Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Obaly 64 1  1 3 2  3 1 6 4
Obce, obecní úřady 1315 1 38 24 49 48 52 28 57 73 76
Obchod 31  1  1   1 2  1
Obchod - vnitřní 101  2  3 5 3 6 1 3 2
Obchod - zahraniční 283   3 6 5 6 5 3 5 9
Obchod vnitřní prodejny 13  1   1  1    
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 157  4  1 4 1 2 10 7 10
Obchodní rejstřík 86        5  7
Obchodní věstník 8  1  1    1   
Obchodování s lidmi 1    1       
Občanská a politická práva 28    2 4  1 1 1  
Občanské komise 3           
Občanské právo 72  2 2 1 2 2 1 4 1 3
Občanské právo - hmotné 277  2 4 5 7 6 2 15 10 13
Občanské právo - procesní 431  3 5 12 15 10 8 15 24 20
Občanské průkazy 48   1 3 3 4 2 2 4 2
Občanský zákoník 6     1   4 1  
Obecně prospěšné společnosti 21    1    1   
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 57  3 4 5 6 7 2 3 12 4
Obrana státu 74   3 1 1 5 5 8 5  
Obranný průmysl 8       1 1 2  
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 14  2 2 2 1 1  1   
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1       1    
Ochrana dřevin 3  1     1 1   
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 24  2  3 2 1  2 1 2
Ochrana hospodářské soutěže 36  1  2 4    1 3
Ochrana hranic 14    1 1  4 5   
Ochrana osobních údajů 67  3 2 3 4 3 3 2 4 6
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 10   1 2      1
Ochrana práv k odrůdám 44  2 3 5 1 1 3 3 2 1
Ochrana před diskriminací 3    1       
Ochrana přírody 26     1 1  1   
Ochrana spotřebitele 117 2 7 6 6 5 4 6 4 4 7
Ochrana svědka 4        2  1
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6   1        
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana veřejného pořádku 91  1  1 1 1 1 2 2 3
Ochrana veřejného zdraví 3  1 1        
Ochrana vodních organismů 1    1       
Ochrana základních lidských práv 6  1         
Ochrana zvířat 139  4 3 11 2 1 5 8 9 3
Ochranné pracovní prostředky 7   1  1   1 1  
Ochranné známky 11   1 2    1   
Očkování, očkovací látky 13  1 3 2 3 2 1    
Odbory 263  4 8 10 9 8 8 13 10 10
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, biologicky rozložitelné odpady, upravené kaly 258  7 5 11 25 13 11 10 10 14
Odposlech a záznam zpráv 4        2   
Odpovědnost z provozu vozidla 10   1 4 1    1 1
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 4  1 1        
Okresní a obvodní úřady 288  2  2 2 2 1 4 4 7
Okresy 17         1 1
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 13  2 2   1     
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů a sdružení organizací producentů 3    1 2      
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 11    1 2      
Organizace spojených národů 17   1   1  5 3 1
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 61  1 5 7 2 2 2 4 3 3
Osobní ochranné prostředky 3   1        
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 26    5 1  5 4 7 4
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3    1    1   
Osvěta 1           
Osvojení 1         1  
Ověřování 40 1 3 1 5 2 3 2 2 3 2
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 32  1 3 3 2 2 3 3 2  
Ovzduší 125 1 5 3 9 3 2 6 3 11 10
Oxid uhličitý 4    1 1  1  1  
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2      1     
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU