Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Macao 2           
Maďarská republika 52 1  2  2  1   1
Majetek České republiky 242           
Majetková práva 8           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 10           
Mák, makovina 3           
Makléři, makléřské zkoušky 12           
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 5     1      
Malta 10  1 1 1   1    
Marketing 1           
Maroko 11    1       
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 38           
Matriky 66           
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 14           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 484 3 2 3 4 2 4 2 4 1 2
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 49           
Měrová služba 12           
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 498           
Mexiko 4    1   1    
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 2           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 3           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 3           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 15           
Mezinárodní letiště 2           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 12           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 89 1  1 3 4 1 3 4 2 2
Mezinárodní organizace 47        2 2  
Mezinárodní organizace práce 19   4 1       
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5           
Mezinárodní právo soukromé a procesní 130 4 3 6 2 2 3 1 8 1 2
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 31           
Mezinárodní sankce 28           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1265           
Mezinárodní smluvní dokumenty 240           
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 285           
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  1 4 3 3 1 3 5 1 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 110 2 1 2 1 6 1   1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 53 3 1 3 2 3 1 1 1 1 3
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 1 6 1 4 6  4 5 1 4
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57    3   2  1 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7          2
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12   1   2 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26        2  1
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 59   2 3 1 2  2 7 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22 2 2 2       2
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 57 4  2 2  2  4  1
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7   1      1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100  4 3 9 6  4  2 4
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 34    1 1 1   1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46   4     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 5 5 5 5 8 3 4 6 3 3
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 4 3 2 3 1   2  1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18   1     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155  2 1 3 2 6  3 5 5
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 21           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 33           
Minerální vody 27           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 537           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 39           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 114           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 54           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 32           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 201           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 194           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 531           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 26           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 32           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 215           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 496           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 99           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 324           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 187           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 185           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 693           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 70           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 477           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 520           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 335           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 49           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 37           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 21           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 83           
Místní samospráva 421           
Mládež (mladiství) 299   3 1       
Mléko, mléčné výrobky 73           
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2           
Mobilní aplikace 2           
Modré karty 31           
Moldavská republika 22           
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 37   1  2 1 1   2
Monitorování a řízení veřejných financí 7           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4   1 2       
Motorová a jiná vozidla 550        3   
Muzea a galerie 27           
Myslivost 104           
Mýtné 36           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 996 3      1 1   
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Zavřít
MENU