Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Macao 2           
Maďarská republika 48   1 2  1  4   
Majetková práva 2      1   1  
Majetkové sankce 2        1   
Majetkové trestní sankce 2   1 1       
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 12 1        2 1
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3     1      
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11   1     1 1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 35 1 1   2 1 1 3  2
Matriky 57  2 2 2 2 2 2 4 5 2
Mauricijská republika 2    1       
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12 3  2 2 1 1  2 1  
Mediace, mediátoři 4    1     3  
Měna a peněžní oběh 441 9 19 15 13 12 9 12 16 12 16
Měřidla, měřicí zařízení 35 1  2 2 4 7 1  2 2
Měrová služba 11      1     
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 443 7 8 13 13 29 21 13 9 20 32
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4         1  
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1        1   
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1    1       
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2        1   
Mezinárodní družicová organizace 1        1   
Mezinárodní energetické fórum 2   1  1      
Mezinárodní finanční korporace 1      1     
Mezinárodní investiční banka 2   1 1       
Mezinárodní justiční spolupráce 10  2 2 2  2  2   
Mezinárodní letiště 1     1      
Mezinárodní měnový fond 3   1     1   
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8   1 1 2 2 1    
Mezinárodní obchodní styk 88     1 1 2  2 1
Mezinárodní organizace 45 1 1 1 2 1 1 1  2 1
Mezinárodní organizace práce 18  1 1  1    2  
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1         1  
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4        1  1
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127   1 2 3 4 2 3 3 6
Mezinárodní přeprava 27 1  2 3 2 3 2 4 5  
Mezinárodní sankce 23    2 2 1  1 2 2
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1176 26 17 20 24 28 27 22 46 50 54
Mezinárodní smluvní dokumenty 220 3 10 6 8 7 2 7 6 7 8
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 278 2 6 4 3 4 8 2 4 4 14
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58      1    2
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3         2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  2 3 2 1 1 1  2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 104 6 3 3 4 11 5 6 10 8 3
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 49 1  2 3 1 2  1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197  3 4 8 4 4 14 6 5 7
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53  3 2 1 2  5 2 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11   1     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20  1   1   1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58 1 1 1 2 1 1 1  2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22        2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54   1   1 1 3   
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99  3  1  1 1 1 1 4
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22        5   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29    2  1  2 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44  1  2 3      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187  4  8 5 4 4 3 9 5
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68  1 1 1 1  3  5 2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17    1     1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49  3  3  4  2  4
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154  1 1 1  2 2 1 2  
Mezinárodní soudy 1          1
Mezinárodní spolupráce 12 1 3  3 3  1 1   
Mezinárodní telekomunikační unie 1        1   
Mezinárodní trestní soud 5   2  1   2   
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5   1  2  1  1  
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 24  2  2 1 2 4  2 1
Minerální vody 26 1    1 1 1 1 2 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 470 32 4 1 2 4 7 7 5 3 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 361 7 26 28 20 21 15 24 32 22 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29   1 3 2 5 2 3 7 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 83 3 6 7 8 8 5 7 7 10 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 35 1 2  3 1   2 12 5
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 24 1 1 1 2 1 3  7 1 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 129 7 6 9 10 15 14 7 7 15 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 158 6 11 12 21 13 24 15 11 15 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11        1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 364 3 32 23 39 29 30 24 39 35 27
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 13 2         2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 29 1 2 2 3 1 1 2 5 1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 162 5 10 7 6 16 16 11 11 10 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 332 5 29 26 38 33 30 38 32 30 37
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 67 2 5 6 6 10 6 3 7 10 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 217 6 12 11 20 29 25 14 17 29 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 129 3 16 6 16 7 9 4 20 16 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 146 7 11 20 10 21 9 9 8 12 13
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 517 8 46 26 45 49 61 34 47 54 61
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 43 2 4 1 9 2 3 1 4 2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 342 11 21 36 25 25 31 23 33 50 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 415 17 33 43 41 37 32 37 42 46 35
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 281 11 20 19 21 30 22 28 29 24 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 43 1 2 1 3 3 2 3 3 2 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3   1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33     1 2 1 2 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3        1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 35 2 2  4 16   1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4    2 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 2  2         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 13 1 1  1     1 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 62 6 4 1 6 7 3 3 2 7 4
Místní samospráva 332 44 11 11 23 13 10 10 11 18 16
Mládež (mladiství) 264 12 2  8 12 7 7 9 19 11
Mléko, mléčné výrobky 66 2 3 4 3 4 1 2 3 3 1
Mobilní aplikace 1  1         
Modré karty 19 3 2 1 3 1 2 1 1 1 3
Moldavská republika 22 2      1 2 4 3
Monacké knížectví 4     2      
Mongolsko 33 1 2 1    1 1  2
Monitorování a řízení veřejných financí 3    3       
Monitorování radiační situace 1     1      
Monopoly 60 3 4 4 5 2 1 2 2 2 3
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 479 19 9 15 25 13 17 19 19 20 23
Muzea a galerie 24    2 1 1  2 1  
Myslivost 89 4 6 2 6 3 3 5 5 5 1
Mýtné 31 2 2 1 1 2 1 3 1 4 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 877 18 36 23 33 29 37 35 26 25 33
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU