Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Macao 2           
Maďarská republika 52 1 1    1  1  1
Majetek České republiky 247           
Majetková práva 10           
Majetkové sankce 2         1  
Majetkové trestní sankce 11           
Mák, makovina 3           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2  1         
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 6           
Malta 10           
Marketing 1           
Maroko 11           
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 38           
Matriky 70           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 15           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 491 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 54           
Měrová služba 12           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 508           
Mexiko 4     1      
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 2           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 3           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 3           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 16           
Mezinárodní letiště 2           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 12           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 89 2 5 1 1  1 1  1  
Mezinárodní organizace 47    1   2 1 1 2
Mezinárodní organizace práce 19           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 131 2  1 2  1     
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 33           
Mezinárodní sankce 28           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1286           
Mezinárodní smluvní dokumenty 244           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 287           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 4           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 2 3 1 1  1 2 1 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 111 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 54 3 2  1  1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 4 5 5 2  8 6 2 4 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 58 2   1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7 2          
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12  1     1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 28 1          
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 59 1       1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7   1   1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2          1
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22 2       1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 60 1        1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7         1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100 4 6  4   3  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 34 1 1         
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 3 3 2 2  3 4 2  2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 1      1 3  2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18  1  1   3   1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53    1  1     
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 5 6 2 2   4 1  4
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 27           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 8           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 33           
Minerální vody 28           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 552           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 40           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 122           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 59           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 36           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 215           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 215           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 557           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 28           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 35           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 221           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 534           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 103           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 356           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 197           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 198           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 738           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 74           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 518           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 557           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 346           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 49           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 6           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 38           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 23           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 87           
Místní samospráva 450           
Mládež (mladiství) 310           
Mléko, mléčné výrobky 74           
Mnohonárodní síly pro speciální operace 3           
Mobilní aplikace 2           
Modré karty 34           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 38 2      2   1
Monitorování a řízení veřejných financí 7           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 573   1   2 1   1
Muzea a galerie 28           
Myslivost 105           
Mýtné 40           
Mzda, plat, služební příjem, služební plat, odměna 1028       1 4 1 1
Název Celkem 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
Zavřít
MENU