Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Obaly 71          
Obce, obecní úřady 1478   3 3 2 3    
Obchod 35          
Obchod - vnitřní 113   1       
Obchod - zahraniční 299    4 3 4    
Obchod vnitřní prodejny 27          
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2   1   1    
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38      1    
Obchodní právo 170          
Obchodní rejstřík 92          
Obchodní věstník 9          
Obchodování s lidmi 1          
Občanská a politická práva 84        1  
Občanské komise 3        2  
Občanské právo 84          
Občanské právo - hmotné 309 2 1 1 2 2 8 2 3 2
Občanské právo - procesní 508   1 1 1 2 1 3  
Občanské průkazy 60          
Občanský zákoník 13          
Obecně prospěšné společnosti 22          
Obiloviny 5          
Obnovitelné zdroje energie 86          
Obory státní služby 2          
Obrana 80          
Obranný průmysl 8          
Obuv, kožená galanterie 3          
Ocelářský průmysl 6          
Ocenění, zásluhy 22          
Ochrana biotechnologických vynálezů 1          
Ochrana civilního letectví 1          
Ochrana dřevin 3          
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 32          
Ochrana fyzických osob 2          
Ochrana hospodářské soutěže 44          
Ochrana hranic 28          
Ochrana osobních údajů 79          
Ochrana ovzduší 3          
Ochrana označení původu a zeměpisných označení 14          
Ochrana práv k odrůdám 53          
Ochrana před diskriminací 3          
Ochrana přírody 27          
Ochrana spotřebitele 174          
Ochrana svědka 4          
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6          
Ochrana ústavních činitelů 3          
Ochrana utajovaných informací 28          
Ochrana veřejného pořádku 105          
Ochrana veřejného zdraví 35          
Ochrana vodních organismů 1          
Ochrana základních lidských práv 20          
Ochrana zvířat 159          
Ochranné pracovní prostředky 12          
Ochranné známky 13          
Očkování, očkovací látky 37          
Odbory 305          
Odměny, služné vojáků 1          
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 295          
Odposlech a záznam zpráv 4          
Odpovědnost z provozu vozidla 18          
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 14          
Okresní a obvodní úřady 325          
Okresy 20          
Olympijská symbolika 1          
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 17          
Operační program doprava 1          
Opravy 1          
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4          
Organizace s mezinárodním prvkem 3          
Organizace spojených národů 19          
Osídlení pohraničí 2          
Osivo a sadba 78          
Osobní ochranné prostředky 3          
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2          
Osoby se zdravotním postižením 58          
Ostraha majetku a osob 2          
Ostrov Man 3          
Osvěta 1          
Osvojení 2          
Ošetřovné 6          
Ověřování 55          
Ověřování (vidimace a legalizace) 1          
Ovoce a zelenina 46          
Ovzduší 146          
Oxid uhličitý 5          
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU