Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Obaly 65 2 2        1
Obce, obecní úřady 1323 23 43 35 39 35 54 35 50 27 14
Obchod 31  4         
Obchod - vnitřní 102 6  5 7 10 9 5 4 4 3
Obchod - zahraniční 286 15 22 22 26 13 9 10 4 5 11
Obchod vnitřní prodejny 13         4 4
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38          1
Obchodní právo 158 7 4 5 4 9 6 6 4  1
Obchodní rejstřík 86  10 7 11 9 11 9 2   
Obchodní věstník 8 1          
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 28         2 4
Občanské komise 3           
Občanské právo 73  9         
Občanské právo - hmotné 277 5  9 6 6 8 7 2 27 14
Občanské právo - procesní 434 17 9 6 9 11 11 12 8 22 16
Občanské průkazy 48 1 1         
Občanský zákoník 6           
Obecně prospěšné společnosti 21  2 3 2 2 3     
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 58           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 74        24 3 1
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3 1          
Ocelářský průmysl 6 1          
Ocenění, zásluhy 14           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1 1          
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 25       1    
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 36           
Ochrana hranic 14           
Ochrana osobních údajů 67 2 5 1 1 1      
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 44 1          
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26        4 1 11
Ochrana spotřebitele 117 5 5 6 3 2 2  1 1  
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6 2         1
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 92 1 8 4 7 2  1 4   
Ochrana veřejného zdraví 3 1          
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 6           
Ochrana zvířat 140 1 7 13 9 8 1 2 2   
Ochranné pracovní prostředky 8           
Ochranné známky 11 1          
Očkování, očkovací látky 13 1          
Odbory 270 4 7 1 1 2 5 9 4 1 2
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 260 4 16 8 15 1 6 3 1   
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 12           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 4          1
Okresní a obvodní úřady 288 13 38 28 28 20 36 16 29   
Okresy 17           
Olympijská symbolika 1 1          
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 13 3  1  2      
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 3           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 11  5 1        
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 62           
Osobní ochranné prostředky 3 1          
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 32           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ověřování 40           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1    1       
Ovoce a zelenina 34           
Ovzduší 125           
Oxid uhličitý 4           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Zavřít
MENU