Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Macao 2           
Maďarská republika 48   1 2  1  4   
Majetková práva 2      1   1  
Majetkové sankce 2        1   
Majetkové trestní sankce 2   1 1       
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12 1        2 1
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3     1      
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11   1     1 1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 35 1 1   2 1 1 3  2
Matriky 57  2 2 2 2 2 2 4 5 2
Mauricijská republika 2    1       
Medaile, plakety a pamětní odznaky 10 1  2 2 1 1  2 1  
Mediace, mediátoři 4    1     3  
Měna a peněžní oběh 436 4 19 15 13 12 9 12 16 12 16
Měřidla, měřicí zařízení 34   2 2 4 7 1  2 2
Měrová služba 11      1     
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 439 3 8 13 13 29 21 13 9 20 32
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4         1  
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1        1   
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1    1       
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2        1   
Mezinárodní družicová organizace 1        1   
Mezinárodní energetické fórum 2   1  1      
Mezinárodní finanční korporace 1      1     
Mezinárodní investiční banka 2   1 1       
Mezinárodní justiční spolupráce 10  2 2 2  2  2   
Mezinárodní letiště 1     1      
Mezinárodní měnový fond 3   1     1   
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8   1 1 2 2 1    
Mezinárodní obchodní styk 88     1 1 2  2 1
Mezinárodní organizace 44  1 1 2 1 1 1  2 1
Mezinárodní organizace práce 18  1 1  1    2  
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1         1  
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4        1  1
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127   1 2 3 4 2 3 3 6
Mezinárodní přeprava 27 1  2 3 2 3 2 4 5  
Mezinárodní sankce 23    2 2 1  1 2 2
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1165 15 17 20 24 28 27 22 46 50 54
Mezinárodní smluvní dokumenty 218 1 10 6 8 7 2 7 6 7 8
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 277 1 6 4 3 4 8 2 4 4 14
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58      1    2
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3         2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  2 3 2 1 1 1  2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 100 2 3 3 4 11 5 6 10 8 3
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 48   2 3 1 2  1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197  3 4 8 4 4 14 6 5 7
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53  3 2 1 2  5 2 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11   1     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20  1   1   1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 57  1 1 2 1 1 1  2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22        2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54   1   1 1 3   
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99  3  1  1 1 1 1 4
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22        5   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29    2  1  2 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44  1  2 3      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187  4  8 5 4 4 3 9 5
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68  1 1 1 1  3  5 2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17    1     1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49  3  3  4  2  4
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154  1 1 1  2 2 1 2  
Mezinárodní soudy 1          1
Mezinárodní spolupráce 11  3  3 3  1 1   
Mezinárodní telekomunikační unie 1        1   
Mezinárodní trestní soud 5   2  1   2   
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5   1  2  1  1  
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 24  2  2 1 2 4  2 1
Minerální vody 26 1    1 1 1 1 2 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 451 13 4 1 2 4 7 7 5 3 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 358 4 26 28 20 21 15 24 32 22 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29   1 3 2 5 2 3 7 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 81 1 6 7 8 8 5 7 7 10 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 34  2  3 1   2 12 5
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 23  1 1 2 1 3  7 1 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 123 1 6 9 10 15 14 7 7 15 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 154 2 11 12 21 13 24 15 11 15 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11        1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 362 1 32 23 39 29 30 24 39 35 27
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 12 1         2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 28  2 2 3 1 1 2 5 1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 158 1 10 7 6 16 16 11 11 10 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 328 1 29 26 38 33 30 38 32 30 37
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 66 1 5 6 6 10 6 3 7 10 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 214 3 12 11 20 29 25 14 17 29 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 127 1 16 6 16 7 9 4 20 16 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 142 3 11 20 10 21 9 9 8 12 13
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 513 4 46 26 45 49 61 34 47 54 61
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 43 2 4 1 9 2 3 1 4 2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 335 4 21 36 25 25 31 23 33 50 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 408 10 33 43 41 37 32 37 42 46 35
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 274 4 20 19 21 30 22 28 29 24 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 42  2 1 3 3 2 3 3 2 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3   1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33     1 2 1 2 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3        1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 34 1 2  4 16   1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4    2 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2  2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12  1  1     1 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 59 3 4 1 6 7 3 3 2 7 4
Místní samospráva 299 11 11 11 23 13 10 10 11 18 16
Mládež (mladiství) 258 6 2  8 12 7 7 9 19 11
Mléko, mléčné výrobky 65 1 3 4 3 4 1 2 3 3 1
Mobilní aplikace 1  1         
Modré karty 18 2 2 1 3 1 2 1 1 1 3
Moldavská republika 20       1 2 4 3
Monacké knížectví 4     2      
Mongolsko 33 1 2 1    1 1  2
Monitorování a řízení veřejných financí 3    3       
Monitorování radiační situace 1     1      
Monopoly 58 1 4 4 5 2 1 2 2 2 3
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 467 7 9 15 25 13 17 19 19 20 23
Muzea a galerie 24    2 1 1  2 1  
Myslivost 86 1 6 2 6 3 3 5 5 5 1
Mýtné 29  2 1 1 2 1 3 1 4 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 869 10 36 23 33 29 37 35 26 25 33
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU