Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Macao 2       1   1
Maďarská republika 48   2   1 1 1 1 1
Majetková práva 2           
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 2           
Mák 1      1     
Makléři, makléřské zkoušky 12  1 1 1   2  2 1
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3       2    
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9 1 1    1  1   
Marketing 1     1      
Maroko 11 1    1   2   
Masarykova univerzita v Brně 1         1  
Maso, masné výrobky 35  2 1 3 1 2 5 10   
Matriky 57 1 5 4 2 6 2 4 1 3 4
Mauricijská republika 2           
Medaile, plakety a pamětní odznaky 10           
Mediace, mediátoři 4           
Měna a peněžní oběh 440 7 14 14 8 14 6 8 7 10 9
Měřidla, měřicí zařízení 35 2 1 1 3 6 1     
Měrová služba 11   1        
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 442 17 19 15 10 20 16 22 22 25 18
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4 2       1   
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1           
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2        1   
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2           
Mezinárodní finanční korporace 1           
Mezinárodní investiční banka 2           
Mezinárodní justiční spolupráce 10           
Mezinárodní letiště 1           
Mezinárodní měnový fond 3 1          
Mezinárodní mír a bezpečnost 9  1 1  3 1 1   1
Mezinárodní obchod 8 1          
Mezinárodní obchodní styk 88 1     1     
Mezinárodní organizace 45 3 1 2        
Mezinárodní organizace práce 18    1       
Mezinárodní organizace pro migraci 1      1     
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4       1    
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127 1 2 3 2 3 2 4 1 2  
Mezinárodní přeprava 27 5          
Mezinárodní sankce 23  6 2  5      
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1174 43 70 55 41 1 3   4 2
Mezinárodní smluvní dokumenty 220 8 2 22 16 41     39
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 277 18 20 2   24 53 57 51 2
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58 1  2 3 3 11 5 2 2 8
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  4 1      1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 104 1 2 5 3 1     2
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197 6 7 2 2  1 1 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53 2 3 3        
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6 2          
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11 1 2         
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20 4  1      1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58 1 1 2        
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54 4      1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99 2 6 2 2     1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29 1 1         
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44 1 1         
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 6 12 11 3 1    1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68 1 2 2 2       
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17   1        
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49 10 4  2     1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154 1 1  3     1  
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 11           
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5           
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5           
Mezinárodní záchranné operace 1         1  
Minerální oleje 24 1 1 2 2  4     
Minerální vody 26 1 1 1 1 2 4 2 1 2  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 453 7 13 11 3  1 3 2 9 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 360 27 21 22 24 17  1  10 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29 1          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 82 9  1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 34 6  1 1  1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 23 2 1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 127 16 4 1 1    1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15   1 1 4    6  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 155 18          
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11 2  1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 362 40 3 4 2 2 2 2  1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 12 3  1 2 1 1   1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 28 2 1   1   1 2  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 160 14 2 8 3  1 1  1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 328 32 2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 67 4 1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 216 29 1 3  1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 127 8   8 1 1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 145 13 1 2 1 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 514 44 4 9 1 5  1 1 1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 43 4 1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 339 40 3 1   1 1   1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 415 38 1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 281 30 1 3  1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 43  2 4        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33 2 1 1  2 1   2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 34 1  1   1   1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12   3 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1         1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 60   1  5      
Místní samospráva 307 14 19 16 7 12 3 6 7 8 7
Mládež (mladiství) 260 15 11 8 4 2 1 6 6 5 3
Mléko, mléčné výrobky 66 3 3 2 4 2 6 8 4 3 3
Mobilní aplikace 1           
Modré karty 18           
Moldavská republika 20  1    2 3    
Monacké knížectví 4       1   1
Mongolsko 33 1 1 1  1 2 1  1 4
Monitorování a řízení veřejných financí 3           
Monitorování radiační situace 1           
Monopoly 60 3 4 14 5       
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 474 15 19 21 11 16 8 12 16 12 21
Muzea a galerie 24 1 2   1  2    
Myslivost 88  2 3 4 1 2 3 2 7 2
Mýtné 29 3 3  2 3      
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 873 29 38 24 19 33 22 35 17 35 19
Název Celkem 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Zavřít
MENU