Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Obaly 73 1 3 2 3 1 1 3 2  3
Obce, obecní úřady 1487 11 38 64 52 46 24 49 48 52 28
Obchod 35  2 1 1 1  1   1
Obchod - vnitřní 113 1 4 3 4 2  3 5 3 6
Obchod - zahraniční 305 6 3 5 6 2 3 6 5 6 5
Obchod vnitřní prodejny 27    14 1   1  1
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní korporace 133 1 5 10 9 2 1  4 1 1
Obchodní právo 171 1 4 4 5 4  1 4 1 2
Obchodní rejstřík 92  2 2 2       
Obchodní věstník 9   1  1  1    
Obchodování s lidmi 1       1    
Občanská a politická práva 84  9 29 18   2 4  1
Občanské komise 3           
Občanské právo 84  2 7 3 2 2 1 2 2 1
Občanské právo - hmotné 311 2 9 9 14 2 4 5 7 6 2
Občanské právo - procesní 513 6 20 33 20 6 5 12 15 10 8
Občanské průkazy 62 2 4 6 2  1 3 3 4 2
Občanský zákoník 15 1 3 3 2    1   
Obecně prospěšné společnosti 22    1   1    
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 88 2 20 7 1 4 4 5 6 7 2
Obory státní služby 4  3   1      
Obrana 82  4 4   3 1 1 5 5
Obranný průmysl 8          1
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 22   4 4 2 2 2 1 1  
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 2  1        1
Ochrana dřevin 4  1   1     1
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 32 1 1 3 2 3  3 2 1  
Ochrana fyzických osob 2  1   1      
Ochrana hospodářské soutěže 44 1 2 2 3 1  2 4   
Ochrana hranic 28  5  9   1 1  4
Ochrana osobních údajů 82 2 6 5 2 3 2 3 4 3 3
Ochrana ovzduší 4  2 2        
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14  2 1  1 1 2    
Ochrana práv k odrůdám 53  1 2 6 2 3 5 1 1 3
Ochrana před diskriminací 3       1    
Ochrana přírody 27  1      1 1  
Ochrana spotřebitele 176 3 18 20 20 7 6 6 5 4 6
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6      1     
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 32  4  1     1  
Ochrana veřejného pořádku 111  13 3 3 2  1 1 1 1
Ochrana veřejného zdraví 37 1 9 12 12 1 1     
Ochrana vodních organismů 1       1    
Ochrana základních lidských práv 20 1 4 7 1 1      
Ochrana zvířat 162 1 5 12 4 5 3 11 2 1 5
Ochranné pracovní prostředky 12  1 2 2  1  1   
Ochranné známky 13  1 1   1 2    
Očkování, očkovací látky 42 1 10 11 7 1 3 2 3 2 1
Odbory 305 1 11 16 7 11 8 10 9 8 8
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 302 4 20 10 8 9 5 11 25 13 11
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 20  2 3 3 2 1 4 1   
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 15  5 1 5 1 1     
Okresní a obvodní úřady 326 1 16 10 11 2  2 2 2 1
Okresy, okresní úřady 22  3  2       
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 20 3 1 1 2 2 2   1  
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4    1   1 2   
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19   2   1   1  
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 78  3 5 8 2 5 7 2 2 2
Osobní ochranné prostředky 3      1     
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 59  7 9 11 6  5 1  5
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3       1    
Osvěta 1           
Osvojení 2   1        
Ošetřovné 6  2 3 1       
Ověřování 55  3 10 3 3 1 5 2 3 2
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 49 1 4 5 5 3 3 3 2 2 3
Ovzduší 148 2 10 5 7 5 3 9 3 2 6
Oxid uhličitý 5    1   1 1  1
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2         1  
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU