Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Pákistán 6           
Paliva a maziva 120 3 4 1 1 7 7 3 2 6 7
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 22           
Památky, přírodní památky 283 5 2 6 3 3 5 8 2 5 10
Pamětní mince a bankovky 242 6 5         
Panamská republika 8 1    1      
Panelová sídliště 11 1  1 2 1      
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3 2    1      
Parametry přerozdělování 1           
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna 384 8 3 19 6 7 15 19 7 18 16
Parlament České republiky - Senát 122 4 3 7  5 8    1
Patenty, patentoví zástupci 28   1        
Pedagogičtí pracovníci 7           
Penále 87      7 8 10 8 8
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1    1       
Peněžní organizace 622 14 5 18 28 20 28 42 33 31 41
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1    1       
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů, penzijní produkty 81           
Peruánská republika 12  1 1  1     1
Petice 3           
Petiční právo 4      1    1
Pivo 9  1   1  1  2 1
Plastové výrobky 4           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 126           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 119 3  5   1 2  3 2
Platební karty 2           
Platební neschopnost 82           
Platnost mezinárodních smluv (výpověď) 73 5 2 2 8 16    1  
Plavidla a letadla 9           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 59 3 7 1 4 3      
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 282 4 6 3 10 6 7 6 3 1  
Pneumatiky 4           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 24      2 4 6 2  
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 54     1 1 2 1 2 4
Podporované zdroje energie 65           
Pohonné hmoty 75 2 2 1 3 3 4     
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 50 1 1 1 3  7 3 3  1
Pojišťovnictví, pojištění, pojistné 1036 30 18 31 23 31 38 35 39 22 31
Pokusná zvířata 5 1          
Pokuty a jiné sankce 468 2  5  3 27 21 19 20 33
Policie České republiky 806 19 8 26 14 17 30 18 22 17 40
Politické strany, politická hnutí, koalice 123 2  8 6 3 12 4 1 12 6
Polská republika 150  5 10 1 4  1  1  
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 22           
Poplatky 815 15 21 19 13 26 24 16 21 10 17
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 21           
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 17           
Poplatky - soudní 17           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 11           
Portugalsko 10           
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 30           
Pošta 106 3 2 3 1 4 8 4 2 3 3
Potraviny 377 37 33 19 15 20 19 8 21   
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1     1      
Pozemkové úřady 29 1  4  2  3 2 3  
Pozemkový fond České republiky 26           
Požární ochrana 401 12 4 9 8 7 18 14 8 10 16
Pracovněprávní (služební) vztahy 1055 29 12 23 20 17 29 26 20 26 46
Pracovní (služební) kázeň 19        1  1
Pracovní doba (doba služby) 70  1  3 3 2 2 2  4
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 18           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 24           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 10           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 690 6 4 10 6 6 17 6 8 4 11
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 9           
Prezident republiky 228 8 5 2  3 20 14 3 9 12
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 86   1 2 6 1 4 2 5 2
Probační a mediační služba 22     1      
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1   1        
Program statistických zjišťování 5           
Programy reprodukce majetku 1    1       
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 24           
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 43 1          
Proviantní a výstrojní náležitosti 2           
Průkazy, služební průkazy a jiné 57           
Průmysl a obchod 15           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 119 4 1 4 2 5 3 5 2 2 2
Ptáci, ptačí oblasti 47 28          
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 51           
Půda všeobecně 31           
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 482 19 6 15 8 13 16 20 9 18 9
Půjčky 37   1   2 5 7 4 2
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15 1 3 1  2      
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 31     1      
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Zavřít
MENU