Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Obaly 65 1 1 1 3 2  3 1 6 4
Obce, obecní úřady 1355 33 46 24 49 48 52 28 57 73 76
Obchod 32 1 1  1   1 2  1
Obchod - vnitřní 104 3 2  3 5 3 6 1 3 2
Obchod - zahraniční 289 4 2 3 6 5 6 5 3 5 9
Obchod vnitřní prodejny 27 14 1   1  1    
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 159 2 4  1 4 1 2 10 7 10
Obchodní rejstřík 88 2       5  7
Obchodní věstník 8  1  1    1   
Obchodování s lidmi 1    1       
Občanská a politická práva 34 6   2 4  1 1 1  
Občanské komise 3           
Občanské právo 75 3 2 2 1 2 2 1 4 1 3
Občanské právo - hmotné 281 4 2 4 5 7 6 2 15 10 13
Občanské právo - procesní 447 13 6 5 12 15 10 8 15 24 20
Občanské průkazy 49 1  1 3 3 4 2 2 4 2
Občanský zákoník 6     1   4 1  
Obecně prospěšné společnosti 22 1   1    1   
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 59 1 4 4 5 6 7 2 3 12 4
Obory státní služby 1  1         
Obrana státu 74   3 1 1 5 5 8 5  
Obranný průmysl 8       1 1 2  
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 17 3 2 2 2 1 1  1   
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1       1    
Ochrana dřevin 3  1     1 1   
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 27 2 3  3 2 1  2 1 2
Ochrana fyzických osob 1  1         
Ochrana hospodářské soutěže 38 2 1  2 4    1 3
Ochrana hranic 23 9   1 1  4 5   
Ochrana osobních údajů 68 1 3 2 3 4 3 3 2 4 6
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11  1 1 2      1
Ochrana práv k odrůdám 50 6 2 3 5 1 1 3 3 2 1
Ochrana před diskriminací 3    1       
Ochrana přírody 26     1 1  1   
Ochrana spotřebitele 131 16 7 6 6 5 4 6 4 4 7
Ochrana svědka 4        2  1
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6   1        
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 94 2 2  1 1 1 1 2 2 3
Ochrana veřejného zdraví 13 10 1 1        
Ochrana vodních organismů 1    1       
Ochrana základních lidských práv 7 1 1         
Ochrana zvířat 142 2 5 3 11 2 1 5 8 9 3
Ochranné pracovní prostředky 9 2  1  1   1 1  
Ochranné známky 11   1 2    1   
Očkování, očkovací látky 18 5 1 3 2 3 2 1    
Odbory 273 3 11 8 10 9 8 8 13 10 10
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 263 3 9 5 11 25 13 11 10 10 14
Odposlech a záznam zpráv 4        2   
Odpovědnost z provozu vozidla 12  2 1 4 1    1 1
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 8 4 1 1        
Okresní a obvodní úřady 297 9 2  2 2 2 1 4 4 7
Okresy 19 2        1 1
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 14 1 2 2   1     
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 4 1   1 2      
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 12 1   1 2      
Organizace spojených národů 17   1   1  5 3 1
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 70 8 2 5 7 2 2 2 4 3 3
Osobní ochranné prostředky 3   1        
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 39 7 6  5 1  5 4 7 4
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3    1    1   
Osvěta 1           
Osvojení 1         1  
Ošetřovné 1 1          
Ověřování 40 1 3 1 5 2 3 2 2 3 2
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 38 4 3 3 3 2 2 3 3 2  
Ovzduší 128 4 5 3 9 3 2 6 3 11 10
Oxid uhličitý 4    1 1  1  1  
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2      1     
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU