Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Obaly 68     1 1     
Obce, obecní úřady 1409  1  2 1 3 1 1   
Obchod 33           
Obchod - vnitřní 106           
Obchod - zahraniční 293 4 4 4 1 1 4 1 2 4 1
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38  1      2 3 1
Obchodní právo 165           
Obchodní rejstřík 90           
Obchodní věstník 9           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 73           
Občanské komise 3           
Občanské právo 81           
Občanské právo - hmotné 298 2 1 1  2 5 1  1  
Občanské právo - procesní 479 4 1  3 1 4 1 1 2  
Občanské průkazy 54           
Občanský zákoník 11           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 60           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 76         1  
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 21           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27           
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 39           
Ochrana hranic 23           
Ochrana osobních údajů 73           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 50           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26 1  1 1       
Ochrana spotřebitele 149           
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 28           
Ochrana veřejného pořádku 98     1      
Ochrana veřejného zdraví 23           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 14           
Ochrana zvířat 152           
Ochranné pracovní prostředky 10           
Ochranné známky 11           
Očkování, očkovací látky 23           
Odbory 285         1  
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství 273           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 15           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 10           
Okresní a obvodní úřady 308           
Okresy 19           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 16           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 73           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 48           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ošetřovné 3           
Ověřování 49           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 43           
Ovzduší 134           
Oxid uhličitý 5           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU