Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Pákistán 5       1    
Paliva a maziva 109 3 4 1  1 1 6 2 4 4
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 12  4 2 2 4      
Památky, přírodní památky 272 7 12 11 11 13 10 7 17 12 12
Pamětní mince a bankovky 221 7 8 12 8 9 6 8 8 10 9
Panamská republika 8         1  
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1   1        
Parlament 327 9 38 8 12 12 6 6 11 16 7
Patenty, patentoví zástupci 28 2 1 1 2 4 2 2 4 1 1
Pedagogičtí pracovníci 3  1 1 1       
Penále 76 2 10     1    
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 588 5 15 4 11 10 18 11 12 16 9
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 71  3 3 2 4 3 2 3 8 14
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12          1
Pěstounská péče 29 3 2     1 4 1 3
Petiční právo 4           
Pivo 9    1       
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 80 4 10 11 14 17 13 11    
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 104 4 2 3 7 4 5  7 4 4
Platební karty 2           
Platební neschopnost 66 6 7 8 2 9 1 2 2 5 4
Platnost mezinárodních smluv 1    1       
Plavidla a letadla 8   1    1 2  1
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 52  1 4  4 1 1 2 1  
Plyn, plynárenství 225 8 12 4 7 9 8 17 8 8 17
Pneumatiky 1  1         
Pochůzkový a podomní prodej 1        1   
Počítače, počítačové programy 20 1 2     1  1  
Podkarpatská Rus 4     1   1  1
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 44 2 4 1    1  2 1
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 14  4 2 2 1 4   1  
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2     2      
Podporované zdroje energie 29  4 4 6 8 6 1    
Pohonné hmoty 55 1 5 1 3 3 1 2 2 3 2
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 43 1 1   3  1   2
Pojištění, pojišťovnictví 923 22 48 24 29 34 24 26 25 30 31
Pokusná zvířata 5 1       1  1
Pokuty a jiné sankce 403 19 21 4 4 16 5 4 7 7 12
Policie 698 27 108 9 7 16 16 17 18 25 21
Policie, policejní spolupráce 27  2 1 1 2 4 1 5 4 1
Politické strany a politická hnutí 116 3 3 1 3 8 2  2 2 1
Polská republika 146  3 1  5  2 4 3 3
Pomníky, desky 1        1   
Pomoc obětem trestné činnosti 15 2 4   1  1  3  
Poplatky 704 20 32 25 17 33 30 22 23 40 42
Poplatky - arbitrážní 6       1 1 1  
Poplatky - místní 14 1 1 1  2  1  1 1
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 15 1  1  2  2 1 2 1
Poplatky - soudní 15 2    1 1 1 1 2  
Poplatky - správní 9     1      
Poplatky - všeobecně 10  1         
Portugalsko 10  1         
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 19 1 1 1  2 14     
Pošta 100  2 3 1 3 1 5 1 1 8
Potraviny 353 3 7 6 7 7 10 4 10 8 11
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1   1        
Povinné minimální rezervy 1         1  
Povodí 1           
Pozemkové úřady 26 1 1  1    1   
Pozemkový fond České republiky 25  1   2  1 1 1 5
Požární ochrana 361 15 86 6 5 8 5 10 7 16 10
Pracovněprávní (služební) vztahy 916 30 46 29 19 41 28 45 27 25 29
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 65  1 3  1 1 2  1 1
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2   1    1    
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 12 3 3 2 2 2      
Právní pomoc 7        2 1  
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1   1        
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 13  1 6 1 1      
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 9 1    1 1 2 2 2  
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 561 44 67 24 21 27 33 16 30 28 35
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7 2 1 1  1 1    1
Prezident republiky 209 7 24 5 4 7 4 2 4 13 8
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 16 2 1         
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16    2 11 3     
Privatizace 85    1  1 1   3
Probační a mediační služba 18 2 2 1    1  1  
Prodejní doba 4   2  1 1     
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 2  1 1        
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1      1     
Prokuratura - Prokurátoři 22     1      
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 35  2 3 1  2 1 3 5 3
Proviantní a výstrojní náležitosti 1      1     
Průkazy, služební průkazy a jiné 44 2 8 6 4 9 3 5 7   
Průmysl a obchod 13    1 1 4  2 2 3
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4         1 1
Průmyslová práva 113 1 3 1 2 4 1 1 4 1 2
Ptáci, ptačí oblasti 46   1 1       
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 47 2 3 2   3 1  2 3
Půda všeobecně 30 2   2   1  3  
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 418 9 18 18 18 22 21 14 16 17 17
Půjčky 37           
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13     1 1  1   
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 25 2 1    3 5 6 2 1
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU