Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Macao 2           
Maďarská republika 52 1   1       
Majetková práva 7           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 10           
Mák 2           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 5  1         
Malta 10           
Marketing 1           
Maroko 11  1         
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36           
Matriky 65           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 473       2  1 2
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 48           
Měrová služba 12           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 483           
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 15           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 11           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88 5   1 1 1 2 1 3 3
Mezinárodní organizace 47 1    1 1  1   
Mezinárodní organizace práce 18           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129 1   2 1    2  
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 30           
Mezinárodní sankce 27           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1240           
Mezinárodní smluvní dokumenty 237           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280           
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 59           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 4   2 1   1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 109 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 52    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 202 7 6 2 5   1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12           
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26         1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58 2 1  1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22 1  1   1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55 1   1 1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7  1    1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100  1  1  1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22    1 3 2 2    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 31   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 1   2  3     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69  1  1       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 1   2 1 6 4 2 2 1
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 20           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 27           
Minerální vody 27           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 518           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 109           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 47           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 31           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 185           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 183           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 501           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 23           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 199           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 462           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 91           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 284           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 175           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 173           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 661           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 62           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 448           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 481           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 317           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 46           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 7           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 19           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 78           
Místní samospráva 406           
Mládež, mladiství 295           
Mléko, mléčné výrobky 70           
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2           
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 28           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 35           
Monitorování a řízení veřejných financí 6           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 535    1       
Muzea a galerie 26           
Myslivost 101           
Mýtné 34           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 977           
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Zavřít
MENU