Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Obaly 75  3 3 2 3 1 1 3 2  
Obce, obecní úřady 1540 7 58 37 64 52 46 24 49 48 52
Obchod 35   2 1 1 1  1   
Obchod - vnitřní 115  3 4 3 4 2  3 5 3
Obchod - zahraniční 308 1 8 3 5 6 2 3 6 5 6
Obchod vnitřní prodejny 27     14 1   1  
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní korporace 137  5 5 10 9 2 1  4 1
Obchodní právo 182 1 11 4 4 5 4  1 4 1
Obchodní rejstřík 94  2 2 2 2      
Obchodní věstník 10  1  1  1  1   
Obchodování s lidmi 1        1   
Občanská a politická práva 85  1 9 29 18   2 4  
Občanské komise 3           
Občanské právo 91 3 4 2 7 3 2 2 1 2 2
Občanské právo - hmotné 322 3 10 9 9 14 2 4 5 7 6
Občanské právo - procesní 554 9 38 20 33 20 6 5 12 15 10
Občanské průkazy 77 3 14 4 6 2  1 3 3 4
Občanský zákoník 17  3 3 3 2    1  
Obecně prospěšné společnosti 22     1   1   
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 98 1 11 20 7 1 4 4 5 6 7
Obory státní služby 4   3   1     
Obrana 89  7 4 4   3 1 1 5
Obranný průmysl 8           
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 26 1 3  4 4 2 2 2 1 1
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 2   1        
Ochrana dřevin 4   1   1     
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 32  1 1 3 2 3  3 2 1
Ochrana fyzických osob 2   1   1     
Ochrana hospodářské soutěže 45  2 2 2 3 1  2 4  
Ochrana hranic 28   5  9   1 1  
Ochrana osobních údajů 86 1 5 6 5 2 3 2 3 4 3
Ochrana ovzduší 4   2 2       
Ochrana označení původu a zeměpisného označení 14   2 1  1 1 2   
Ochrana práv k odrůdám 58  5 1 2 6 2 3 5 1 1
Ochrana před diskriminací 3        1   
Ochrana přírody 27   1      1 1
Ochrana spotřebitele 197 1 23 18 20 20 7 6 6 5 4
Ochrana svědka 4           
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6       1    
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 32   4  1     1
Ochrana veřejného pořádku 112  1 13 3 3 2  1 1 1
Ochrana veřejného zdraví 41  5 9 12 12 1 1    
Ochrana vodních organismů 1        1   
Ochrana základních lidských práv 25 2 4 4 7 1 1     
Ochrana zvířat 166 1 4 5 12 4 5 3 11 2 1
Ochranné pracovní prostředky 14  2 1 2 2  1  1  
Ochranné známky 14  1 1 1   1 2   
Očkování, očkovací látky 45 2 2 10 11 7 1 3 2 3 2
Odbory 316 1 11 11 16 7 11 8 10 9 8
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 319 2 19 20 10 8 9 5 11 25 13
Odposlech a záznam zpráv 4           
Odpovědnost z provozu vozidla 20   2 3 3 2 1 4 1  
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 16  1 5 1 5 1 1    
Okresní a obvodní úřady 337 1 11 16 10 11 2  2 2 2
Okresy, okresní úřady 22   3  2      
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 23 1 5 1 1 2 2 2   1
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 7 1 2   1   1 2  
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19    2   1   1
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 83  5 3 5 8 2 5 7 2 2
Osobní ochranné prostředky 3       1    
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 61 1 1 7 9 11 6  5 1  
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3        1   
Osvěta 1           
Osvojení 2    1       
Ošetřovné 6   2 3 1      
Ověřování 58 1 2 3 10 3 3 1 5 2 3
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 52 1 3 4 5 5 3 3 3 2 2
Ovzduší 155  9 10 5 7 5 3 9 3 2
Oxid uhličitý 6  1   1   1 1  
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2          1
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Zavřít
MENU