Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
Macao 2           
Maďarská republika 49  2  2  1   1 1
Majetková práva 6           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 7           
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2          1
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 5    1       
Malta 9 1 1 1   1     
Marketing 1           
Maroko 11   1        
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36           
Matriky 60           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 460 2 3 4 2 4 2 4 1 2 2
Měřidla, měřicí zařízení 39           
Měrová služba 12           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 459           
Mexiko 4   1   1     
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 11           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88  1 3 4 1 3 4 2 2 5
Mezinárodní organizace 46       2 2   
Mezinárodní organizace práce 18  4 1        
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129 3 6 2 2 3 1 8 1 2  
Mezinárodní přeprava 30           
Mezinárodní sankce 23           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1198           
Mezinárodní smluvní dokumenty 237           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280           
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 59           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 1 4 3 3 1 3 5 1 2 3
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 106 1 2 1 6 1   1 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49 1 3 2 3 1 1 1 1 3 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 199 6 1 4 6  4 5 1 4 5
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53   3   2  1 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6         2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11  1   2 1    1
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 25       2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58  2 3 1 2  2 7 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22 2 2       2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55  2 2  2  4  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7  1      1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99 4 3 9 6  4  2 4 6
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 30   1 1 1   1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 45  4     1    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 5 5 5 8 3 4 6 3 3 3
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 3 2 3 1   2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17  1     1   1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 51   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 2 1 3 2 6  3 5 5 6
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 17           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 25           
Minerální vody 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 498           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 397           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 31           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 99           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 38           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 27           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 147           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 171           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 439           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 19           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 186           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 398           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 79           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 245           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 155           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 164           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 586           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 49           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 389           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 451           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 299           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 44           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 17           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 69           
Místní samospráva 378           
Mládež, mladiství 288  3 1        
Mléko, mléčné výrobky 70           
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 25           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 35  1  2 1 1   2  
Monitorování a řízení veřejných financí 4           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4  1 2        
Motorová a jiná vozidla 505       3    
Muzea a galerie 24           
Myslivost 95           
Mýtné 33           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 935      1 1    
Název Celkem 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
Zavřít
MENU