Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Macao 2       
Maďarská republika 48  2 2 5 2  
Majetková práva 2       
Majetkové sankce 2       
Majetkové trestní sankce 2       
Mák 1       
Makléři, makléřské zkoušky 12       
Malajsie 2       
Malé a střední podnikání 3       
Maledivy 1       
Mali 4       
Malta 9       
Marketing 1       
Maroko 11       
Masarykova univerzita v Brně 1       
Maso, masné výrobky 35       
Matriky 57       
Mauricijská republika 2       
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12       
Mediace, mediátoři 4       
Měna a peněžní oběh 441    1  1
Měřidla, měřicí zařízení 35       
Měrová služba 11       
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 443       
Mexiko 4       
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4       
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1       
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1       
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2       
Mezinárodní družicová organizace 1       
Mezinárodní energetické fórum 2       
Mezinárodní finanční korporace 1       
Mezinárodní investiční banka 2       
Mezinárodní justiční spolupráce 10       
Mezinárodní letiště 1       
Mezinárodní měnový fond 3       
Mezinárodní mír a bezpečnost 9       
Mezinárodní obchod 8       
Mezinárodní obchodní styk 88  5 7    
Mezinárodní organizace 45   1 2   
Mezinárodní organizace práce 18    1   
Mezinárodní organizace pro migraci 1       
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1       
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4       
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127 4 1 2    
Mezinárodní přeprava 27       
Mezinárodní sankce 23       
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1176       
Mezinárodní smluvní dokumenty 220       
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 278       
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58       
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3       
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 4 5 8    
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 104   1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49   1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197  2 2 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53  2 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6       
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11       
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20    2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3   1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10   2 7   
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58   1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7       
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2       
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2       
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22       
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54   1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7       
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99    1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22  1 3 4   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187  1  1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68   2    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49       
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154  1 8 5 3 2
Mezinárodní soudy 1       
Mezinárodní spolupráce 12       
Mezinárodní telekomunikační unie 1       
Mezinárodní trestní soud 5       
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5       
Mezinárodní záchranné operace 1       
Minerální oleje 24       
Minerální vody 26       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 470       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 361       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 83       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 35       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 24       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 129       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 158       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 364       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 13       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 162       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 332       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 67       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 217       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 129       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 146       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 517       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 43       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 342       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 415       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 281       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 43       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 35       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 13       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 62       
Místní samospráva 332       
Mládež (mladiství) 264       
Mléko, mléčné výrobky 66       
Mobilní aplikace 1       
Modré karty 19       
Moldavská republika 22       
Monacké knížectví 4       
Mongolsko 33       
Monitorování a řízení veřejných financí 3       
Monitorování radiační situace 1       
Monopoly 60       
Mosanbik 4       
Motorová a jiná vozidla 479       
Muzea a galerie 24  1     
Myslivost 89       
Mýtné 31       
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 877       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU