Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Obaly 63  1 3 2  3 1 6 4 4
Obce, obecní úřady 1308 32 24 49 48 52 28 57 73 76 66
Obchod 31 1  1   1 2  1  
Obchod - vnitřní 101 2  3 5 3 6 1 3 2 3
Obchod - zahraniční 283  3 6 5 6 5 3 5 9 5
Obchod vnitřní prodejny 13 1   1  1     
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 157 4  1 4 1 2 10 7 10 4
Obchodní rejstřík 86       5  7 3
Obchodní věstník 8 1  1    1    
Obchodování s lidmi 1   1        
Občanská a politická práva 28   2 4  1 1 1  3
Občanské komise 3           
Občanské právo 72 2 2 1 2 2 1 4 1 3 3
Občanské právo - hmotné 277 2 4 5 7 6 2 15 10 13 7
Občanské právo - procesní 431 3 5 12 15 10 8 15 24 20 11
Občanské průkazy 48  1 3 3 4 2 2 4 2 1
Občanský zákoník 6    1   4 1   
Obecně prospěšné společnosti 21   1    1   1
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 57 3 4 5 6 7 2 3 12 4 7
Obrana státu 74  3 1 1 5 5 8 5  4
Obranný průmysl 8      1 1 2  2
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 14 2 2 2 1 1  1   2
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1      1     
Ochrana dřevin 3 1     1 1    
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 24 2  3 2 1  2 1 2 1
Ochrana hospodářské soutěže 36 1  2 4    1 3 3
Ochrana hranic 14   1 1  4 5   3
Ochrana osobních údajů 67 3 2 3 4 3 3 2 4 6 2
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 10  1 2      1  
Ochrana práv k odrůdám 43 1 3 5 1 1 3 3 2 1 3
Ochrana před diskriminací 3   1        
Ochrana přírody 26    1 1  1    
Ochrana spotřebitele 115 7 6 6 5 4 6 4 4 7 4
Ochrana svědka 4       2  1  
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6  1         
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 91 1  1 1 1 1 2 2 3 3
Ochrana veřejného zdraví 3 1 1         
Ochrana vodních organismů 1   1        
Ochrana základních lidských práv 6 1          
Ochrana zvířat 138 3 3 11 2 1 5 8 9 3 3
Ochranné pracovní prostředky 7  1  1   1 1  1
Ochranné známky 11  1 2    1    
Očkování, očkovací látky 13 1 3 2 3 2 1     
Odbory 263 4 8 10 9 8 8 13 10 10 11
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 258 7 5 11 25 13 11 10 10 14 11
Odposlech a záznam zpráv 4       2    
Odpovědnost z provozu vozidla 10  1 4 1    1 1  
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 3  1         
Okresní a obvodní úřady 288 2  2 2 2 1 4 4 7 9
Okresy 17        1 1 1
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 13 2 2   1      
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 3   1 2       
Organizace s mezinárodním prvkem 3          1
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 11   1 2       
Organizace spojených národů 17  1   1  5 3 1 1
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 61 1 5 7 2 2 2 4 3 3 4
Osobní ochranné prostředky 3  1         
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 26   5 1  5 4 7 4  
Ostraha majetku a osob 2          1
Ostrov Man 3   1    1    
Osvěta 1           
Osvojení 1        1   
Ověřování 39 3 1 5 2 3 2 2 3 2 1
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 32 1 3 3 2 2 3 3 2  4
Ovzduší 122 3 3 9 3 2 6 3 11 10 18
Oxid uhličitý 4   1 1  1  1   
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2     1      
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU