Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Obaly 75 1 5 2 2 2      
Obce, obecní úřady 1495 40 37 10 23 43 35 39 35 54 35
Obchod 35 1 1 13  4      
Obchod - vnitřní 114    6  5 7 10 9 5
Obchod - zahraniční 306 2 8 1 15 22 22 26 13 9 10
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní korporace 133  3 2  4 13 4 8 9 10
Obchodní právo 171 4 9 7 7 4 5 4 9 6 6
Obchodní rejstřík 93     10 7 11 9 11 9
Obchodní věstník 9 1   1       
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 84           
Občanské komise 3           
Občanské právo 84 4 7 6  9      
Občanské právo - hmotné 311    5  9 6 6 8 7
Občanské právo - procesní 518 1 7 13 17 9 6 9 11 11 12
Občanské průkazy 64  2 2 1 1      
Občanský zákoník 15           
Obecně prospěšné společnosti 22 1 2   2 3 2 2 3  
Obiloviny 5  2 1        
Obnovitelné zdroje energie 88           
Obory státní služby 4           
Obrana 83           
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3   2 1       
Ocelářský průmysl 6 1 1  1       
Ocenění, zásluhy 22           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1    1       
Ochrana civilního letectví 2           
Ochrana dřevin 4           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 32  1        1
Ochrana fyzických osob 2           
Ochrana hospodářské soutěže 44 2          
Ochrana hranic 28           
Ochrana osobních údajů 82  4 3 2 5 1 1 1   
Ochrana ovzduší 4           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14 1 1 1        
Ochrana práv k odrůdám 54 1 2  1       
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 27           
Ochrana spotřebitele 179 3 4 3 5 5 6 3 2 2  
Ochrana svědka 4   1        
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6    2       
Ochrana ústavních činitelů 3   1        
Ochrana utajovaných informací 32           
Ochrana veřejného pořádku 111 3 9 3 1 8 4 7 2  1
Ochrana veřejného zdraví 38    1       
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 21           
Ochrana zvířat 162 4 2 1 1 7 13 9 8 1 2
Ochranné pracovní prostředky 12   1        
Ochranné známky 13 1   1       
Očkování, očkovací látky 42    1       
Odbory 306 23 22 14 4 7 1 1 2 5 9
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 304 4 8 12 4 16 8 15 1 6 3
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 20           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 15           
Okresní a obvodní úřady 327 3 8 2 13 38 28 28 20 36 16
Okresy, okresní úřady 22           
Olympijská symbolika 1    1       
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 20   1 3  1  2   
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 6           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19   2        
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 79 1          
Osobní ochranné prostředky 3 1   1       
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 59           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 2           
Ošetřovné 6           
Ověřování 55  2         
Ověřování (vidimace a legalizace) 1       1    
Ovoce a zelenina 50 1          
Ovzduší 148 2 9         
Oxid uhličitý 5           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2   1        
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU