Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Obaly 65     1  1 1   
Obce, obecní úřady 1348 2   1 2     1
Obchod 32           
Obchod - vnitřní 104     1      
Obchod - zahraniční 289    1  1     
Obchod vnitřní prodejny 18           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38 1  6 7 1 8    1
Obchodní právo 159           
Obchodní rejstřík 87           
Obchodní věstník 8           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 28           
Občanské komise 3           
Občanské právo 74           
Občanské právo - hmotné 280 1 2 1 1 2 2 6 1  1
Občanské právo - procesní 441  1 1  1 1 1 3   
Občanské průkazy 48           
Občanský zákoník 6           
Obecně prospěšné společnosti 21           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 58           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 74  1         
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 15           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 26           
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 37           
Ochrana hranic 23           
Ochrana osobních údajů 68           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 50           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26           
Ochrana spotřebitele 130           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 94 1          
Ochrana veřejného zdraví 11           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 7           
Ochrana zvířat 142           
Ochranné pracovní prostředky 8           
Ochranné známky 11           
Očkování, očkovací látky 17           
Odbory 273     2      
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 262           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 12           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 8           
Okresní a obvodní úřady 296           
Okresy 19           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14           
Operační program doprava 1           
Opravy 1      1     
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 12           
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2 2          
Osivo a sadba 70           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 35           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ověřování 40           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 38           
Ovzduší 127           
Oxid uhličitý 4           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Zavřít
MENU