Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Pákistán 6   1      1  
Paliva a maziva 117 1 4 6 4 1  1 1 6 2
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 19 1 4 2 4 2 2 4    
Památky, přírodní památky 281 4 5 7 12 11 11 13 10 7 17
Pamětní mince a bankovky 236 6 6 10 8 12 8 9 6 8 8
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1     1      
Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna 369 17 17 17 38 8 12 12 6 6 11
Parlament České republiky - Senát 120 2 7 5 13 5 7 7 5 3 5
Patenty, patentoví zástupci 28   2 1 1 2 4 2 2 4
Pedagogičtí pracovníci 4  1  1 1 1     
Penále 83 4 1 4 10     1  
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 613 8 9 13 15 4 11 10 18 11 12
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Penzijní společnosti a fondy, zprostředkovatelé penzijních produktů, penzijní produkty 79 1 4 3 3 3 2 4 3 2 3
Peruánská republika 12           
Petice 2  1 1        
Petiční právo 4           
Pivo 9      1     
Plastové výrobky 3 1 2         
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 109 12 11 10 10 11 14 17 13 11  
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 115 2 6 7 2 3 7 4 5  7
Platební karty 2           
Platební neschopnost 75 6 4 5 7 8 2 9 1 2 2
Platnost mezinárodních smluv (výpověď) 73 1 12 1   1   1  
Plavidla a letadla 9   1  1    1 2
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 57 2 2 1 1 4  4 1 1 2
Plyn, plynárenství, plynová zařízení 271 11 28 15 12 4 7 9 8 17 8
Pneumatiky 4  2 1 1       
Pochůzkový a podomní prodej 1          1
Počítače, počítačové programy 24 2 1 2 2     1  
Podkarpatská Rus 4       1   1
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 52 2 6 2 4 1    1  
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 18 1 1 2 4 2 2 1 4   
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 3  1     2    
Podporované zdroje energie 58 7 16 6 4 4 6 8 6 1  
Pohonné hmoty 72 6 6 6 5 1 3 3 1 2 2
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 49 2 1 4 1   3  1  
Pojištění, pojišťovnictví, pojistné 1013 27 37 48 48 24 29 34 24 26 25
Pokusná zvířata 5   1       1
Pokuty a jiné sankce 454 12 28 30 21 4 4 16 5 4 7
Policie České republiky 796 15 37 46 110 10 8 18 20 18 23
Politické strany, politická hnutí, koalice 122 2 1 6 3 1 3 8 2  2
Polská republika 150 2 1  3 1  5  2 4
Pomníky, desky 1          1
Pomoc obětem trestné činnosti 21  3 5 4   1  1  
Poplatky 783 20 41 38 32 25 17 33 30 22 23
Poplatky - arbitrážní 6         1 1
Poplatky - místní 16 1 1 1 1 1  2  1  
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 16 1  1  1  2  2 1
Poplatky - soudní 17 1 1 2    1 1 1 1
Poplatky - správní 9       1    
Poplatky - všeobecně 11   1 1       
Portugalsko 10    1       
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 27 2 4 3 1 1  2 14   
Pošta 105 2 2 1 2 3 1 3 1 5 1
Potraviny 373 8 7 8 7 6 7 7 10 4 10
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1     1      
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 28 1  2 1  1    1
Pozemkový fond České republiky 26  1  1   2  1 1
Požární ochrana 395 7 17 25 86 6 5 8 5 10 7
Pracovněprávní (služební) vztahy 1022 25 52 59 46 29 19 41 28 45 27
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 69 1 2 1 1 3  1 1 2  
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2     1    1  
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 16 2 1 4 3 2 2 2    
Právní pomoc 7          2
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1     1      
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 20  3 4 1 6 1 1    
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 10  1 1    1 1 2 2
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 664 26 49 72 67 24 21 27 33 16 30
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 8  1 2 1 1  1 1   
Prezident republiky 223 6 6 10 24 5 4 7 4 2 4
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 17  1 2 1       
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16      2 11 3   
Privatizace 85      1  1 1  
Probační a mediační služba 22 1 1 4 2 1    1  
Prodejní doba 4     2  1 1   
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 5 1 1 1 1 1      
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1        1   
Prokuratura - Prokurátoři 24 2      1    
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 41  4 2 2 3 1  2 1 3
Proviantní a výstrojní náležitosti 2 1       1   
Průkazy, služební průkazy a jiné 53 1 6 4 8 6 4 9 3 5 7
Průmysl a obchod 14   1   1 1 4  2
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 119 2 3 2 3 1 2 4 1 1 4
Ptáci, ptačí oblasti 46     1 1     
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 50 1  4 3 2   3 1  
Půda všeobecně 31 1  2   2   1  
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 460 12 17 22 18 18 18 22 21 14 16
Půjčky 37           
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 15  1 1    1 1  1
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 31 4 1 3 1    3 5 6
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU