Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Obaly 75       1 1   
Obce, obecní úřady 1510 1   1  2 1 3 1 1
Obchod 35           
Obchod - vnitřní 114 1 1         
Obchod - zahraniční 307  1 4 4 4 1 1 4 1 2
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38    1      2
Obchodní korporace 135           
Obchodní právo 175           
Obchodní rejstřík 94           
Obchodní věstník 10           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 85           
Občanské komise 3           
Občanské právo 86           
Občanské právo - hmotné 312 4 4 2 1 1  2 5 1  
Občanské právo - procesní 529 5 4 4 1  3 1 4 1 1
Občanské průkazy 69           
Občanský zákoník 15           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 91           
Obory státní služby 4           
Obrana 86           
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 23           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 2           
Ochrana dřevin 4           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 32           
Ochrana fyzických osob 2           
Ochrana hospodářské soutěže 45           
Ochrana hranic 28           
Ochrana osobních údajů 83           
Ochrana ovzduší 4           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14           
Ochrana práv k odrůdám 55           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 27   1  1 1     
Ochrana spotřebitele 185           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 32           
Ochrana veřejného pořádku 111       1    
Ochrana veřejného zdraví 40           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 22           
Ochrana zvířat 164           
Ochranné pracovní prostředky 12           
Ochranné známky 13           
Očkování, očkovací látky 42           
Odbory 313           
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 312           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 20           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 15           
Okresní a obvodní úřady 332           
Okresy, okresní úřady 22           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 22           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 6           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 80           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 60           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 2           
Ošetřovné 6           
Ověřování 55           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 51           
Ovzduší 153           
Oxid uhličitý 6           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Zavřít
MENU