Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Macao 2           
Maďarská republika 48  2  1   1 1   
Majetková práva 2           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 2           
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2        1   
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 4  1         
Malta 9 1   1       
Marketing 1           
Maroko 11 1          
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 35           
Matriky 57           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 441 4 2 4 2 4 1 2 2 1 2
Měřidla, měřicí zařízení 35           
Měrová služba 11           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 443           
Mexiko 4 1   1       
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 10           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88 3 4 1 3 4 2 2 5 1 1
Mezinárodní organizace 45     2 2    1
Mezinárodní organizace práce 18 1          
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127 2 2 3 1 8 1 2  1 2
Mezinárodní přeprava 27           
Mezinárodní sankce 23           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1176           
Mezinárodní smluvní dokumenty 220           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 278           
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 3 3 1 3 5 1 2 3 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 104 1 6 1   1 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49 2 3 1 1 1 1 3 2  1
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197 4 6  4 5 1 4 5 5 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53 3   2  1 2   1
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6       2    
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11   2 1    1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20     2  1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58 3 1 2  2 7 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7  1       1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22       2    
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54 2  2  4  1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7      1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99 9 6  4  2 4 6  4
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29 1 1 1   1 1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 5 8 3 4 6 3 3 3 2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68 3 1   2  1    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17     1   1  1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49 1         1
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154 3 2 6  3 5 5 6 2 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 12           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 24           
Minerální vody 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 470           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 361           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 83           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 35           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 24           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 129           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 158           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 364           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 13           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 162           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 332           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 67           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 217           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 129           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 146           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 517           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 43           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 342           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 415           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 281           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 43           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 35           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 13           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 62           
Místní samospráva 332           
Mládež (mladiství) 264 1          
Mléko, mléčné výrobky 66           
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 19           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 33  2 1 1   2    
Monitorování a řízení veřejných financí 3           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4 2          
Motorová a jiná vozidla 479     3    1  
Muzea a galerie 24           
Myslivost 89           
Mýtné 31           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 877    1 1      
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Zavřít
MENU