Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Macao 2           
Maďarská republika 48    1 2  1  4  
Majetková práva 3 1      1   1
Majetkové sankce 2         1  
Majetkové trestní sankce 7 1 4  1 1      
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12  1        2
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3      1     
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11    1     1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36  2 1   2 1 1 3  
Matriky 58  1 2 2 2 2 2 2 4 5
Mauricijská republika 2     1      
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12  3  2 2 1 1  2 1
Mediace, mediátoři 4     1     3
Měna a peněžní oběh 443  11 19 15 13 12 9 12 16 12
Měřidla, měřicí zařízení 37 1 2  2 2 4 7 1  2
Měrová služba 12 1      1    
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 448  12 8 13 13 29 21 13 9 20
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4          1
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1         1  
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1     1      
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2         1  
Mezinárodní družicová organizace 1         1  
Mezinárodní energetické fórum 2    1  1     
Mezinárodní finanční korporace 1       1    
Mezinárodní investiční banka 2    1 1      
Mezinárodní justiční spolupráce 11  1 2 2 2  2  2  
Mezinárodní letiště 1      1     
Mezinárodní měnový fond 3    1     1  
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1 1          
Mezinárodní obchod 8    1 1 2 2 1   
Mezinárodní obchodní styk 88      1 1 2  2
Mezinárodní organizace 46 1 1 1 1 2 1 1 1  2
Mezinárodní organizace práce 18   1 1  1    2
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1          1
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4         1  
Mezinárodní právo soukromé a procesní 128 1   1 2 3 4 2 3 3
Mezinárodní přeprava 27  1  2 3 2 3 2 4 5
Mezinárodní sankce 23     2 2 1  1 2
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1185 3 32 17 20 24 28 27 22 46 50
Mezinárodní smluvní dokumenty 229 6 6 10 6 8 7 2 7 6 7
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280 2 2 6 4 3 4 8 2 4 4
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3          2
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106   2 3 2 1 1 1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 105 1 6 3 3 4 11 5 6 10 8
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49  1  2 3 1 2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 198 1  3 4 8 4 4 14 6 5
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53   3 2 1 2  5 2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11    1     1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 21 1  1   1   1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58  1 1 1 2 1 1 1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2         1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22         2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54    1   1 1 3  
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99   3  1  1 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22         5  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 30 1    2  1  2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44   1  2 3     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187   4  8 5 4 4 3 9
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 1  1 1 1 1  3  5
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17     1     1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 50 1  3  3  4  2  
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154   1 1 1  2 2 1 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 17  6 3  3 3  1 1  
Mezinárodní telekomunikační unie 1         1  
Mezinárodní trestní soud 5    2  1   2  
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6  1  1  2  1  1
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 25 1  2  2 1 2 4  2
Minerální vody 26  1    1 1 1 1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 485 5 42 4 1 2 4 7 7 5 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 376 1 21 26 28 20 21 15 24 32 22
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 31  2  1 3 2 5 2 3 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 91  11 6 7 8 8 5 7 7 10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 36  2 2  3 1   2 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 26  3 1 1 2 1 3  7 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 135 1 12 6 9 10 15 14 7 7 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 168  16 11 12 21 13 24 15 11 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11         1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 418 2 55 32 23 39 29 30 24 39 35
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 15 1 3         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29  1 2 2 3 1 1 2 5 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 178 3 18 10 7 6 16 16 11 11 10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 363 6 30 29 26 38 33 30 38 32 30
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 73 2 6 5 6 6 10 6 3 7 10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 237 3 23 12 11 20 29 25 14 17 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 150 3 21 16 6 16 7 9 4 20 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 159  20 11 20 10 21 9 9 8 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 561 9 43 46 26 45 49 61 34 47 54
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 46 1 4 4 1 9 2 3 1 4 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 370 6 33 21 36 25 25 31 23 33 50
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 441 8 35 33 43 41 37 32 37 42 46
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 290 2 18 20 19 21 30 22 28 29 24
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 44  2 2 1 3 3 2 3 3 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 2  2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 5  2  1 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33      1 2 1 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 4 1        1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36  3 2  4 16   1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4     2 2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3  1    2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 3 1  2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2      2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 13  1 1  1     1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1    1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 64 1 7 4 1 6 7 3 3 2 7
Místní samospráva 356 15 53 11 11 23 13 10 10 11 18
Mládež, mladiství 276 8 16 2  8 12 7 7 9 19
Mléko, mléčné výrobky 69 2 3 3 4 3 4 1 2 3 3
Mobilní aplikace 1   1        
Modré karty 23 3 4 2 1 3 1 2 1 1 1
Moldavská republika 22  2      1 2 4
Monacké knížectví 4      2     
Mongolsko 35 2 1 2 1    1 1  
Monitorování a řízení veřejných financí 4  1   3      
Monitorování radiační situace 1      1     
Monopoly 60  3 4 4 5 2 1 2 2 2
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 490 5 25 9 15 25 13 17 19 19 20
Muzea a galerie 24     2 1 1  2 1
Myslivost 93 1 7 6 2 6 3 3 5 5 5
Mýtné 31  2 2 1 1 2 1 3 1 4
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 902 5 38 36 23 33 29 37 35 26 25
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU