Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Pákistán 6           
Paliva a maziva 116 4 1 1 7 7 3 2 6 7 6
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 18           
Památky, přírodní památky 279 2 6 3 3 5 8 2 5 10 3
Pamětní mince a bankovky 234 5          
Panamská republika 8    1       
Panelová sídliště 11  1 2 1       
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3    1       
Parametry přerozdělování 1           
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna 360 3 19 6 7 15 19 7 18 16 8
Parlament České republiky - Senát 119 3 7  5 8    1  
Patenty, patentoví zástupci 28  1         
Pedagogičtí pracovníci 4           
Penále 80     7 8 10 8 8 6
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1   1        
Peněžní organizace 610 5 18 28 20 28 42 33 31 41 34
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1   1        
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů, penzijní produkty 78           
Peruánská republika 12 1 1  1     1  
Petice 2           
Petiční právo 4     1    1 1
Pivo 9 1   1  1  2 1  
Plastové výrobky 3           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 106           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 115  5   1 2  3 2 3
Platební karty 2           
Platební neschopnost 70           
Platnost mezinárodních smluv (výpověď) 72 2 2 8 16    1   
Plavidla a letadla 9           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 57 7 1 4 3       
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 267 6 3 10 6 7 6 3 1   
Pneumatiky 4           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 21     2 4 6 2   
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 50    1 1 2 1 2 4 6
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 18           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 3           
Podporované zdroje energie 53           
Pohonné hmoty 69 2 1 3 3 4      
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 47 1 1 3  7 3 3  1 5
Pojištění, pojišťovnictví, pojistné 998 18 31 23 31 38 35 39 22 31 31
Pokusná zvířata 5           
Pokuty a jiné sankce 444  5  3 27 21 19 20 33 23
Policie České republiky 785 8 26 14 17 30 18 22 17 40 27
Politické strany, politická hnutí, koalice 121  8 6 3 12 4 1 12 6 9
Polská republika 149 5 10 1 4  1  1  1
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 21           
Poplatky 767 21 19 13 26 24 16 21 10 17 17
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 15           
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 15           
Poplatky - soudní 16           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 11           
Portugalsko 10           
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 26           
Pošta 104 2 3 1 4 8 4 2 3 3 4
Potraviny 367 33 19 15 20 19 8 21    
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1    1       
Pozemkové úřady 27  4  2  3 2 3   
Pozemkový fond České republiky 26           
Požární ochrana 391 4 9 8 7 18 14 8 10 16 11
Pracovněprávní (služební) vztahy 1003 12 23 20 17 29 26 20 26 46 24
Pracovní (služební) kázeň 19       1  1 3
Pracovní doba (doba služby) 68 1  3 3 2 2 2  4 7
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 15           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 20           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 10           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 647 4 10 6 6 17 6 8 4 11 10
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 8           
Prezident republiky 223 5 2  3 20 14 3 10 12 11
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85  1 2 6 1 4 2 5 2 9
Probační a mediační služba 21    1       
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1  1         
Program statistických zjišťování 4           
Programy reprodukce majetku 1   1        
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22           
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 41           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 53           
Průmysl a obchod 14           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 117 1 4 2 5 3 5 2 2 2 3
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 48           
Půda všeobecně 30           
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 455 6 15 8 13 16 20 9 18 9 8
Půjčky 37  1   2 5 7 4 2 3
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15 3 1  2       
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 29    1       
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU