Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Macao 2        1   
Maďarská republika 48    2   1 1 1 1
Majetková práva 6           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 8           
Mák 1       1    
Makléři, makléřské zkoušky 12 1  1 1 1   2  2
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3        2   
Maledivy 1           
Mali 5           
Malta 9  1 1    1  1  
Marketing 1      1     
Maroko 11 1 1    1   2  
Masarykova univerzita v Brně 1          1
Maso, masné výrobky 36 2  2 1 3 1 2 5 10  
Matriky 59 2 1 5 4 2 6 2 4 1 3
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 453 16 7 14 14 8 14 6 8 7 10
Měřidla, měřicí zařízení 38 2 2 1 1 3 6 1    
Měrová služba 12    1       
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 454 32 17 19 15 10 20 16 22 22 25
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4  2       1  
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2         1  
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 11           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3  1         
Mezinárodní mír a bezpečnost 9   1 1  3 1 1   
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8  1         
Mezinárodní obchodní styk 88 1 1     1    
Mezinárodní organizace 46 1 3 1 2       
Mezinárodní organizace práce 18     1      
Mezinárodní organizace pro migraci 1       1    
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4 1       1   
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129 6 1 2 3 2 3 2 4 1 2
Mezinárodní přeprava 30  5         
Mezinárodní sankce 23 2  6 2  5     
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1192 54 43 70 55 41 1 3   4
Mezinárodní smluvní dokumenty 237 8 8 2 22 16 41     
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280 14 17 19 2   24 53 57 51
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58 2 1  2 3 3 11 5 2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 2  4 1      1
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 106 3 1 2 5 3 1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49 2   1       
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 199 7 6 7 2 2  1 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53  2 3 3       
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6  2         
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11  1 2        
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 24  4  1      1
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58 1 1 1 2       
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55  4      1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99 4 2 6 2 2     1
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 30  1 1        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 45  1 1        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 5 6 12 11 3 1    1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 2 1 2 2 2      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17    1       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 51 4 10 4  2     1
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155  1 1  3     1
Mezinárodní soudy 1 1          
Mezinárodní spolupráce 17           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6           
Mezinárodní záchranné operace 1          1
Minerální oleje 25 1 1 1 2 2  4    
Minerální vody 26 4 1 1 1 1 2 4 2 1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 491 11 7 13 11 3  1 3 2 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 388 28 27 21 22 24 17  1  10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 31 4 1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 92 8 9  1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 36 5 6  1 1  1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 26 3 2 1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 139 15 16 4 1 1    1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15    1 1 4    6
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 168 12 18         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12  2  1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 426 27 40 3 4 2 2 2 2  1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 17 2 3  1 2 1 1   1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29  2 1   1   1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 179 7 14 2 8 3  1 1  1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 370 37 32 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 75 7 4 1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 241 16 29 1 3  1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 154 9 8   8 1 1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 163 13 13 1 2 1 2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 575 61 44 4 9 1 5  1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 49 1 4 1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 380 28 40 3 1   1 1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 444 35 38 1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 296 29 30 1 3  1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 44 8  2 4       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34 2 2 1 1  2 1   2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36 1 1  1   1   1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 16 3   3 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1          1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 66 4   1  5     
Místní samospráva 368 16 14 19 16 7 12 3 6 7 8
Mládež, mladiství 283 11 15 11 8 4 2 1 6 6 5
Mléko, mléčné výrobky 70 1 3 3 2 4 2 6 8 4 3
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 25 3          
Moldavská republika 22 3  1    2 3   
Monacké knížectví 4        1   
Mongolsko 35 2 1 1 1  1 2 1  1
Monitorování a řízení veřejných financí 4           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60 3 3 4 14 5      
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 494 23 15 19 21 11 16 8 12 16 12
Muzea a galerie 24  1 2   1  2   
Myslivost 93 1  2 3 4 1 2 3 2 7
Mýtné 31 3 3 3  2 3     
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 914 33 29 38 24 19 33 22 35 17 35
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Zavřít
MENU