Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
Macao 2           
Maďarská republika 52  1   1      
Majetek České republiky 244           
Majetková práva 8           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 10           
Mák, makovina 3           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 5 2  1        
Malta 10           
Marketing 1           
Maroko 11   1        
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 38           
Matriky 68           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 15           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 487 2       2  1
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 52           
Měrová služba 12           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 502           
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 2           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 3           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 3           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 15           
Mezinárodní letiště 2           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 12           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 89 4 5   1 1 1 2 1 3
Mezinárodní organizace 47 1 1    1 1  1  
Mezinárodní organizace práce 19           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 130 1 1   2 1    2
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 31           
Mezinárodní sankce 28           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1280           
Mezinárodní smluvní dokumenty 241           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 287           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 3 4   2 1   1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 110  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 53 1    1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 8 7 6 2 5   1 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12           
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26          1
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10         1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 59 1 2 1  1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7      1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22  1  1   1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 57 1 1   1 1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7   1    1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100 2  1  1  1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22     1 3 2 2   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 34 1   1       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 4 1   2  3    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 1  1  1      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 2 1   2 1 6 4 2 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 24           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 8           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 33           
Minerální vody 28           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 546           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 40           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 119           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 57           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 33           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 210           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 203           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 548           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 28           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 32           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 218           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 512           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 101           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 331           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 192           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 187           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 711           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 73           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 491           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 530           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 338           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 49           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 38           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 22           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 84           
Místní samospráva 436           
Mládež (mladiství) 307           
Mléko, mléčné výrobky 74           
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2           
Mobilní aplikace 2           
Modré karty 31           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 37           
Monitorování a řízení veřejných financí 7           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 563     1      
Muzea a galerie 27           
Myslivost 105           
Mýtné 39           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 1017           
Název Celkem 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955
Zavřít
MENU