Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Macao 2           
Maďarská republika 48 1          
Majetková práva 2           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 2           
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 11           
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11           
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 34           
Matriky 57           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 9           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 433    2  1 2 1   
Měřidla, měřicí zařízení 34           
Měrová služba 11           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 437           
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 10           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88 1 1 1 2 1 3 3   1
Mezinárodní organizace 44  1 1  1     2
Mezinárodní organizace práce 18           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127 2 1    2     
Mezinárodní přeprava 27           
Mezinárodní sankce 23           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1154           
Mezinárodní smluvní dokumenty 217           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 277           
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 2 1   1  2   2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 100           
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 48 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197 5   1 1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53           
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11           
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20      1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 57 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54 1 1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99 1  1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22 1 3 2 2       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 2  3        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49           
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154 2 1 6 4 2 2 1    
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 11           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 24           
Minerální vody 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 438           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 354           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 80           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 23           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 123           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 153           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 361           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 28           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 157           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 328           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 66           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 212           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 126           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 139           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 510           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 42           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 334           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 402           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 272           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 42           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 33           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 56           
Místní samospráva 289           
Mládež (mladiství) 253           
Mléko, mléčné výrobky 64           
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 16           
Moldavská republika 20           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 33           
Monitorování a řízení veřejných financí 3           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 57           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 463 1          
Muzea a galerie 24           
Myslivost 85           
Mýtné 29           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 862           
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU