Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Obaly 65       
Obce, obecní úřady 1355 3 2 3    
Obchod 32       
Obchod - vnitřní 104       
Obchod - zahraniční 289 4 3 4    
Obchod vnitřní prodejny 27       
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2   1    
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38   1    
Obchodní právo 159       
Obchodní rejstřík 88       
Obchodní věstník 8       
Obchodování s lidmi 1       
Občanská a politická práva 34     1  
Občanské komise 3     2  
Občanské právo 75       
Občanské právo - hmotné 281 2 2 8 2 3 2
Občanské právo - procesní 447 1 1 2 1 3  
Občanské průkazy 49       
Občanský zákoník 6       
Obecně prospěšné společnosti 22       
Obiloviny 5       
Obnovitelné zdroje energie 59       
Obory státní služby 1       
Obrana státu 74       
Obranný průmysl 8       
Obuv, kožená galanterie 3       
Ocelářský průmysl 6       
Ocenění, zásluhy 17       
Ochrana biotechnologických vynálezů 1       
Ochrana civilního letectví 1       
Ochrana dřevin 3       
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27       
Ochrana fyzických osob 1       
Ochrana hospodářské soutěže 38       
Ochrana hranic 23       
Ochrana osobních údajů 68       
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11       
Ochrana práv k odrůdám 50       
Ochrana před diskriminací 3       
Ochrana přírody 26       
Ochrana spotřebitele 131       
Ochrana svědka 4       
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6       
Ochrana ústavních činitelů 3       
Ochrana veřejného pořádku 94       
Ochrana veřejného zdraví 13       
Ochrana vodních organismů 1       
Ochrana základních lidských práv 7       
Ochrana zvířat 142       
Ochranné pracovní prostředky 9       
Ochranné známky 11       
Očkování, očkovací látky 18       
Odbory 273       
Odměny, služné vojáků 1       
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 263       
Odposlech a záznam zpráv 4       
Odpovědnost z provozu vozidla 12       
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 8       
Okresní a obvodní úřady 297       
Okresy 19       
Olympijská symbolika 1       
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14       
Operační program doprava 1       
Opravy 1       
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 4       
Organizace s mezinárodním prvkem 3       
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 12       
Organizace spojených národů 17       
Osídlení pohraničí 2       
Osivo a sadba 70       
Osobní ochranné prostředky 3       
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2       
Osoby se zdravotním postižením 39       
Ostraha majetku a osob 2       
Ostrov Man 3       
Osvěta 1       
Osvojení 1       
Ošetřovné 1       
Ověřování 40       
Ověřování (vidimace a legalizace) 1       
Ovoce a zelenina 38       
Ovzduší 128       
Oxid uhličitý 4       
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU