Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Pákistán 5      1     
Paliva a maziva 106 4 1  1 1 6 2 4 4 2
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 11 3 2 2 4       
Památky, přírodní památky 265 12 11 11 13 10 7 17 12 12 13
Pamětní mince a bankovky 214 8 12 8 9 6 8 8 10 9 7
Panamská republika 8        1   
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1  1         
Parlament 308 28 8 12 12 6 6 11 16 7 3
Patenty, patentoví zástupci 26 1 1 2 4 2 2 4 1 1 1
Pedagogičtí pracovníci 2  1 1        
Penále 72 8     1    1
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 578 10 4 11 10 18 11 12 16 9 24
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 70 2 3 2 4 3 2 3 8 14 5
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12         1  
Pěstounská péče 25 1     1 4 1 3 1
Petiční právo 4           
Pivo 9   1        
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 69 3 11 14 17 13 11     
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 100 2 3 7 4 5  7 4 4 11
Platební karty 2          1
Platební neschopnost 56 3 8 2 9 1 2 2 5 4 6
Platnost mezinárodních smluv 1   1        
Plavidla a letadla 8  1    1 2  1 2
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 51  4  4 1 1 2 1  4
Plyn, plynárenství 212 7 4 7 9 8 17 8 8 17 15
Pochůzkový a podomní prodej 1       1    
Počítače, počítačové programy 19 2     1  1   
Podkarpatská Rus 4    1   1  1  
Podnikový rejstřík 7          1
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 42 4 1    1  2 1 2
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 10  2 2 1 4   1   
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2    2       
Podporované zdroje energie 25  4 6 8 6 1     
Pohonné hmoty 51 2 1 3 3 1 2 2 3 2 4
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 41    3  1   2 2
Pojištění, pojišťovnictví 883 30 24 29 34 24 26 25 30 31 35
Pokusná zvířata 4       1  1  
Pokuty a jiné sankce 380 17 4 4 16 5 4 7 7 12 21
Policie 660 97 9 7 16 16 17 18 25 21 24
Policie, policejní spolupráce 27 2 1 1 2 4 1 5 4 1 1
Politické strany a politická hnutí 112 2 1 3 8 2  2 2 1 1
Polská republika 146 3 1  5  2 4 3 3 1
Pomníky, desky 1       1    
Pomoc obětem trestné činnosti 10 1   1  1  3   
Poplatky 668 16 25 17 33 30 22 23 40 42 50
Poplatky - arbitrážní 6      1 1 1  1
Poplatky - místní 12  1  2  1  1 1  
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 14  1  2  2 1 2 1 1
Poplatky - soudní 13    1 1 1 1 2  1
Poplatky - správní 9    1       
Poplatky - všeobecně 10 1         1
Portugalsko 10 1          
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 17  1  2 14      
Pošta 100 2 3 1 3 1 5 1 1 8 6
Potraviny 348 5 6 7 7 10 4 10 8 11 9
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1  1         
Povinné minimální rezervy 1        1   
Povodí 1           
Pozemkové úřady 25 1  1    1    
Pozemkový fond České republiky 25 1   2  1 1 1 5 6
Požární ochrana 341 81 6 5 8 5 10 7 16 10 9
Pracovněprávní (služební) vztahy 858 18 29 19 41 28 45 27 25 29 35
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 65 1 3  1 1 2  1 1 1
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2  1    1     
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 8 2 2 2 2       
Právní pomoc 7       2 1   
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1  1         
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 12  6 1 1       
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 8    1 1 2 2 2   
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 481 31 24 21 27 33 16 30 28 35 28
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 5 1 1  1 1    1  
Prezident republiky 196 18 5 4 7 4 2 4 13 8 2
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16   2 11 3      
Privatizace 85   1  1 1   3 2
Probační a mediační služba 14  1    1  1  3
Prodejní doba 4  2  1 1      
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 1  1         
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1     1      
Prokuratura - Prokurátoři 22    1       
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 34 1 3 1  2 1 3 5 3 3
Proviantní a výstrojní náležitosti 1     1      
Průkazy, služební průkazy a jiné 34  6 4 9 3 5 7    
Průmysl a obchod 13   1 1 4  2 2 3  
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4        1 1 1
Průmyslová práva 111 2 1 2 4 1 1 4 1 2 3
Ptáci, ptačí oblasti 46  1 1        
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 44 2 2   3 1  2 3 5
Půda všeobecně 28   2   1  3  1
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 400 9 18 18 22 21 14 16 17 17 16
Půjčky 37           
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13    1 1  1    
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 23 1    3 5 6 2 1 2
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU