Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Pákistán 6  1      1   
Paliva a maziva 114 2 6 4 1  1 1 6 2 4
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 15 1 2 4 2 2 4     
Památky, přírodní památky 276 4 7 12 11 11 13 10 7 17 12
Pamětní mince a bankovky 230 6 10 8 12 8 9 6 8 8 10
Panamská republika 8          1
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1    1       
Parlament 343 8 17 38 8 12 12 6 6 11 16
Patenty, patentoví zástupci 28  2 1 1 2 4 2 2 4 1
Pedagogičtí pracovníci 3   1 1 1      
Penále 79 1 4 10     1   
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 605 9 13 15 4 11 10 18 11 12 16
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 75 1 3 3 3 2 4 3 2 3 8
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12           
Pěstounská péče, osvojení 33 1 6 2     1 4 1
Petice 1  1         
Petiční právo 4           
Pivo 9     1      
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 91 5 10 10 11 14 17 13 11   
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 113 6 7 2 3 7 4 5  7 4
Platební karty 2           
Platební neschopnost 68 3 5 7 8 2 9 1 2 2 5
Platnost mezinárodních smluv 2  1   1      
Plavidla a letadla 9  1  1    1 2  
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 53  1 1 4  4 1 1 2 1
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 256 24 15 12 4 7 9 8 17 8 8
Pneumatiky 3 1 1 1        
Pochůzkový a podomní prodej 1         1  
Počítače, počítačové programy 20  1 2     1  1
Podkarpatská Rus 4      1   1  
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 49 5 2 4 1    1  2
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 16  2 4 2 2 1 4   1
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2      2     
Podporované zdroje energie 43 8 6 4 4 6 8 6 1   
Pohonné hmoty 64 4 6 5 1 3 3 1 2 2 3
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 46  4 1   3  1   
Pojištění, pojišťovnictví 971 22 48 48 24 29 34 24 26 25 30
Pokusná zvířata 5  1       1  
Pokuty a jiné sankce 431 17 30 21 4 4 16 5 4 7 7
Policie 744 27 46 108 9 7 16 16 17 18 25
Policie, policejní spolupráce 27   2 1 1 2 4 1 5 4
Politické strany, politická hnutí, koalice 119  6 3 1 3 8 2  2 2
Polská republika 148 1  3 1  5  2 4 3
Pomníky, desky 1         1  
Pomoc obětem trestné činnosti 20 2 5 4   1  1  3
Poplatky 743 21 38 32 25 17 33 30 22 23 40
Poplatky - arbitrážní 6        1 1 1
Poplatky - místní 15 1 1 1 1  2  1  1
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 15  1  1  2  2 1 2
Poplatky - soudní 15  2    1 1 1 1 2
Poplatky - správní 9      1     
Poplatky - všeobecně 11  1 1        
Portugalsko 10   1        
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 22 1 3 1 1  2 14    
Pošta 103 2 1 2 3 1 3 1 5 1 1
Potraviny 364 6 8 7 6 7 7 10 4 10 8
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1    1       
Povinné minimální rezervy 1          1
Povodí 1           
Pozemkové úřady 27  2 1  1    1  
Pozemkový fond České republiky 26 1  1   2  1 1 1
Požární ochrana 384 13 25 86 6 5 8 5 10 7 16
Pracovněprávní (služební) vztahy 975 30 59 46 29 19 41 28 45 27 25
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 68 2 1 1 3  1 1 2  1
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2    1    1   
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 14 1 4 3 2 2 2     
Právní pomoc 7         2 1
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1    1       
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 18 1 4 1 6 1 1     
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 10 1 1    1 1 2 2 2
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 619 30 72 67 24 21 27 33 16 30 28
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7  2 1 1  1 1    
Prezident republiky 215 3 10 24 5 4 7 4 2 4 13
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17 1 2 1        
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16     2 11 3    
Privatizace 85     1  1 1   
Probační a mediační služba 20  4 2 1    1  1
Prodejní doba 4    2  1 1    
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 4 1 1 1 1       
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1       1    
Prokuratura - Prokurátoři 22      1     
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 39 2 2 2 3 1  2 1 3 5
Proviantní a výstrojní náležitosti 1       1    
Průkazy, služební průkazy a jiné 47 1 4 8 6 4 9 3 5 7  
Průmysl a obchod 14  1   1 1 4  2 2
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4          1
Průmyslová práva 114  2 3 1 2 4 1 1 4 1
Ptáci, ptačí oblasti 46    1 1      
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 48  3 3 2   3 1  2
Půda všeobecně 30  2   2   1  3
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 443 12 22 18 18 18 22 21 14 16 17
Půjčky 37           
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 14  1    1 1  1  
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 27 1 3 1    3 5 6 2
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Zavřít
MENU