Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Obaly 75         1  
Obce, obecní úřady 1569 1    2   1 2  
Obchod 35           
Obchod - vnitřní 117         1  
Obchod - zahraniční 310 2 4 1     1  1
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38 2 3 1 2 1  6 7 1 8
Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva) 146           
Obchodní právo 187           
Obchodní rejstřík 94           
Obchodní věstník 10           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 88           
Občanské komise 3           
Občanské právo 91           
Občanské právo - hmotné 330  1  2 1 2 1 1 2 2
Občanské právo - procesní 573 1 2    1 1  1 1
Občanské průkazy 82           
Občanský zákoník 18           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obecní policie 1           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 101           
Obory státní služby 4           
Obrana 94  1    1     
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 28           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 2           
Ochrana dřevin 5           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 33           
Ochrana fyzických osob 2           
Ochrana hospodářské soutěže 47           
Ochrana hranic 28           
Ochrana osobních údajů 87           
Ochrana ovzduší 4           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14           
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) 2           
Ochrana práv k odrůdám 60           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 27           
Ochrana spotřebitele 203           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 32           
Ochrana veřejného pořádku 112    1 1      
Ochrana veřejného zdraví 43           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 27           
Ochrana zvířat 166           
Ochranné pracovní prostředky 14           
Ochranné známky 14           
Očkování, očkovací látky 48           
Odbory 323  1       2  
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 324           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 22           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 16           
Okresní a obvodní úřady 339           
Okresy, okresní úřady 22           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 24           
Operační program doprava 1           
Opravy 1          1
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 7           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 20           
Osídlení pohraničí 2     2      
Osivo a sadba 86           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 64           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 2           
Ošetřovné 6           
Ověřování 60           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 57           
Ovzduší 160           
Oxid uhličitý 6           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Zavřít
MENU