Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Obaly 68 4 4 4 3 4 2 1 6 1 5
Obce, obecní úřady 1409 76 66 76 67 60 38 31 42 40 37
Obchod 33 1  1 1 1  1 2 1 1
Obchod - vnitřní 106 2 3 5 6 1 1     
Obchod - zahraniční 293 9 5 11 9 1 2 4  2 8
Obchod vnitřní prodejny 27     1      
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 165 10 4 10 10 6 8 7 7 4 9
Obchodní rejstřík 90 7 3 5 4  1 2    
Obchodní věstník 9     2  1  1  
Obchodování s lidmi 1           
Občanská a politická práva 73  3 1 1       
Občanské komise 3           
Občanské právo 81 3 3 1 7 5  7 5 4 7
Občanské právo - hmotné 298 13 7 9 6 2 12     
Občanské právo - procesní 479 20 11 28 18 5 20 12 13 1 7
Občanské průkazy 54 2 1 3 4  6 2 5  2
Občanský zákoník 11           
Obecně prospěšné společnosti 22  1 1 1 1    1 2
Obiloviny 5        2  2
Obnovitelné zdroje energie 60 4 7 1  1  2    
Obory státní služby 1           
Obrana státu 76  4 8 1       
Obranný průmysl 8  2 2        
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6       1 2 1 1
Ocenění, zásluhy 21  2 1  2      
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1           
Ochrana dřevin 3           
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27 2 1 4   1 1 2  1
Ochrana fyzických osob 1           
Ochrana hospodářské soutěže 39 3 3 7 1 2 2 5 3 2  
Ochrana hranic 23  3         
Ochrana osobních údajů 73 6 2 5 2 1 4 3 3  4
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11 1    1 1  1 1 1
Ochrana práv k odrůdám 50 1 3 6 1 3 2 3 1 1 2
Ochrana před diskriminací 3   2        
Ochrana přírody 26     1      
Ochrana spotřebitele 149 7 4 7 5 4 4 2 4 3 4
Ochrana svědka 4 1          
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6      1  1   
Ochrana ústavních činitelů 3       1 1   
Ochrana utajovaných informací 28 1 1 17        
Ochrana veřejného pořádku 98 3 3 4 7 10 4 1 2 3 9
Ochrana veřejného zdraví 23           
Ochrana vodních organismů 1           
Ochrana základních lidských práv 14   1 2  2     
Ochrana zvířat 152 3 3 12 6 3 5 4 10 4 2
Ochranné pracovní prostředky 10  1   1      
Ochranné známky 11     1 1  3 1  
Očkování, očkovací látky 23           
Odbory 285 10 11 12 13 12 18 10 3 23 22
Odměny, služné vojáků 1    1       
Odpady, odpadové hospodářství 273 14 11 19 14 5 6 12 7 4 8
Odposlech a záznam zpráv 4       2    
Odpovědnost z provozu vozidla 15 1  2        
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 10           
Okresní a obvodní úřady 308 7 9 7 14 2  3 8 3 8
Okresy 19 1 1 7 1 1 5     
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 16    1       
Operační program doprava 1    1       
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4           
Organizace s mezinárodním prvkem 3  1 1   1     
Organizace spojených národů 17 1 1   2   1   
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 73 3 4 8  4 7 3 5 1  
Osobní ochranné prostředky 3         1  
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2   1   1     
Osoby se zdravotním postižením 48 4          
Ostraha majetku a osob 2  1 1        
Ostrov Man 3    1       
Osvěta 1           
Osvojení 1           
Ošetřovné 3           
Ověřování 49 2 1 3 5 1 4    2
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 43  4 1 2 1 2  2 1  
Ovzduší 134 10 18 17 4 4 12 6  2 9
Oxid uhličitý 5           
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2           
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Zavřít
MENU