Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Macao 2        
Maďarská republika 48   2 2 5 2  
Majetková práva 5        
Majetkové sankce 2        
Majetkové trestní sankce 7        
Mák 1        
Makléři, makléřské zkoušky 12        
Malajsie 2        
Malé a střední podnikání 3        
Maledivy 1        
Mali 5        
Malta 9        
Marketing 1        
Maroko 11        
Masarykova univerzita v Brně 1        
Maso, masné výrobky 36        
Matriky 58        
Mauricijská republika 2        
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12        
Mediace, mediátoři 4        
Měna a peněžní oběh 446     1  1
Měřidla, měřicí zařízení 37        
Měrová služba 12        
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 448        
Mexiko 4        
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4        
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1        
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1        
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2        
Mezinárodní družicová organizace 1        
Mezinárodní energetické fórum 2        
Mezinárodní finanční korporace 1        
Mezinárodní investiční banka 2        
Mezinárodní justiční spolupráce 11        
Mezinárodní letiště 1        
Mezinárodní měnový fond 3        
Mezinárodní mír a bezpečnost 9        
Mezinárodní nadace EU-LAC 1        
Mezinárodní obchod 8        
Mezinárodní obchodní styk 88 1  5 7    
Mezinárodní organizace 46 2   1 2   
Mezinárodní organizace práce 18     1   
Mezinárodní organizace pro migraci 1        
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1        
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4        
Mezinárodní právo soukromé a procesní 128  4 1 2    
Mezinárodní přeprava 27        
Mezinárodní sankce 23        
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1186        
Mezinárodní smluvní dokumenty 236        
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 278        
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58        
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3        
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 2 4 5 8    
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 105    1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49    1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 199   2 2 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53   2 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6        
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11        
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 21     2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3    1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10    2 7   
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58    1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7        
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2        
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2        
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22        
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54    1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7        
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22   1 3 4   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 30        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 45        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187   1  1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69    2    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 50        
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154   1 8 5 3 2
Mezinárodní soudy 1        
Mezinárodní spolupráce 17        
Mezinárodní telekomunikační unie 1        
Mezinárodní trestní soud 5        
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6        
Mezinárodní záchranné operace 1        
Minerální oleje 25        
Minerální vody 26        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 486        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 380        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 31        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 92        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 36        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 26        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 136        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 168        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 421        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 15        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 178        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 365        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 73        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 238        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 153        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 161        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 562        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 46        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 378        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 443        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 295        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 44        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 5        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 4        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 3        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 13        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 64        
Místní samospráva 357        
Mládež, mladiství 277        
Mléko, mléčné výrobky 70        
Mobilní aplikace 1        
Modré karty 23        
Moldavská republika 22        
Monacké knížectví 4        
Mongolsko 35        
Monitorování a řízení veřejných financí 4        
Monitorování radiační situace 1        
Monopoly 60        
Mosanbik 4        
Motorová a jiná vozidla 491        
Muzea a galerie 24   1     
Myslivost 93        
Mýtné 31        
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 907        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU