Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Macao 2   1        
Maďarská republika 52 1 1 1 3     1  
Majetek České republiky 237 11 10 14 13  3 2 5 7 6
Majetková práva 7           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 10           
Mák, makovina 3           
Makléři, makléřské zkoušky 12  2 1        
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 5           
Malta 10 1          
Marketing 1           
Maroko 11 2          
Masarykova univerzita v Brně 1  1         
Maso, masné výrobky 36 10          
Matriky 65 1 3 4 2       
Mauricijská republika 2    1       
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 478 7 10 9 11 11 19 8 13 20 10
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 49           
Měrová služba 12         3  
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 488 22 25 18 38 19 15 22    
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4 1          
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2 1          
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 15           
Mezinárodní letiště 2           
Mezinárodní měnový fond 3           
Mezinárodní mír a bezpečnost 11   1 1       
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8           
Mezinárodní obchodní styk 88           
Mezinárodní organizace 47          1
Mezinárodní organizace práce 19           
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5    1       
Mezinárodní právo soukromé a procesní 130 1 2  1 1 1 1    
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 30           
Mezinárodní sankce 27           
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1250  4 2 4 109 99 111 111 85 65
Mezinárodní smluvní dokumenty 238   39 26       
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 283 57 51 2        
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  1  1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 109   2 1    1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 52    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 1 1 1 2 1 1 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57           
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12           
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58           
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100  1  1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 31    2       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193  1  3       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53  1 1        
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155  1         
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 21           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1  1         
Minerální oleje 30           
Minerální vody 27 1 2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 527 2 9 3  10 57 68 54 68 46
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 37     1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 112 1    4      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 50           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 32     1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 192 1   1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15  6  2 1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 191           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12     7      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 514  1   27      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 24  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 32 1 2   4      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 205  1   33      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 483           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 92           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 313     4      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 182    1 4      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 181     7      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 679 1 1  1 19      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 66     7      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 470   1  12      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 509     11      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 327     13      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 48     9      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 8           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34  2 1 4 9      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 37  1   4      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 19    1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 80    13       
Místní samospráva 411 7 8 7 13 13 6 3 7 7 12
Mládež (mladiství) 296 6 5 3 5 17 10 8 10 15 14
Mléko, mléčné výrobky 72 4 3 3 2       
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2           
Mobilní aplikace 2           
Modré karty 29     1      
Moldavská republika 22    4       
Monacké knížectví 4   1        
Mongolsko 37  1 4        
Monitorování a řízení veřejných financí 6           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60           
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 538 16 12 21 14 24 23 17 13 12 14
Muzea a galerie 27    2 1   2 2 2
Myslivost 101 2 7 2 2 3 3 6 5 2  
Mýtné 36           
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 984 17 35 19 27 21 29 26 34 46 34
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU