Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Obaly 75 6 1 5 2 2 2     
Obce, obecní úřady 1558 42 40 37 10 23 43 35 39 35 54
Obchod 35 2 1 1 13  4     
Obchod - vnitřní 116     6  5 7 10 9
Obchod - zahraniční 310  2 8 1 15 22 22 26 13 9
Obchod vnitřní prodejny 27           
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva) 144 1  3 2  4 13 4 8 9
Obchodní právo 183 7 4 9 7 7 4 5 4 9 6
Obchodní rejstřík 94      10 7 11 9 11
Obchodní věstník 10  1   1      
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 87           
Občanské komise 3           
Občanské právo 91 5 4 7 6  9     
Občanské právo - hmotné 327     5  9 6 6 8
Občanské právo - procesní 562 13 1 7 13 17 9 6 9 11 11
Občanské průkazy 81 5  2 2 1 1     
Občanský zákoník 18           
Obecně prospěšné společnosti 22  1 2   2 3 2 2 3
Obecní policie 1           
Obiloviny 5 2  2 1       
Obnovitelné zdroje energie 99           
Obory státní služby 4           
Obrana 94           
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3    2 1      
Ocelářský průmysl 6 2 1 1  1      
Ocenění, zásluhy 27           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1     1      
Ochrana civilního letectví 2           
Ochrana dřevin 5           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 33 2  1        
Ochrana fyzických osob 2           
Ochrana hospodářské soutěže 47 3 2         
Ochrana hranic 28           
Ochrana osobních údajů 87 3  4 3 2 5 1 1 1  
Ochrana ovzduší 4           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14 1 1 1 1       
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) 2           
Ochrana práv k odrůdám 59 1 1 2  1      
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 27           
Ochrana spotřebitele 199 4 3 4 3 5 5 6 3 2 2
Ochrana svědka 4    1       
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6 1    2      
Ochrana ústavních činitelů 3 1   1       
Ochrana utajovaných informací 32           
Ochrana veřejného pořádku 112 2 3 9 3 1 8 4 7 2  
Ochrana veřejného zdraví 42     1      
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 26           
Ochrana zvířat 166 10 4 2 1 1 7 13 9 8 1
Ochranné pracovní prostředky 14    1       
Ochranné známky 14 3 1   1      
Očkování, očkovací látky 48     1      
Odbory 322 3 23 22 14 4 7 1 1 2 5
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 323 7 4 8 12 4 16 8 15 1 6
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 22           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 16           
Okresní a obvodní úřady 339 8 3 8 2 13 38 28 28 20 36
Okresy, okresní úřady 22           
Olympijská symbolika 1     1      
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 24    1 3  1  2  
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 7           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19 1   2       
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 85 5 1         
Osobní ochranné prostředky 3  1   1      
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 63           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 2           
Ošetřovné 6           
Ověřování 60   2        
Ověřování (vidimace a legalizace) 1        1   
Ovoce a zelenina 57 2 1         
Ovzduší 157  2 9        
Oxid uhličitý 6           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2    1       
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Zavřít
MENU