Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
Nabídky převzetí 7           
Nábor a rozmisťování pracovníků 3           
Náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek 4           
Nagojský protokol 1           
Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), náhrada újmy, odškodnění 556 4 2 1 1    1 1 1
Náhradní rodinná péče (včetně pěstounské péče, osvojení a poručenství) 41           
Náhradní výživné 3           
Nájemné 15           
Námořní plavba 39           
Námořnictví 2           
Národní alokační plán 3           
Národní boj za osvobození 70           
Národní filmový archiv 2           
Národní kmitočtová tabulka 2           
Národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky 29           
Národní rozpočtová rada 3           
Národní správa 13           
Národní výbory 7           
Národní zdravotnický informační systém 1           
Národnostní a etnické menšiny 38 2          
Národy 1           
NATURA 2000 47           
Naturálie 24           
Nauru 1     1      
Názvy obcí 1           
Nealkoholické nápoje a koncentráty 1           
Nebezpečné chemické látky a pesticidy, organické polutanty 28           
Nebytové prostory 84           
Neionizující záření 4           
Nejvyšší kontrolní úřad 4           
Nemocenské zabezpečení 286 6 3 3   1    1
Nemoci z povolání 44           
Nemovitosti 144           
Nepál 2      1     
Nepodnikatelská sféra 2           
Nesilniční mobilní stroje 1           
Nesprávný úřední postup 1           
Nevýdělečné organizace 2           
Nezabavitelné částky 5           
Nicaragua 2    1 1      
Niger 1           
Nigérie 5     2  1    
Nikaragujská republika 4           
Nízkouhlíková energetika 3           
Nizozemské království 26        1   
Normalizace a typizace 35   2 2   2  1 1
Norsko 17     1      
Notáři a správci pozůstalosti 124   1    1    
Notářská komora České republiky 7           
Nouzový stav 273           
Nový Zéland 15           
Nucená správa 11           
Název Celkem 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
Zavřít
MENU