Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Macao 2           
Maďarská republika 48    1 2  1  4  
Majetková práva 6 4      1   1
Majetkové sankce 2         1  
Majetkové trestní sankce 8 2 4  1 1      
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12  1        2
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3      1     
Maledivy 1           
Mali 5 1          
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11    1     1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36  2 1   2 1 1 3  
Matriky 59 1 1 2 2 2 2 2 2 4 5
Mauricijská republika 2     1      
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12  3  2 2 1 1  2 1
Mediace, mediátoři 4     1     3
Měna a peněžní oběh 453 10 11 19 15 13 12 9 12 16 12
Měřidla, měřicí zařízení 38 2 2  2 2 4 7 1  2
Měrová služba 12 1      1    
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 454 6 12 8 13 13 29 21 13 9 20
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4          1
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1         1  
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1     1      
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2         1  
Mezinárodní družicová organizace 1         1  
Mezinárodní energetické fórum 2    1  1     
Mezinárodní finanční korporace 1       1    
Mezinárodní investiční banka 2    1 1      
Mezinárodní justiční spolupráce 11  1 2 2 2  2  2  
Mezinárodní letiště 1      1     
Mezinárodní měnový fond 3    1     1  
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní nadace EU-LAC 1 1          
Mezinárodní obchod 8    1 1 2 2 1   
Mezinárodní obchodní styk 88      1 1 2  2
Mezinárodní organizace 46 1 1 1 1 2 1 1 1  2
Mezinárodní organizace práce 18   1 1  1    2
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1          1
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4         1  
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129 2   1 2 3 4 2 3 3
Mezinárodní přeprava 30 1 1 1 2 4 2 3 2 4 5
Mezinárodní sankce 23     2 2 1  1 2
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1192 10 32 17 20 24 28 27 22 46 50
Mezinárodní smluvní dokumenty 237 13 6 11 6 8 7 2 7 6 7
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280 4 2 6 4 3 4 8 2 4 4
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3          2
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106   2 3 2 1 1 1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 106 2 6 3 3 4 11 5 6 10 8
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49  1  2 3 1 2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 199 2  3 4 8 4 4 14 6 5
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53   3 2 1 2  5 2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11    1     1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 24 4  1   1   1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58  1 1 1 2 1 1 1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2         1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22         2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55 1   1   1 1 3  
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99   3  1  1 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22         5  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 30 1    2  1  2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 45 1  1  2 3     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187   4  8 5 4 4 3 9
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69 1  1 1 1 1  3  5
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17     1     1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 51 2  3  3  4  2  
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155 1  1 1 1  2 2 1 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 17  6 3  3 3  1 1  
Mezinárodní telekomunikační unie 1         1  
Mezinárodní trestní soud 5    2  1   2  
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6  1  1  2  1  1
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 25 1  2  2 1 2 4  2
Minerální vody 26  1    1 1 1 1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 491 12 41 4 1 2 4 7 7 5 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 388 12 21 26 28 20 21 15 24 32 22
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 31  2  1 3 2 5 2 3 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 92 1 11 6 7 8 8 5 7 7 10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 36  2 2  3 1   2 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 26  3 1 1 2 1 3  7 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 139 5 12 6 9 10 15 14 7 7 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 168  16 11 12 21 13 24 15 11 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12 1        1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 426 10 55 32 23 39 29 30 24 39 35
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 17 3 3         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29  1 2 2 3 1 1 2 5 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 179 4 18 10 7 6 16 16 11 11 10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 370 13 30 29 26 38 33 30 38 32 30
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 75 4 6 5 6 6 10 6 3 7 10
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 241 7 23 12 11 20 29 25 14 17 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 154 7 21 16 6 16 7 9 4 20 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 163 4 20 11 20 10 21 9 9 8 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 575 23 43 46 26 45 49 61 34 47 54
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 49 4 4 4 1 9 2 3 1 4 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 380 16 33 21 36 25 25 31 23 33 50
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 444 11 35 33 43 41 37 32 37 42 46
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 296 8 18 20 19 21 30 22 28 29 24
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 44  2 2 1 3 3 2 3 3 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3 1 2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 5  2  1 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34 1     1 2 1 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 4 1        1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36  3 2  4 16   1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4     2 2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 3  1    2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 3 1  2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2      2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 16 3 1 1  1     1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1    1       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 66 3 7 4 1 6 7 3 3 2 7
Místní samospráva 368 27 53 11 11 23 13 10 10 11 18
Mládež, mladiství 283 16 15 2  8 12 7 7 9 19
Mléko, mléčné výrobky 70 3 3 3 4 3 4 1 2 3 3
Mobilní aplikace 1   1        
Modré karty 25 5 4 2 1 3 1 2 1 1 1
Moldavská republika 22  2      1 2 4
Monacké knížectví 4      2     
Mongolsko 35 2 1 2 1    1 1  
Monitorování a řízení veřejných financí 4  1   3      
Monitorování radiační situace 1      1     
Monopoly 60  3 4 4 5 2 1 2 2 2
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 494 9 25 9 15 25 13 17 19 19 20
Muzea a galerie 24     2 1 1  2 1
Myslivost 93 1 7 6 2 6 3 3 5 5 5
Mýtné 31  2 2 1 1 2 1 3 1 4
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 914 17 38 36 23 33 29 37 35 26 25
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU