Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Obaly 65    1 1      
Obce, obecní úřady 1359 1  2 1 3 1 1    
Obchod 32           
Obchod - vnitřní 104           
Obchod - zahraniční 289 4 4 1 1 4 1 2 4 1  
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38 1      2 3 1 2
Obchodní právo 160           
Obchodní rejstřík 88           
Obchodní věstník 8           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 34           
Občanské komise 3           
Občanské právo 75           
Občanské právo - hmotné 282 1 1  2 5 1  1  2
Občanské právo - procesní 447 1  3 1 4 1 1 2   
Občanské průkazy 49           
Občanský zákoník 6           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 59           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 74        1   
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 17           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27           
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 38           
Ochrana hranic 23           
Ochrana osobních údajů 68           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 50           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26  1 1        
Ochrana spotřebitele 131           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 94    1      1
Ochrana veřejného zdraví 13           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 7           
Ochrana zvířat 142           
Ochranné pracovní prostředky 9           
Ochranné známky 11           
Očkování, očkovací látky 18           
Odbory 273        1   
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 263           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 12           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 8           
Okresní a obvodní úřady 298           
Okresy 19           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 12           
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 70           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 39           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ošetřovné 1           
Ověřování 41           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 38           
Ovzduší 128           
Oxid uhličitý 4           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Zavřít
MENU