
Platební neschopnost 53           
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 51           
Plyn, plynárenství 207           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 17           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7 1          
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 38 2  1 1       
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 10           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 25           
Pohonné hmoty 50           
Pohraniční stráž 1 1          
Pohřebnictví 41   1        
Pojištění, pojišťovnictví 857 1       1   
Pokusná zvířata 4           
Pokuty a jiné sankce 363 2    1  2    
Policie 563 7       1   
Policie, policejní spolupráce 25           
Politické strany a politická hnutí 110 2          
Polská republika 143  2 3  1  1 1  1
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 10           
Poplatky 655           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 12 1     1     
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 14 2          
Poplatky - soudní 13           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 9           
Portugalsko 9    1       
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 17           
Pošta 98 1 1 1        
Potraviny 345           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 24           
Pozemkový fond České republiky 24           
Požární ochrana 260 1 1 1  2 1    1
Pracovněprávní (služební) vztahy 841 3 3 5 4  3 1 2 3 3
Pracovní (služební) kázeň 19  2 1   1     
Pracovní doba (doba služby) 64 2 3 2 2  1   1  
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12 1          
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 6           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 12           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 8           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 452 4 2         
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 4           
Prezident republiky 178 1          
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13   1    1  1  
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85 4          
Probační a mediační služba 14           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 1           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22 2  1        
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 33           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 34           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 109 2 3 1 1  7 1 1  1
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 42          1
Půda všeobecně 28 2      1 1 1  
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 391           
Půjčky 37  1  1  1   1  
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 22   1        
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Zavřít
MENU