Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Obaly 68 1 3 1 1 3 2  3 1 6
Obce, obecní úřady 1418 44 52 46 24 49 48 52 28 57 73
Obchod 33 1 1 1  1   1 2  
Obchod - vnitřní 106 1 4 2  3 5 3 6 1 3
Obchod - zahraniční 294 3 6 2 3 6 5 6 5 3 5
Obchod vnitřní prodejny 27  14 1   1  1   
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 165 3 5 4  1 4 1 2 10 7
Obchodní rejstřík 90 2 2       5  
Obchodní věstník 9 1  1  1    1  
Obchodování s lidmi 1     1      
Občanská a politická práva 74 28 18   2 4  1 1 1
Občanské komise 3           
Občanské právo 81 6 3 2 2 1 2 2 1 4 1
Občanské právo - hmotné 299 8 14 2 4 5 7 6 2 15 10
Občanské právo - procesní 481 27 20 6 5 12 15 10 8 15 24
Občanské průkazy 55 5 2  1 3 3 4 2 2 4
Občanský zákoník 11 3 2    1   4 1
Obecně prospěšné společnosti 22  1   1    1  
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 63 4 1 4 4 5 6 7 2 3 12
Obory státní služby 1   1        
Obrana státu 76 2   3 1 1 5 5 8 5
Obranný průmysl 8        1 1 2
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 21 3 4 2 2 2 1 1  1  
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1        1   
Ochrana dřevin 3   1     1 1  
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 28 1 2 3  3 2 1  2 1
Ochrana fyzických osob 1   1        
Ochrana hospodářské soutěže 39  3 1  2 4    1
Ochrana hranic 23  9   1 1  4 5  
Ochrana osobních údajů 73 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 11   1 1 2      
Ochrana práv k odrůdám 50  6 2 3 5 1 1 3 3 2
Ochrana před diskriminací 3     1      
Ochrana přírody 26      1 1  1  
Ochrana spotřebitele 152 17 20 7 6 6 5 4 6 4 4
Ochrana svědka 4         2  
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6    1       
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 28  1     1  2 5
Ochrana veřejného pořádku 98 3 3 2  1 1 1 1 2 2
Ochrana veřejného zdraví 23 8 12 1 1       
Ochrana vodních organismů 1     1      
Ochrana základních lidských práv 14 6 1 1        
Ochrana zvířat 154 10 4 5 3 11 2 1 5 8 9
Ochranné pracovní prostředky 11 2 2  1  1   1 1
Ochranné známky 11    1 2    1  
Očkování, očkovací látky 23 3 7 1 3 2 3 2 1   
Odbory 289 12 7 11 8 10 9 8 8 13 10
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství 275 7 8 9 5 11 25 13 11 10 10
Odposlech a záznam zpráv 4         2  
Odpovědnost z provozu vozidla 15  3 2 1 4 1    1
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 10 1 5 1 1       
Okresní a obvodní úřady 309 10 11 2  2 2 2 1 4 4
Okresy 19  2        1
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 16 1 2 2 2   1    
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4  1   1 2     
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 17    1   1  5 3
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 73 3 8 2 5 7 2 2 2 4 3
Osobní ochranné prostředky 3    1       
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 48 5 11 6  5 1  5 4 7
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3     1    1  
Osvěta 1           
Osvojení 1          1
Ošetřovné 3 2 1         
Ověřování 50 8 3 3 1 5 2 3 2 2 3
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 44 5 5 3 3 3 2 2 3 3 2
Ovzduší 134 3 7 5 3 9 3 2 6 3 11
Oxid uhličitý 5  1   1 1  1  1
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2       1    
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU