Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Macao 2           
Maďarská republika 48  1  1  1  1   
Majetková práva 2           
Majetkové sankce 2     1      
Majetkové trestní sankce 2           
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 4       2  1  
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11         1  
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 35           
Matriky 57           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 10           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 440 1 2 2 1 1 2 2    
Měřidla, měřicí zařízení 35           
Měrová služba 11           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 442           
Mexiko 4 1          
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 10           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88  1 1  1  4 5   
Mezinárodní organizace 45   2 1 1 2 1 1   
Mezinárodní organizace práce 18           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127  1     1 1   
Mezinárodní přeprava 27           
Mezinárodní sankce 23           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1174           
Mezinárodní smluvní dokumenty 220           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 277           
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3         1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  1 2 1 2  3 4   
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 104        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49  1     1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197  8 6 2 4 1 8 7 6 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20           
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58    1   1 2 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2      1 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22    1    1  1
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54     1 1 1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7     1    1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99   3  1  2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29       1   1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187  3 4 2  2 4 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68   1 3  2 1  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17   3   1     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49  1      1   
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154   4 1  4 2 1   
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 11           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 24           
Minerální vody 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 453           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 360           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 82           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 23           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 127           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 155           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 362           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 28           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 160           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 328           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 67           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 216           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 127           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 145           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 514           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 43           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 339           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 415           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 281           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 43           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 60           
Místní samospráva 307           
Mládež (mladiství) 260           
Mléko, mléčné výrobky 66           
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 18           
Moldavská republika 20           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 33   2   1     
Monitorování a řízení veřejných financí 3           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 474  2 1   1     
Muzea a galerie 24           
Myslivost 88           
Mýtné 29           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 873   1 4 1 1     
Název Celkem 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961
Zavřít
MENU