Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Macao 2          
Maďarská republika 52     2 2 5 2  
Majetek České republiky 237  1  1 1 1    
Majetková práva 7          
Majetkové sankce 2          
Majetkové trestní sankce 10          
Mák, makovina 3          
Makléři, makléřské zkoušky 12          
Malajsie 2          
Malé a střední podnikání 3          
Maledivy 1          
Mali 5          
Malta 10          
Marketing 1          
Maroko 11          
Masarykova univerzita v Brně 1          
Maso, masné výrobky 36          
Matriky 65          
Mauricijská republika 2          
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12          
Mediace, mediátoři 4          
Měna a peněžní oběh 476 1      1  1
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 49          
Měrová služba 12          
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 485          
Mexiko 4          
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4          
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1          
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1          
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2          
Mezinárodní družicová organizace 1          
Mezinárodní energetické fórum 2          
Mezinárodní finanční korporace 1          
Mezinárodní investiční banka 3          
Mezinárodní justiční spolupráce 15          
Mezinárodní letiště 2          
Mezinárodní měnový fond 3          
Mezinárodní mír a bezpečnost 11          
Mezinárodní nadace EU-LAC 1          
Mezinárodní obchod 8          
Mezinárodní obchodní styk 88   1  5 7    
Mezinárodní organizace 47   2   1 2   
Mezinárodní organizace práce 19       1   
Mezinárodní organizace pro migraci 1          
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1          
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1          
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5          
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129    4 1 2    
Mezinárodní právo veřejné 1          
Mezinárodní přeprava 30          
Mezinárodní sankce 27          
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1244          
Mezinárodní smluvní dokumenty 237          
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 283          
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3          
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106   2 4 5 8    
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 109      1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 52      1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 202     2 2 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57     2 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7          
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12          
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26       2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3      1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10      2 7   
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58      1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7          
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2          
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2          
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22          
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55      1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7          
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100       1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22     1 3 4   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 31          
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46          
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193     1  1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69      2    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18          
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53          
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155     1 8 5 3 2
Mezinárodní soudy 1          
Mezinárodní spolupráce 21          
Mezinárodní telekomunikační unie 1          
Mezinárodní trestní soud 5          
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6          
Mezinárodní záchranné operace 1          
Minerální oleje 30          
Minerální vody 27          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 524          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 36          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 112          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 48          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 31          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 1          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 190          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 191          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 511          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 23          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 32          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 204          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 479          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 91          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 311          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 182          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 180          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 677          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 66          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 467          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 504          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 325          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 48          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 8          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 3          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 37          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 19          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 80          
Místní samospráva 407          
Mládež (mladiství) 296          
Mléko, mléčné výrobky 71          
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2          
Mobilní aplikace 2          
Modré karty 29          
Moldavská republika 22          
Monacké knížectví 4          
Mongolsko 37          
Monitorování a řízení veřejných financí 6          
Monitorování radiační situace 1          
Monopoly 60          
Mosanbik 4          
Motorová a jiná vozidla 536          
Muzea a galerie 27     1     
Myslivost 101          
Mýtné 36          
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 981          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU