Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Pákistán 5     1      
Paliva a maziva 102 1  1 1 6 2 4 4 2 5
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 6  2 4        
Památky, přírodní památky 245 3 11 13 10 7 17 12 12 13 16
Pamětní mince 205 11 8 9 6 8 8 10 9 7 7
Panamská republika 8       1    
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parlament 277 5 12 12 6 6 11 16 7 3 10
Patenty, patentoví zástupci 24  2 4 2 2 4 1 1 1 2
Pedagogičtí pracovníci 1  1         
Penále 64     1    1  
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 565 1 11 10 18 11 12 16 9 24 17
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 66 1 2 4 3 2 3 8 14 5 4
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12        1  1
Pěstounská péče 24     1 4 1 3 1 1
Petiční právo 4           
Pivo 9  1        1
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 61 6 14 17 13 11      
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 96 1 7 4 5  7 4 4 11 2
Platební karty 2         1  
Platební neschopnost 51 6 2 9 1 2 2 5 4 6 3
Platnost mezinárodních smluv 1  1         
Plavidla a letadla 7     1 2  1 2  
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 49 2  4 1 1 2 1  4 1
Plyn, plynárenství 204 3 7 9 8 17 8 8 17 15 15
Pochůzkový a podomní prodej 1      1     
Počítače, počítačové programy 17     1  1   1
Podkarpatská Rus 4   1   1  1   
Podnikový rejstřík 7         1  
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 37     1  2 1 2  
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2   2        
Podporované zdroje energie 21  6 8 6 1      
Pohonné hmoty 48  3 3 1 2 2 3 2 4 2
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 41   3  1   2 2 1
Pojištění, pojišťovnictví 840 11 29 34 24 26 25 30 31 35 30
Pokusná zvířata 4      1  1   
Pokuty a jiné sankce 362 3 4 16 5 4 7 7 12 21 8
Policie 558 4 7 16 16 17 18 25 21 24 15
Policie, policejní spolupráce 25 1 1 2 4 1 5 4 1 1 5
Politické strany a politická hnutí 110 1 3 8 2  2 2 1 1 3
Polská republika 141   5  2 4 3 3 1 1
Pomníky, desky 1      1     
Pomoc obětem trestné činnosti 9   1  1  3    
Poplatky 636 9 17 33 30 22 23 40 42 50 30
Poplatky - arbitrážní 6     1 1 1  1  
Poplatky - místní 11   2  1  1 1  1
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 13   2  2 1 2 1 1  
Poplatky - soudní 13   1 1 1 1 2  1  
Poplatky - správní 9   1        
Poplatky - všeobecně 9         1 1
Portugalsko 9          1
Posuzování shody, EU prohlášení o shodě 16   2 14       
Pošta 97 2 1 3 1 5 1 1 8 6 4
Potraviny 341 4 7 7 10 4 10 8 11 9 12
Povinné minimální rezervy 1       1    
Povodí 1           
Pozemkové úřady 24  1    1     
Pozemkový fond České republiky 24   2  1 1 1 5 6 2
Požární ochrana 259 5 5 8 5 10 7 16 10 9 13
Pracovněprávní (služební) vztahy 826 15 19 41 28 45 27 25 29 35 30
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 63 2  1 1 2  1 1 1  
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2 1    1      
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 5 1 2 2        
Právní pomoc 7      2 1   4
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 6  1 1        
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 8   1 1 2 2 2    
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 438 12 21 27 33 16 30 28 35 28 16
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 3   1 1    1   
Prezident republiky 174 1 4 7 4 2 4 13 8 2 8
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 13           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16  2 11 3       
Privatizace 85  1  1 1   3 2 1
Probační a mediační služba 13     1  1  3  
Prodejní doba 2   1 1       
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1    1       
Prokuratura - Prokurátoři 22   1        
Prostředky lidové zábavy 1          1
Protiprávnost komunistického režimu 30  1  2 1 3 5 3 3 1
Proviantní a výstrojní náležitosti 1    1       
Průkazy, služební průkazy a jiné 28  4 9 3 5 7     
Průmysl a obchod 13  1 1 4  2 2 3   
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4       1 1 1  
Průmyslová práva 109 1 2 4 1 1 4 1 2 3 2
Ptáci, ptačí oblasti 46 1 1         
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 42 2   3 1  2 3 5 2
Půda všeobecně 28  2   1  3  1 1
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady 379 6 18 22 21 14 16 17 17 16 10
Půjčky 37           
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13   1 1  1     
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 22    3 5 6 2 1 2 1
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU