Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Obaly 65     1      
Obce, obecní úřady 1352 12 2 2   2 2 1   
Obchod 32           
Obchod - vnitřní 104 1  1  1   1 1  
Obchod - zahraniční 289 4 2 4 1 2 1 1  1 4
Obchod vnitřní prodejny 19     1      
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 159           
Obchodní rejstřík 88           
Obchodní věstník 8           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 28 6          
Občanské komise 3 1          
Občanské právo 75           
Občanské právo - hmotné 281 11 4 2 1 1 4 4 4 4 2
Občanské právo - procesní 443 12 4   2 2 5 5 4 4
Občanské průkazy 48           
Občanský zákoník 6           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 59           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 74 2          
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 17           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27           
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 38           
Ochrana hranic 23           
Ochrana osobních údajů 68           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 50           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26 1 1        1
Ochrana spotřebitele 131 1          
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6           
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 94 3          
Ochrana veřejného zdraví 13           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 7           
Ochrana zvířat 142           
Ochranné pracovní prostředky 8           
Ochranné známky 11           
Očkování, očkovací látky 18           
Odbory 273 3 1 1   1     
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 263           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 12           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 8      1     
Okresní a obvodní úřady 297           
Okresy 19           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 12           
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 70           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 37           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1       1    
Osvojení 1           
Ověřování 40           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 38           
Ovzduší 128           
Oxid uhličitý 4           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
Zavřít
MENU