Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Macao 2           
Maďarská republika 48  1 2  1  4    
Majetková práva 2     1   1   
Majetkové sankce 2       1    
Majetkové trestní sankce 2  1 1        
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 11        2 1  
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3    1       
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9          1
Marketing 1           
Maroko 11  1     1 1 1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 34 1   2 1 1 3  2  
Matriky 55  2 2 2 2 2 4 5 2 1
Mauricijská republika 2   1        
Medaile, plakety a pamětní odznaky 9  2 2 1 1  2 1   
Mediace, mediátoři 4   1     3   
Měna a peněžní oběh 426 13 15 13 12 9 12 16 12 16 7
Měřidla, měřicí zařízení 34  2 2 4 7 1  2 2 2
Měrová služba 11     1      
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 428  13 13 29 21 13 9 20 32 17
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4        1  2
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1       1    
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1   1        
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2       1    
Mezinárodní družicová organizace 1       1    
Mezinárodní energetické fórum 2  1  1       
Mezinárodní finanční korporace 1     1      
Mezinárodní investiční banka 2  1 1        
Mezinárodní justiční spolupráce 8  2 2  2  2    
Mezinárodní letiště 1    1       
Mezinárodní měnový fond 3  1     1   1
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8  1 1 2 2 1    1
Mezinárodní obchodní styk 88    1 1 2  2 1 1
Mezinárodní organizace 43  1 2 1 1 1  2 1 3
Mezinárodní organizace práce 17  1  1    2   
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1        1   
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4       1  1  
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127  1 2 3 4 2 3 3 6 1
Mezinárodní přeprava 26  2 3 2 3 2 4 5  5
Mezinárodní sankce 23   2 2 1  1 2 2  
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1141 8 20 24 28 27 22 46 50 54 43
Mezinárodní smluvní dokumenty 211 4 6 8 7 2 7 6 7 8 8
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 271 1 4 3 4 8 2 4 4 14 18
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58     1    2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3        2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106 2 3 2 1 1 1  2 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 96 1 3 4 11 5 6 10 8 3 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 48  2 3 1 2  1  2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 196 2 4 8 4 4 14 6 5 7 6
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 51 1 2 1 2  5 2 2  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6          2
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11  1     1   1
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 19    1   1   4
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 56  1 2 1 1 1  2 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2       1    
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22       2    
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54  1   1 1 3   4
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 97 1  1  1 1 1 1 4 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22       5    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29   2  1  2 1  1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 43   2 3      1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 184 1  8 5 4 4 3 9 5 6
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68 1 1 1 1  3  5 2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17   1     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 46   3  4  2  4 10
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154 1 1 1  2 2 1 2  1
Mezinárodní soudy 1         1  
Mezinárodní spolupráce 9 1  3 3  1 1    
Mezinárodní telekomunikační unie 1       1    
Mezinárodní trestní soud 5  2  1   2    
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5  1  2  1  1   
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 23 1  2 1 2 4  2 1 1
Minerální vody 25    1 1 1 1 2 4 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 437 3 1 2 4 7 7 5 3 11 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 330 2 28 20 21 15 24 32 22 28 27
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29  1 3 2 5 2 3 7 4 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 74  7 8 8 5 7 7 10 8 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 32   3 1   2 12 5 6
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 22  1 2 1 3  7 1 3 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 116  9 10 15 14 7 7 15 15 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 142 1 12 21 13 24 15 11 15 12 18
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11       1   2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 335 6 23 39 29 30 24 39 35 27 40
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 11         2 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 26  2 3 1 1 2 5 1  2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 148 1 7 6 16 16 11 11 10 7 14
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 299 1 26 38 33 30 38 32 30 37 32
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 60  6 6 10 6 3 7 10 7 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 199  11 20 29 25 14 17 29 16 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 114 4 6 16 7 9 4 20 16 9 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 129 1 20 10 21 9 9 8 12 13 13
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 470 7 26 45 49 61 34 47 54 61 44
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 38 1 1 9 2 3 1 4 2 1 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 312 2 36 25 25 31 23 33 50 28 40
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 370 5 43 41 37 32 37 42 46 35 38
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 251 1 19 21 30 22 28 29 24 29 30
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 40  1 3 3 2 3 3 2 8  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3  1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33    1 2 1 2 2 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3       1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 31   4 16   1 1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4   2 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2    2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2    2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12 1  1     1 3  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 53 1 1 6 7 3 3 2 7 4  
Místní samospráva 281 4 11 23 13 10 10 11 18 16 14
Mládež (mladiství) 251 1  8 12 7 7 9 19 11 15
Mléko, mléčné výrobky 62 1 4 3 4 1 2 3 3 1 3
Modré karty 15 1 1 3 1 2 1 1 1 3  
Moldavská republika 20      1 2 4 3  
Monacké knížectví 4    2       
Mongolsko 30  1    1 1  2 1
Monitorování a řízení veřejných financí 3   3        
Monitorování radiační situace 1    1       
Monopoly 55 2 4 5 2 1 2 2 2 3 3
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 452 1 15 25 13 17 19 19 20 23 15
Muzea a galerie 24   2 1 1  2 1  1
Myslivost 80 1 2 6 3 3 5 5 5 1  
Mýtné 27  1 1 2 1 3 1 4 3 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 832 9 23 33 29 37 35 26 25 33 29
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU