Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Macao 2           
Maďarská republika 52  4   1  2   1
Majetek České republiky 247 1 9 9 5 6 12 8 5 9 8
Majetková práva 10   1        
Majetkové sankce 2  1         
Majetkové trestní sankce 11           
Mák, makovina 3          1
Makléři, makléřské zkoušky 12   2 1  1 1 1   
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3           
Maledivy 1           
Mali 6           
Malta 10     2 1    1
Marketing 1         1  
Maroko 11  1 1 1 1    1  
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 38 1 3  2  2 1 3 1 2
Matriky 70 2 4 5 2 1 5 4 2 6 2
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 15  2 1        
Mediace, mediátoři 4   3        
Měna a peněžní oběh 491 12 16 12 16 7 14 14 8 14 6
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 54 1  2 2 2 1 1 3 6 1
Měrová služba 12       1    
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 508 13 9 20 32 17 19 15 10 20 16
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4   1  2      
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 2  1         
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 3  1         
Mezinárodní družicová organizace 1  1         
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 3           
Mezinárodní investiční banka 3           
Mezinárodní justiční spolupráce 16  2         
Mezinárodní letiště 2           
Mezinárodní měnový fond 3  1   1      
Mezinárodní mír a bezpečnost 12      1 1  3 1
Mezinárodní nadace EU-LAC 1           
Mezinárodní obchod 8 1    1      
Mezinárodní obchodní styk 89 2  2 1 1     1
Mezinárodní organizace 47 1  2 1 3 1 2    
Mezinárodní organizace práce 19   2     1   
Mezinárodní organizace pro migraci 1          1
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1   1        
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5  1  1       
Mezinárodní právo soukromé a procesní 131 2 3 3 6 1 2 3 2 3 2
Mezinárodní právo veřejné 1           
Mezinárodní přeprava 33 2 4 5  5      
Mezinárodní sankce 28  1 2 2  6 2  5  
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1286 22 46 50 54 43 70 55 41 1 3
Mezinárodní smluvní dokumenty 244 7 6 7 8 8 2 22 16 41  
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 287 2 4 4 14 17 19 2   24
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 4   2        
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 1  2 2  4 1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 111 6 10 8 3 1 2 5 3 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 54  1  2   1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 14 6 5 7 6 7 2 2  1
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 58 5 2 2  2 3 3    
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7     2      
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12  1   1 2     
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 28  1   4  1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 59 1  2 1 1 1 2    
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22  2         
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 60 1 3   4    1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7      1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100 1 1 1 4 2 6 2 2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22  5         
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 34  2 1  1 1     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46     1 1     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 4 3 9 5 6 12 11 3 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 3  5 2 1 2 2 2   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18   1    1    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53  2  4 10 4  2   
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 2 1 2  1 1  3   
Mezinárodní soudy 1    1       
Mezinárodní spolupráce 27 1 1         
Mezinárodní telekomunikační unie 1  1         
Mezinárodní trestní soud 8  2         
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6 1  1        
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 33 4  2 1 1 1 2 2  4
Minerální vody 28 1 1 2 4 1 1 1 1 2 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 552 7 5 3 11 7 13 11 3  1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 40 2 3 7 4 1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 122 7 7 10 8 9  1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 59  2 12 5 6  1 1  1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 36  7 1 3 2 1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 215 7 7 15 15 16 4 1 1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15       1 1 4  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 215 15 11 15 12 18      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12  1   2  1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 557 24 39 35 27 40 3 4 2 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 28    2 3  1 2 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 35 2 5 1  2 1   1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 221 11 11 10 7 14 2 8 3  1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 534 38 32 30 37 32 2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 103 3 7 10 7 4 1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 356 14 17 29 16 29 1 3  1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 197 4 20 16 9 8   8 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 198 9 8 12 13 13 1 2 1 2  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 738 34 47 54 61 44 4 9 1 5  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 74 1 4 2 1 4 1 2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 518 23 33 50 28 40 3 1   1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 557 37 42 46 35 38 1 2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 346 28 29 24 29 30 1 3  1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 49 3 3 2 8  2 4    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34 1 2 2 2 2 1 1  2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 6  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 38  1 1 1 1  1   1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 5           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 9           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 23   1 3   3 2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 87 3 2 7 4   1  5  
Místní samospráva 450 10 11 18 16 14 19 16 7 12 3
Mládež (mladiství) 310 7 9 19 11 15 11 8 4 2 1
Mléko, mléčné výrobky 74 2 3 3 1 3 3 2 4 2 6
Mnohonárodní síly pro speciální operace 3           
Mobilní aplikace 2           
Modré karty 34 1 1 1 3       
Moldavská republika 22 1 2 4 3  1    2
Monacké knížectví 4           
Mongolsko 38 1 1  2 1 1 1  1 2
Monitorování a řízení veřejných financí 7           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60 2 2 2 3 3 4 14 5   
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 573 19 19 20 23 15 19 21 11 16 8
Muzea a galerie 28  2 1  1 2   1  
Myslivost 105 5 5 5 1  2 3 4 1 2
Mýtné 40 3 1 4 3 3 3  2 3  
Mzda, plat, služební příjem, služební plat, odměna 1028 35 26 25 33 29 38 24 19 33 22
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU