Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Obaly 65 2 2        1
Obce, obecní úřady 1348 23 43 35 39 35 54 35 50 27 14
Obchod 32  4         
Obchod - vnitřní 104 6  5 7 10 9 5 4 4 3
Obchod - zahraniční 289 15 22 22 26 13 9 10 4 5 11
Obchod vnitřní prodejny 18         4 4
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38          1
Obchodní právo 159 7 4 5 4 9 6 6 4  1
Obchodní rejstřík 87  10 7 11 9 11 9 2   
Obchodní věstník 8 1          
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 28         2 4
Občanské komise 3           
Občanské právo 74  9         
Občanské právo - hmotné 280 5  9 6 6 8 7 2 27 14
Občanské právo - procesní 441 17 9 6 9 11 11 12 8 22 16
Občanské průkazy 48 1 1         
Občanský zákoník 6           
Obecně prospěšné společnosti 21  2 3 2 2 3     
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 58           
Obory státní služby 1           
Obrana státu 74        24 3 1
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3 1          
Ocelářský průmysl 6 1          
Ocenění, zásluhy 15           
Ochrana biotechnologických vynálezů 1 1          
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 26       1    
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 37           
Ochrana hranic 23           
Ochrana osobních údajů 68 2 5 1 1 1      
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11           
Ochrana práv k odrůdám 50 1          
Ochrana před diskriminací 3           
Ochrana přírody 26        4 1 11
Ochrana spotřebitele 130 5 5 6 3 2 2  1 1  
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6 2         1
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 94 1 8 4 7 2  1 4   
Ochrana veřejného zdraví 11 1          
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 7           
Ochrana zvířat 142 1 7 13 9 8 1 2 2   
Ochranné pracovní prostředky 8           
Ochranné známky 11 1          
Očkování, očkovací látky 17 1          
Odbory 273 4 7 1 1 2 5 9 4 1 2
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 262 4 16 8 15 1 6 3 1   
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 12           
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 8          1
Okresní a obvodní úřady 296 13 38 28 28 20 36 16 29   
Okresy 19           
Olympijská symbolika 1 1          
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14 3  1  2      
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 12  5 1        
Organizace spojených národů 17           
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 70           
Osobní ochranné prostředky 3 1          
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 35           
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3           
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ověřování 40           
Ověřování (vidimace a legalizace) 1    1       
Ovoce a zelenina 38           
Ovzduší 127           
Oxid uhličitý 4           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991
Zavřít
MENU