Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Macao 2           
Maďarská republika 48  1 2  1  4    
Majetková práva 2     1   1   
Majetkové sankce 2       1    
Majetkové trestní sankce 2  1 1        
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 11        2 1  
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3    1       
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9          1
Marketing 1           
Maroko 11  1     1 1 1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 34 1   2 1 1 3  2  
Matriky 55  2 2 2 2 2 4 5 2 1
Mauricijská republika 2   1        
Medaile, plakety a pamětní odznaky 9  2 2 1 1  2 1   
Mediace, mediátoři 4   1     3   
Měna a peněžní oběh 430 17 15 13 12 9 12 16 12 16 7
Měřidla, měřicí zařízení 34  2 2 4 7 1  2 2 2
Měrová služba 11     1      
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 431 3 13 13 29 21 13 9 20 32 17
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4        1  2
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1       1    
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1   1        
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2       1    
Mezinárodní družicová organizace 1       1    
Mezinárodní energetické fórum 2  1  1       
Mezinárodní finanční korporace 1     1      
Mezinárodní investiční banka 2  1 1        
Mezinárodní justiční spolupráce 8  2 2  2  2    
Mezinárodní letiště 1    1       
Mezinárodní měnový fond 3  1     1   1
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8  1 1 2 2 1    1
Mezinárodní obchodní styk 88    1 1 2  2 1 1
Mezinárodní organizace 44 1 1 2 1 1 1  2 1 3
Mezinárodní organizace práce 18 1 1  1    2   
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1        1   
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4       1  1  
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127  1 2 3 4 2 3 3 6 1
Mezinárodní přeprava 26  2 3 2 3 2 4 5  5
Mezinárodní sankce 23   2 2 1  1 2 2  
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1147 14 20 24 28 27 22 46 50 54 43
Mezinárodní smluvní dokumenty 214 7 6 8 7 2 7 6 7 8 8
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 274 4 4 3 4 8 2 4 4 14 18
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58     1    2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3        2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 2 3 2 1 1 1  2 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 98 3 3 4 11 5 6 10 8 3 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 48  2 3 1 2  1  2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197 3 4 8 4 4 14 6 5 7 6
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53 3 2 1 2  5 2 2  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6          2
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11  1     1   1
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20 1   1   1   4
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 57 1 1 2 1 1 1  2 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22       2    
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54  1   1 1 3   4
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 98 2  1  1 1 1 1 4 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22       5    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29   2  1  2 1  1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44 1  2 3      1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187 4  8 5 4 4 3 9 5 6
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68 1 1 1 1  3  5 2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17   1     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 46   3  4  2  4 10
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154 1 1 1  2 2 1 2  1
Mezinárodní soudy 1         1  
Mezinárodní spolupráce 9 1  3 3  1 1    
Mezinárodní telekomunikační unie 1       1    
Mezinárodní trestní soud 5  2  1   2    
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5  1  2  1  1   
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 23 1  2 1 2 4  2 1 1
Minerální vody 25    1 1 1 1 2 4 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 437 3 1 2 4 7 7 5 3 11 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 332 4 28 20 21 15 24 32 22 28 27
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29  1 3 2 5 2 3 7 4 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 74  7 8 8 5 7 7 10 8 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 33 1  3 1   2 12 5 6
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 22  1 2 1 3  7 1 3 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 116  9 10 15 14 7 7 15 15 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 144 3 12 21 13 24 15 11 15 12 18
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11       1   2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 338 9 23 39 29 30 24 39 35 27 40
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 11         2 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 26  2 3 1 1 2 5 1  2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 153 6 7 6 16 16 11 11 10 7 14
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 300 2 26 38 33 30 38 32 30 37 32
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 60  6 6 10 6 3 7 10 7 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 200 1 11 20 29 25 14 17 29 16 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 117 7 6 16 7 9 4 20 16 9 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 131 3 20 10 21 9 9 8 12 13 13
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 472 9 26 45 49 61 34 47 54 61 44
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 39 2 1 9 2 3 1 4 2 1 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 312 2 36 25 25 31 23 33 50 28 40
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 373 8 43 41 37 32 37 42 46 35 38
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 253 3 19 21 30 22 28 29 24 29 30
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 40  1 3 3 2 3 3 2 8  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3  1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33    1 2 1 2 2 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3       1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 31   4 16   1 1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4   2 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2    2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2    2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12 1  1     1 3  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 53 1 1 6 7 3 3 2 7 4  
Místní samospráva 283 6 11 23 13 10 10 11 18 16 14
Mládež (mladiství) 252 2  8 12 7 7 9 19 11 15
Mléko, mléčné výrobky 63 2 4 3 4 1 2 3 3 1 3
Modré karty 16 2 1 3 1 2 1 1 1 3  
Moldavská republika 20      1 2 4 3  
Monacké knížectví 4    2       
Mongolsko 32 2 1    1 1  2 1
Monitorování a řízení veřejných financí 3   3        
Monitorování radiační situace 1    1       
Monopoly 56 3 4 5 2 1 2 2 2 3 3
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 455 4 15 25 13 17 19 19 20 23 15
Muzea a galerie 24   2 1 1  2 1  1
Myslivost 80 1 2 6 3 3 5 5 5 1  
Mýtné 28 1 1 1 2 1 3 1 4 3 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 837 14 23 33 29 37 35 26 25 33 29
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU