Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Macao 2           
Maďarská republika 52  2 1   1 2  1  
Majetek České republiky 242 6 5 6 7 5 4 6 9 4 1
Majetková práva 8 1 1 4      1  
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 10  2 2 4  1 1    
Mák, makovina 3  2         
Makléři, makléřské zkoušky 12    1       
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3        1   
Maledivy 1           
Mali 5   1        
Malta 10           
Marketing 1           
Maroko 11      1     
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 38 2   2 1   2 1 1
Matriky 66 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2
Mauricijská republika 2       1    
Medaile, plakety a pamětní odznaky 14 2   3  2 2 1 1  
Mediace, mediátoři 4       1    
Měna a peněžní oběh 484 13 10 18 11 19 15 13 12 9 12
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 49  5 8 2  2 2 4 7 1
Měrová služba 12   1      1  
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 498 15 20 15 12 8 13 13 29 21 13
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 2 1          
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1       1    
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 3 1          
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2      1  1   
Mezinárodní finanční korporace 3 1        1  
Mezinárodní investiční banka 3  1    1 1    
Mezinárodní justiční spolupráce 15  2 2 1 2 2 2  2  
Mezinárodní letiště 2  1      1   
Mezinárodní měnový fond 3      1     
Mezinárodní mír a bezpečnost 12 2 1         
Mezinárodní nadace EU-LAC 1   1        
Mezinárodní obchod 8      1 1 2 2 1
Mezinárodní obchodní styk 89 1       1 1 2
Mezinárodní organizace 47  1 1 1 1 1 2 1 1 1
Mezinárodní organizace práce 19  1   1 1  1   
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1  1         
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5  1         
Mezinárodní právo soukromé a procesní 130 1  2   1 2 3 4 2
Mezinárodní právo veřejné 1   1        
Mezinárodní přeprava 31 1  1 1 1 2 4 2 3 2
Mezinárodní sankce 28 2 2 1    2 2 1  
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1265 29 38 16 32 17 20 24 28 27 22
Mezinárodní smluvní dokumenty 240 3  13 6 11 6 8 7 2 7
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 285 5  4 2 6 4 3 4 8 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106     2 3 2 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 110 1 3 2 6 3 3 4 11 5 6
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 53 1 3  1  2 3 1 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 205 3 3 2  3 4 8 4 4 14
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57  4   3 2 1 2  5
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12  1    1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26  1 5  1   1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 59 1   1 1 1 2 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 57   1   1   1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100 1    3  1  1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 34 3 1 1    2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46  1 1  1  2 3   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 4 2   4  8 5 4 4
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69   1  1 1 1 1  3
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18  1     1    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53  2 2  3  3  4  
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155   1  1 1 1  2 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 21 1 3  6 3  3 3  1
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5      2  1   
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6    1  1  2  1
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 33 3 5 1  2  2 1 2 4
Minerální vody 27  1  1    1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 537 20 19 19 41 4 1 2 4 7 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 39 3 4 1 2  1 3 2 5 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 114 2 10 10 11 6 7 8 8 5 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 54 6 8 4 2 2  3 1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 32 1 3 2 3 1 1 2 1 3  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 201 17 32 18 12 6 9 10 15 14 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 194 4 15 7 16 11 12 21 13 24 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 531 23 43 49 55 32 23 39 29 30 24
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 26 3 4 5 3       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 32  3  1 2 2 3 1 1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 215 11 16 13 18 10 7 6 16 16 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 496 19 66 54 30 29 26 38 33 30 38
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 99 9 4 15 6 5 6 6 10 6 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 324 24 37 29 23 12 11 20 29 25 14
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 187 5 11 24 21 16 6 16 7 9 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 185 6 10 10 20 11 20 10 21 9 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 693 24 58 59 43 46 26 45 49 61 34
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 70 7 13 5 4 4 1 9 2 3 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 477 12 47 54 33 21 36 25 25 31 23
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 520 21 33 33 35 33 43 41 37 32 37
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 335 12 18 17 18 20 19 21 30 22 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 49 1 4  2 2 1 3 3 2 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3   1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 9 1 1 2 2  1 2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34   1     1 2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 4 1 1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5   2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 37 1   3 2  4 16   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4       2 2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5  1 1 1    2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4  1 1  2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2        2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 21 1 2 5 1 1  1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2  1    1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 83 3 8 9 7 4 1 6 7 3 3
Místní samospráva 421 17 25 38 53 11 11 23 13 10 10
Mládež (mladiství) 299 4 6 22 15 2  8 12 7 7
Mléko, mléčné výrobky 73 2 1 3 3 3 4 3 4 1 2
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2   2        
Mobilní aplikace 2  1   1      
Modré karty 31 3 3 5 4 2 1 3 1 2 1
Moldavská republika 22    2      1
Monacké knížectví 4        2   
Mongolsko 37 2  2 1 2 1    1
Monitorování a řízení veřejných financí 7 2  1 1   3    
Monitorování radiační situace 1        1   
Monopoly 60    3 4 4 5 2 1 2
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 550 16 25 24 25 9 15 25 13 17 19
Muzea a galerie 27  2 1    2 1 1  
Myslivost 104 3 3 6 7 6 2 6 3 3 5
Mýtné 36  4 1 2 2 1 1 2 1 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 996 17 39 43 38 36 23 33 29 37 35
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU