Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Macao 2           
Maďarská republika 52 2 1   1 2  1  4
Majetková práva 6  4      1   
Majetkové sankce 2          1
Majetkové trestní sankce 8  2 4  1 1     
Mák 2 1          
Makléři, makléřské zkoušky 12   1        
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3       1    
Maledivy 1           
Mali 5  1         
Malta 10           
Marketing 1           
Maroko 11     1     1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36   2 1   2 1 1 3
Matriky 62 1 3 1 2 2 2 2 2 2 4
Mauricijská republika 2      1     
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12   3  2 2 1 1  2
Mediace, mediátoři 4      1     
Měna a peněžní oběh 471 10 18 11 19 15 13 12 9 12 16
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 46 2 8 2  2 2 4 7 1  
Měrová služba 12  1      1   
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 481 18 15 12 8 13 13 29 21 13 9
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1          1
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1      1     
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2          1
Mezinárodní družicová organizace 1          1
Mezinárodní energetické fórum 2     1  1    
Mezinárodní finanční korporace 1        1   
Mezinárodní investiční banka 3 1    1 1     
Mezinárodní justiční spolupráce 13  2 1 2 2 2  2  2
Mezinárodní letiště 1       1    
Mezinárodní měnový fond 3     1     1
Mezinárodní mír a bezpečnost 10 1          
Mezinárodní nadace EU-LAC 1  1         
Mezinárodní obchod 8     1 1 2 2 1  
Mezinárodní obchodní styk 88       1 1 2  
Mezinárodní organizace 47 1 1 1 1 1 2 1 1 1  
Mezinárodní organizace práce 18    1 1  1    
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4          1
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129  2   1 2 3 4 2 3
Mezinárodní právo veřejné 1  1         
Mezinárodní přeprava 30  1 1 1 2 4 2 3 2 4
Mezinárodní sankce 25 1 1    2 2 1  1
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1232 34 16 32 17 20 24 28 27 22 46
Mezinárodní smluvní dokumenty 237  13 6 11 6 8 7 2 7 6
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 280  4 2 6 4 3 4 8 2 4
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 59  1      1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106    2 3 2 1 1 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 108 2 2 6 3 3 4 11 5 6 10
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 52 3  1  2 3 1 2  1
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 202 3 2  3 4 8 4 4 14 6
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57 4   3 2 1 2  5 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12 1    1     1
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26 1 5  1   1   1
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58   1 1 1 2 1 1 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2          1
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22          2
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55  1   1   1 1 3
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99    3  1  1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22          5
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 31 1 1    2  1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46 1 1  1  2 3    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 188 1   4  8 5 4 4 3
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69  1  1 1 1 1  3  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17      1     
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53 2 2  3  3  4  2
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155  1  1 1 1  2 2 1
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 19 2  6 3  3 3  1 1
Mezinárodní telekomunikační unie 1          1
Mezinárodní trestní soud 5     2  1   2
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6   1  1  2  1  
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 27 2 1  2  2 1 2 4  
Minerální vody 27 1  1    1 1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 511 13 19 41 4 1 2 4 7 7 5
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 34 2 1 2  1 3 2 5 2 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 106 4 10 11 6 7 8 8 5 7 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 45 5 4 2 2  3 1   2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 31 3 2 3 1 1 2 1 3  7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 177 25 18 12 6 9 10 15 14 7 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 180 5 7 16 11 12 21 13 24 15 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12  1        1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 493 28 49 55 32 23 39 29 30 24 39
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 22 3 5 3        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29   1 2 2 3 1 1 2 5
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 196 8 13 18 10 7 6 16 16 11 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 448 37 54 30 29 26 38 33 30 38 32
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 89 3 15 6 5 6 6 10 6 3 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 281 18 29 23 12 11 20 29 25 14 17
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 172 1 24 21 16 6 16 7 9 4 20
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 172 3 10 20 11 20 10 21 9 9 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 644 33 59 43 46 26 45 49 61 34 47
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 59 9 5 4 4 1 9 2 3 1 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 439 21 54 33 21 36 25 25 31 23 33
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 480 14 33 35 33 43 41 37 32 37 42
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 316 11 17 18 20 19 21 30 22 28 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 46 2  2 2 1 3 3 2 3 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3  1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 7  2 2  1 2     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34  1     1 2 1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 3 1 2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5  2        1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 36   3 2  4 16   1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4      2 2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 4  1 1    2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4 1 1  2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2       2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 18 1 4 1 1  1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1     1      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 76 4 9 7 4 1 6 7 3 3 2
Místní samospráva 402 23 38 53 11 11 23 13 10 10 11
Mládež, mladiství 291 2 22 15 2  8 12 7 7 9
Mléko, mléčné výrobky 70  3 3 3 4 3 4 1 2 3
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2  2         
Mobilní aplikace 1    1       
Modré karty 27 2 5 4 2 1 3 1 2 1 1
Moldavská republika 22   2      1 2
Monacké knížectví 4       2    
Mongolsko 35  2 1 2 1    1 1
Monitorování a řízení veřejných financí 5  1 1   3     
Monitorování radiační situace 1       1    
Monopoly 60   3 4 4 5 2 1 2 2
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 526 17 24 25 9 15 25 13 17 19 19
Muzea a galerie 25  1    2 1 1  2
Myslivost 100 2 6 7 6 2 6 3 3 5 5
Mýtné 33 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 955 15 43 38 36 23 33 29 37 35 26
Název Celkem 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Zavřít
MENU