Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Obaly 75 3 1 6 4 4 4 3 4 2 1
Obce, obecní úřady 1569 28 57 73 76 66 76 67 60 38 31
Obchod 35 1 2  1  1 1 1  1
Obchod - vnitřní 117 6 1 3 2 3 5 6 1 1  
Obchod - zahraniční 310 5 3 5 9 5 11 9 1 2 4
Obchod vnitřní prodejny 27 1       1   
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní korporace (obchodní společnosti a družstva) 146 1 5 3 6 2 8 9    
Obchodní právo 187 2 10 7 10 4 10 10 6 8 7
Obchodní rejstřík 94  5  7 3 5 4  1 2
Obchodní věstník 10  1      2  1
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 88 1 1 1  3 1 1    
Občanské komise 3           
Občanské právo 91 1 4 1 3 3 1 7 5  7
Občanské právo - hmotné 330 2 15 10 13 7 9 6 2 12  
Občanské právo - procesní 573 8 15 24 20 11 28 18 5 20 12
Občanské průkazy 82 2 2 4 2 1 3 4  6 2
Občanský zákoník 18  4 1        
Obecně prospěšné společnosti 22  1   1 1 1 1   
Obecní policie 1           
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 101 2 3 12 4 7 1  1  2
Obory státní služby 4           
Obrana 94 5 8 5  4 8 1    
Obranný průmysl 8 1 1 2  2 2     
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6          1
Ocenění, zásluhy 28  1   2 1  2   
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 2 1          
Ochrana dřevin 5 1 1         
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 33  2 1 2 1 4   1 1
Ochrana fyzických osob 2           
Ochrana hospodářské soutěže 47   1 3 3 7 1 2 2 5
Ochrana hranic 28 4 5   3      
Ochrana osobních údajů 87 3 2 4 6 2 5 2 1 4 3
Ochrana ovzduší 4           
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14    1    1 1  
Ochrana oznamovatelů (whistleblowing) 2           
Ochrana práv k odrůdám 60 3 3 2 1 3 6 1 3 2 3
Ochrana před diskriminací 3      2     
Ochrana přírody 27  1      1   
Ochrana spotřebitele 203 6 4 4 7 4 7 5 4 4 2
Ochrana svědka 4  2  1       
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6         1  
Ochrana ústavních činitelů 3          1
Ochrana utajovaných informací 32  2 5 1 1 17     
Ochrana veřejného pořádku 112 1 2 2 3 3 4 7 10 4 1
Ochrana veřejného zdraví 43           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 27      1 2  2  
Ochrana zvířat 166 5 8 9 3 3 12 6 3 5 4
Ochranné pracovní prostředky 14  1 1  1   1   
Ochranné známky 14  1      1 1  
Očkování, očkovací látky 48 1          
Odbory 323 8 13 10 10 11 12 13 12 18 10
Odměny, služné vojáků 1       1    
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 324 11 10 10 14 11 19 14 5 6 12
Odposlech a záznam zpráv 4  2        2
Odpovědnost z provozu vozidla 22   1 1  2     
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 16           
Okresní a obvodní úřady 339 1 4 4 7 9 7 14 2  3
Okresy, okresní úřady 22   1 1 1 7 1 1 5  
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 24       1    
Operační program doprava 1       1    
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 7           
Organizace s mezinárodním prvkem 3     1 1   1  
Organizace spojených národů 20  5 3 1 1   2   
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 86 2 4 3 3 4 8  4 7 3
Osobní ochranné prostředky 3           
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2      1   1  
Osoby se zdravotním postižením 64 5 4 7 4       
Ostraha majetku a osob 2     1 1     
Ostrov Man 3  1     1    
Osvěta 1           
Osvojení 2   1        
Ošetřovné 6           
Ověřování 60 2 2 3 2 1 3 5 1 4  
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 57 3 3 2  4 1 2 1 2  
Ovzduší 160 6 3 11 10 18 17 4 4 12 6
Oxid uhličitý 6 1  1        
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU