Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Obaly 68  1     1    
Obce, obecní úřady 1428 27 14 12 2 2   2 2 1
Obchod 33           
Obchod - vnitřní 106 4 3 1  1  1   1
Obchod - zahraniční 294 5 11 4 2 4 1 2 1 1  
Obchod vnitřní prodejny 27 4 4     1    
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38  1         
Obchodní právo 166  1         
Obchodní rejstřík 90           
Obchodní věstník 9           
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 76 2 4 6        
Občanské komise 3   1        
Občanské právo 82           
Občanské právo - hmotné 299 27 14 11 4 2 1 1 4 4 4
Občanské právo - procesní 486 22 16 12 4   2 2 5 5
Občanské průkazy 56           
Občanský zákoník 11           
Obecně prospěšné společnosti 22           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 65           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 77 3 1 2        
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 22           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 28           
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 39           
Ochrana hranic 23           
Ochrana osobních údajů 74           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 52           
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26 1 11 1 1       
Ochrana spotřebitele 155 1  1        
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6  1         
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 28           
Ochrana veřejného pořádku 98   3        
Ochrana veřejného zdraví 28           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 15           
Ochrana zvířat 154           
Ochranné pracovní prostředky 11           
Ochranné známky 11           
Očkování, očkovací látky 28           
Odbory 292 1 2 3 1 1   1   
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství 276           
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 15           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 10  1      1   
Okresní a obvodní úřady 309           
Okresy 19           
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 16           
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 75           
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 50           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1         1  
Osvojení 2           
Ošetřovné 4           
Ověřování 50           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 44           
Ovzduší 134           
Oxid uhličitý 5           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Zavřít
MENU