Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Macao 2           
Maďarská republika 48 2  2  1   1 1  
Majetková práva 6           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 8           
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2         1  
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 5   1        
Malta 9 1 1   1      
Marketing 1           
Maroko 11  1         
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36           
Matriky 59           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 453 3 4 2 4 2 4 1 2 2 1
Měřidla, měřicí zařízení 38           
Měrová služba 12           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 454           
Mexiko 4  1   1      
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 11           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88 1 3 4 1 3 4 2 2 5 1
Mezinárodní organizace 46      2 2    
Mezinárodní organizace práce 18 4 1         
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129 6 2 2 3 1 8 1 2  1
Mezinárodní přeprava 30           
Mezinárodní sankce 23           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1192           
Mezinárodní smluvní dokumenty 237           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280           
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 4 3 3 1 3 5 1 2 3 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 106 2 1 6 1   1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49 3 2 3 1 1 1 1 3 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 199 1 4 6  4 5 1 4 5 5
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53  3   2  1 2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6        2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11 1   2 1    1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 24      2  1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3      1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58 2 3 1 2  2 7 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7   1       1
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22 2       2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55 2 2  2  4  1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7 1      1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99 3 9 6  4  2 4 6  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 30  1 1 1   1 1 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 45 4     1     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 5 5 8 3 4 6 3 3 3 2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 2 3 1   2  1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17 1     1   1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 51  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 1 3 2 6  3 5 5 6 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 17           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 25           
Minerální vody 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 491           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 388           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 31           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 92           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 36           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 139           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 168           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 426           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 17           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 179           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 370           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 75           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 241           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 154           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 163           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 575           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 49           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 380           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 444           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 296           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 44           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 16           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 66           
Místní samospráva 368           
Mládež, mladiství 283 3 1         
Mléko, mléčné výrobky 70           
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 25           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 35 1  2 1 1   2   
Monitorování a řízení veřejných financí 4           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4 1 2         
Motorová a jiná vozidla 494      3    1
Muzea a galerie 24           
Myslivost 93           
Mýtné 31           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 914     1 1     
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU