Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Obaly 70 1 2 3 1 1 3 2  3 1
Obce, obecní úřady 1465 27 64 52 46 24 49 48 52 28 57
Obchod 35 2 1 1 1  1   1 2
Obchod - vnitřní 110 2 3 4 2  3 5 3 6 1
Obchod - zahraniční 298 2 5 6 2 3 6 5 6 5 3
Obchod vnitřní prodejny 27   14 1   1  1  
Obchod vnitřní veřejné stravování a ubytování 2           
Obchod zahraniční podniky zahraničního obchodu 38           
Obchodní právo 168 2 4 5 4  1 4 1 2 10
Obchodní rejstřík 91 1 2 2       5
Obchodní věstník 9  1  1  1    1
Obchodování s lidmi 1      1     
Občanská a politická práva 84 9 29 18   2 4  1 1
Občanské komise 3           
Občanské právo 83 1 7 3 2 2 1 2 2 1 4
Občanské právo - hmotné 306 6 9 14 2 4 5 7 6 2 15
Občanské právo - procesní 502 15 33 20 6 5 12 15 10 8 15
Občanské průkazy 57 1 6 2  1 3 3 4 2 2
Občanský zákoník 12 1 3 2    1   4
Obecně prospěšné společnosti 22   1   1    1
Obiloviny 5           
Obnovitelné zdroje energie 83 17 7 1 4 4 5 6 7 2 3
Obory státní služby 2 1   1       
Obrana 80 2 4   3 1 1 5 5 8
Obranný průmysl 8         1 1
Obuv, kožená galanterie 3           
Ocelářský průmysl 6           
Ocenění, zásluhy 22  4 4 2 2 2 1 1  1
Ochrana biotechnologických vynálezů 1           
Ochrana civilního letectví 1         1  
Ochrana dřevin 3    1     1 1
Ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 30  3 2 3  3 2 1  2
Ochrana fyzických osob 2 1   1       
Ochrana hospodářské soutěže 42 1 2 3 1  2 4    
Ochrana hranic 26 3  9   1 1  4 5
Ochrana osobních údajů 76 2 5 2 3 2 3 4 3 3 2
Ochrana ovzduší 3 1 2         
Ochrana označení původu a zeměpisných označení 13 1 1  1 1 2     
Ochrana práv k odrůdám 52  2 6 2 3 5 1 1 3 3
Ochrana před diskriminací 3      1     
Ochrana přírody 27 1      1 1  1
Ochrana spotřebitele 169 14 20 20 7 6 6 5 4 6 4
Ochrana svědka 4          2
Ochrana topografie polovodičových výrobků 6     1      
Ochrana ústavních činitelů 3           
Ochrana utajovaných informací 28   1     1  2
Ochrana veřejného pořádku 105 7 3 3 2  1 1 1 1 2
Ochrana veřejného zdraví 34 7 12 12 1 1      
Ochrana vodních organismů 1      1     
Ochrana základních lidských práv 19 4 7 1 1       
Ochrana zvířat 159 3 12 4 5 3 11 2 1 5 8
Ochranné pracovní prostředky 12 1 2 2  1  1   1
Ochranné známky 12  1   1 2    1
Očkování, očkovací látky 36 5 11 7 1 3 2 3 2 1  
Odbory 304 11 16 7 11 8 10 9 8 8 13
Odměny, služné vojáků 1           
Odpady, odpadové hospodářství, upravené kaly, biologicky rozložitelné odpady 290 12 10 8 9 5 11 25 13 11 10
Odposlech a záznam zpráv 4          2
Odpovědnost z provozu vozidla 18  3 3 2 1 4 1    
Odvody do státního rozpočtu a příspěvek na sociální zabezpečení 13 3 1 5 1 1      
Okresní a obvodní úřady 324 15 10 11 2  2 2 2 1 4
Okresy 20 1  2        
Olympijská symbolika 1           
Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 17 1 1 2 2 2   1   
Operační program doprava 1           
Opravy 1           
Organizace producentů, nadnárodní organizace producentů, sdružení organizací producentů 4   1   1 2    
Organizace s mezinárodním prvkem 3           
Organizace spojených národů 19  2   1   1  5
Osídlení pohraničí 2           
Osivo a sadba 76 1 5 8 2 5 7 2 2 2 4
Osobní ochranné prostředky 3     1      
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 2           
Osoby se zdravotním postižením 56 4 9 11 6  5 1  5 4
Ostraha majetku a osob 2           
Ostrov Man 3      1    1
Osvěta 1           
Osvojení 2  1         
Ošetřovné 6 2 3 1        
Ověřování 54 2 10 3 3 1 5 2 3 2 2
Ověřování (vidimace a legalizace) 1           
Ovoce a zelenina 45 1 5 5 3 3 3 2 2 3 3
Ovzduší 144 8 5 7 5 3 9 3 2 6 3
Oxid uhličitý 5   1   1 1  1  
Označování ulic, veřejných prostranství a budov 2        1   
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Zavřít
MENU