Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Obaly 71 1          
Obce, obecní úřady 1478   1        
Obchod 35           
Obchod - vnitřní 113           
Obchod - zahraniční 299     1 1 2 1  1
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38   1 3       
Obchodní právo 170           
Obchodní rejstřík 92           
Obchodní věstník 9           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 84         1  
Občanské komise 3           
Občanské právo 84           
Občanské právo - hmotné 309 1  1  1    2  
Občanské právo - procesní 508 3   1     1  
Občanské průkazy 60           
Občanský zákoník 13           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 86           
Obory státní služby 2           
Obrana 80       1    
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 22           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 32           
Ochrana fyzických osob 2           
Ochrana hospodářské soutěže 44           
Ochrana hranic 28           
Ochrana osobních údajů 79           
Ochrana ovzduší 3           
Ochrana označení původu a zeměpisných označení 14           
Ochrana práv k odrůdám 53           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 27          1
Ochrana spotřebitele 174           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 28           
Ochrana veřejného pořádku 105           
Ochrana veřejného zdraví 35           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 20           
Ochrana zvířat 159           
Ochranné pracovní prostředky 12           
Ochranné známky 13           
Očkování, očkovací látky 37           
Odbory 305           
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 295           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 18           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 14           
Okresní a obvodní úřady 325           
Okresy 20           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 17           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 78           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 58           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 2           
Ošetřovné 6           
Ověřování 55           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 46           
Ovzduší 146           
Oxid uhličitý 5           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Zavřít
MENU