Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Obaly 65           
Obce, obecní úřady 1324          3
Obchod 31           
Obchod - vnitřní 102          1
Obchod - zahraniční 286  1 1 2 1  1    
Obchod vnitřní prodejny 13           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2          1
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38 3          
Obchodní právo 158           
Obchodní rejstřík 86           
Obchodní věstník 8           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 28      1     
Občanské komise 3           
Občanské právo 73           
Občanské právo - hmotné 277  1    2  2 1 1
Občanské právo - procesní 434 1     1    1
Občanské průkazy 48           
Občanský zákoník 6           
Obecně prospěšné společnosti 21           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 58           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 74    1       
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 14           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 25           
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 36           
Ochrana hranic 14           
Ochrana osobních údajů 67           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 44           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26       1    
Ochrana spotřebitele 117           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 92           
Ochrana veřejného zdraví 3           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 6           
Ochrana zvířat 140           
Ochranné pracovní prostředky 8           
Ochranné známky 11           
Očkování, očkovací látky 13           
Odbory 270           
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 260           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 12           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 4           
Okresní a obvodní úřady 289           
Okresy 18           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 3           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 11           
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 62           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 33           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ověřování 40           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 34           
Ovzduší 125           
Oxid uhličitý 4           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU