Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Obaly 68        
Obce, obecní úřady 1394 3 3 2 3    
Obchod 33        
Obchod - vnitřní 106 1       
Obchod - zahraniční 293  4 3 4    
Obchod vnitřní prodejny 27        
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2 1   1    
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38    1    
Obchodní právo 164        
Obchodní rejstřík 90        
Obchodní věstník 9        
Obchodování s lidmi 1        
Občanská a politická práva 72      1  
Občanské komise 3      2  
Občanské právo 78        
Občanské právo - hmotné 293 1 2 2 8 2 3 2
Občanské právo - procesní 469 1 1 1 2 1 3  
Občanské průkazy 50        
Občanský zákoník 10        
Obecně prospěšné společnosti 22        
Obiloviny 5        
Obnovitelné zdroje energie 60        
Obory státní služby 1        
Obrana státu 75        
Obranný průmysl 8        
Obuv, kožená galanterie 3        
Ocelářský průmysl 6        
Ocenění, zásluhy 19        
Ochrana biotechnologických vynálezů 1        
Ochrana civilního letectví 1        
Ochrana dřevin 3        
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27        
Ochrana fyzických osob 1        
Ochrana hospodářské soutěže 39        
Ochrana hranic 23        
Ochrana osobních údajů 70        
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11        
Ochrana práv k odrůdám 50        
Ochrana před diskriminací 3        
Ochrana přírody 26        
Ochrana spotřebitele 144        
Ochrana svědka 4        
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6        
Ochrana ústavních činitelů 3        
Ochrana utajovaných informací 28        
Ochrana veřejného pořádku 96        
Ochrana veřejného zdraví 21        
Ochrana vodních organismů 1        
Ochrana základních lidských práv 10        
Ochrana zvířat 149        
Ochranné pracovní prostředky 10        
Ochranné známky 11        
Očkování, očkovací látky 23        
Odbory 280        
Odměny, služné vojáků 1        
Odpady, odpadové hospodářství 269        
Odposlech a záznam zpráv 4        
Odpovědnost z provozu vozidla 15        
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 9        
Okresní a obvodní úřady 301        
Okresy 19        
Olympijská symbolika 1        
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 16        
Operační program doprava 1        
Opravy 1        
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4        
Organizace s mezinárodním prvkem 3        
Organizace spojených národů 17        
Osídlení pohraničí 2        
Osivo a sadba 73        
Osobní ochranné prostředky 3        
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2        
Osoby se zdravotním postižením 47        
Ostraha majetku a osob 2        
Ostrov Man 3        
Osvěta 1        
Osvojení 1        
Ošetřovné 3        
Ověřování 47        
Ověřování (vidimace a legalizace) 1        
Ovoce a zelenina 43        
Ovzduší 133        
Oxid uhličitý 5        
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU