Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Nabídky převzetí 7           
Nábor a rozmisťování pracovníků 3           
Náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek 4           
Nagojský protokol 1           
Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), náhrada újmy, odškodnění 521 2 9 12 6 27 16 17 17 26 21
Náhradní rodinná péče (včetně pěstounské péče, osvojení a poručenství) 37     4 4  1   
Náhradní výživné 1           
Nájemné 14           
Námořní plavba 39  1 2 9       
Námořnictví 2           
Národní alokační plán 3           
Národní boj za osvobození 65  1 1 1 1 1 1  2 1
Národní filmový archiv 1           
Národní kmitočtová tabulka 2           
Národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky 28           
Národní rozpočtová rada 2           
Národní správa 13           
Národní výbory 7  3  2       
Národní zdravotnický informační systém 1           
Národnostní a etnické menšiny 37  2 1     1 1  
Národy 1           
NATURA 2000 39           
Naturálie 23     4 2 2 3 1  
Nauru 1           
Názvy obcí 1           
Nealkoholické nápoje a koncentráty 1           
Nebezpečné chemické látky a pesticidy, organické polutanty 23           
Nebytové prostory 82  3 2 2 4 3 2 6 5 7
Neionizující záření 4    1       
Nejvyšší kontrolní úřad 3           
Nemocenské zabezpečení 271 6 2 1 5 9 8 6 7 7 9
Nemoci z povolání 36           
Nemovitosti 133   1        
Nepál 2           
Nepodnikatelská sféra 2           
Nesilniční mobilní stroje 1           
Nesprávný úřední postup 1           
Nevýdělečné organizace 2   1 1       
Nezabavitelné částky 5           
Nicaragua 2           
Niger 1           
Nigérie 5           
Nikaragujská republika 4    1       
Nízkouhlíková energetika 2           
Nizozemské království 26  1 1 1       
Normalizace a typizace 34          1
Norsko 17   2        
Notáři a správci pozůstalosti 121 1 3 6 3 2 4 2 3 2 3
Notářská komora České republiky 7           
Nouzový stav 271           
Nový Zéland 14  1 1        
Nucená správa 11   1  1 1  3 2  
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU