Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Obaly 65       
Obce, obecní úřady 1323 3 2 3    
Obchod 31       
Obchod - vnitřní 102       
Obchod - zahraniční 286 4 3 4    
Obchod vnitřní prodejny 13       
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2   1    
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38   1    
Obchodní právo 158       
Obchodní rejstřík 86       
Obchodní věstník 8       
Obchodování s lidmi 1       
Občanská a politická práva 28     1  
Občanské komise 3     2  
Občanské právo 73       
Občanské právo - hmotné 277 2 2 8 2 3 2
Občanské právo - procesní 434 1 1 2 1 3  
Občanské průkazy 48       
Občanský zákoník 6       
Obecně prospěšné společnosti 21       
Obiloviny 5       
Obnovitelné zdroje energie 58       
Obory státní služby 1       
Obrana státu 74       
Obranný průmysl 8       
Obuv, kožená galanterie 3       
Ocelářský průmysl 6       
Ocenění, zásluhy 14       
Ochrana biotechnologických vynálezů 1       
Ochrana civilního letectví 1       
Ochrana dřevin 3       
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 25       
Ochrana fyzických osob 1       
Ochrana hospodářské soutěže 36       
Ochrana hranic 14       
Ochrana osobních údajů 67       
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11       
Ochrana práv k odrůdám 44       
Ochrana před diskriminací 3       
Ochrana přírody 26       
Ochrana spotřebitele 117       
Ochrana svědka 4       
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6       
Ochrana ústavních činitelů 3       
Ochrana veřejného pořádku 92       
Ochrana veřejného zdraví 3       
Ochrana vodních organismů 1       
Ochrana základních lidských práv 6       
Ochrana zvířat 140       
Ochranné pracovní prostředky 8       
Ochranné známky 11       
Očkování, očkovací látky 13       
Odbory 270       
Odměny, služné vojáků 1       
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 260       
Odposlech a záznam zpráv 4       
Odpovědnost z provozu vozidla 12       
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 4       
Okresní a obvodní úřady 288       
Okresy 17       
Olympijská symbolika 1       
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 13       
Operační program doprava 1       
Opravy 1       
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 3       
Organizace s mezinárodním prvkem 3       
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 11       
Organizace spojených národů 17       
Osídlení pohraničí 2       
Osivo a sadba 62       
Osobní ochranné prostředky 3       
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2       
Osoby se zdravotním postižením 32       
Ostraha majetku a osob 2       
Ostrov Man 3       
Osvěta 1       
Osvojení 1       
Ověřování 40       
Ověřování (vidimace a legalizace) 1       
Ovoce a zelenina 34       
Ovzduší 125       
Oxid uhličitý 4       
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU