Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Macao 2 1   1       
Maďarská republika 52 1 1 1 1 3     1
Majetek České republiky 245 8 11 10 14 13  3 2 5 7
Majetková práva 8           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 11           
Mák, makovina 3           
Makléři, makléřské zkoušky 12 2  2 1       
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3 2          
Maledivy 1           
Mali 5           
Malta 10  1         
Marketing 1           
Maroko 11  2         
Masarykova univerzita v Brně 1   1        
Maso, masné výrobky 38 5 10         
Matriky 69 4 1 3 4 2      
Mauricijská republika 2     1      
Medaile, plakety a pamětní odznaky 15           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 490 8 7 10 9 11 11 19 8 13 20
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 52           
Měrová služba 12          3
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 503 22 22 25 18 38 19 15 22   
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4  1         
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 2           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 3  1         
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 3           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 16           
Mezinárodní letiště 2           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 12 1   1 1      
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 89           
Mezinárodní organizace 47           
Mezinárodní organizace práce 19           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5 1    1      
Mezinárodní právo soukromé a procesní 131 4 1 2  1 1 1 1   
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 33           
Mezinárodní sankce 28           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1283   4 2 4 109 98 111 111 85
Mezinárodní smluvní dokumenty 242    39 26      
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 287 53 57 51 2       
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106   1  1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 111    2 1  1  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 53     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 1 1 1 1 2 1 1 1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57           
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12           
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 27   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 59           
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 57 2    1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100   1  1      
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 34     2      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193   1  3      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18     1      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53   1 1       
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155   1        
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 27           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 8           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1   1        
Minerální oleje 33           
Minerální vody 28 2 1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 549 3 2 9 3  10 57 68 54 68
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 40      1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 122  1    4     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 59           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 35      1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 212  1   1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15   6  2 1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 213           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12      7     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 557 2  1   27     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 28   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 35  1 2   4     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 220 1  1   33     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 529           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 103           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 352      4     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 197     1 4     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 197      7     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 733 1 1 1  1 19     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 73      7     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 514 1   1  12     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 554      11     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 344      13     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 49      9     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34   2 1 4 9     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 7           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 6      2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 38   1   4     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 22     1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 87     13      
Místní samospráva 444 6 7 8 7 13 13 6 3 7 7
Mládež (mladiství) 308 6 6 5 3 5 17 10 8 10 15
Mléko, mléčné výrobky 74 8 4 3 3 2      
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2           
Mobilní aplikace 2           
Modré karty 33      1     
Moldavská republika 22 3    4      
Monacké knížectví 4 1   1       
Mongolsko 37 1  1 4       
Monitorování a řízení veřejných financí 7           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 568 12 16 12 21 14 24 23 17 13 12
Muzea a galerie 28 2    2 1   2 2
Myslivost 105 3 2 7 2 2 3 3 6 5 2
Mýtné 39           
Mzda, plat, služební příjem, služební plat, odměna 1020 35 17 35 19 27 21 29 26 34 46
Název Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Zavřít
MENU