Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Macao 2           
Maďarská republika 48   1 2  1  4   
Majetková práva 2      1   1  
Majetkové sankce 2        1   
Majetkové trestní sankce 2   1 1       
Mák 1           
Makléři, makléřské zkoušky 11         2 1
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3     1      
Maledivy 1           
Mali 4           
Malta 9           
Marketing 1           
Maroko 11   1     1 1 1
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 34  1   2 1 1 3  2
Matriky 57  2 2 2 2 2 2 4 5 2
Mauricijská republika 2    1       
Medaile, plakety a pamětní odznaky 9   2 2 1 1  2 1  
Mediace, mediátoři 4    1     3  
Měna a peněžní oběh 433 1 19 15 13 12 9 12 16 12 16
Měřidla, měřicí zařízení 34   2 2 4 7 1  2 2
Měrová služba 11      1     
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 433 1 4 13 13 29 21 13 9 20 32
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4         1  
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1        1   
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1    1       
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2        1   
Mezinárodní družicová organizace 1        1   
Mezinárodní energetické fórum 2   1  1      
Mezinárodní finanční korporace 1      1     
Mezinárodní investiční banka 2   1 1       
Mezinárodní justiční spolupráce 9  1 2 2  2  2   
Mezinárodní letiště 1     1      
Mezinárodní měnový fond 3   1     1   
Mezinárodní mír a bezpečnost 9           
Mezinárodní obchod 8   1 1 2 2 1    
Mezinárodní obchodní styk 88     1 1 2  2 1
Mezinárodní organizace 44  1 1 2 1 1 1  2 1
Mezinárodní organizace práce 18  1 1  1    2  
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1         1  
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 4        1  1
Mezinárodní právo soukromé a procesní 127   1 2 3 4 2 3 3 6
Mezinárodní přeprava 27 1  2 3 2 3 2 4 5  
Mezinárodní sankce 23    2 2 1  1 2 2
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1151 1 17 20 24 28 27 22 46 50 54
Mezinárodní smluvní dokumenty 217  10 6 8 7 2 7 6 7 8
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 277 1 6 4 3 4 8 2 4 4 14
Mezinárodní smluvní dokumenty - ukončení platnosti dvoustranných smluv 58      1    2
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3         2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106  2 3 2 1 1 1  2 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 99 1 3 3 4 11 5 6 10 8 3
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 48   2 3 1 2  1  2
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 197  3 4 8 4 4 14 6 5 7
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 53  3 2 1 2  5 2 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 6           
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 11   1     1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 20  1   1   1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 57  1 1 2 1 1 1  2 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2        1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22        2   
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 54   1   1 1 3   
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 99  3  1  1 1 1 1 4
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22        5   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 29    2  1  2 1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 44  1  2 3      
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 187  4  8 5 4 4 3 9 5
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 68  1 1 1 1  3  5 2
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 17    1     1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 49  3  3  4  2  4
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 154  1 1 1  2 2 1 2  
Mezinárodní soudy 1          1
Mezinárodní spolupráce 9  1  3 3  1 1   
Mezinárodní telekomunikační unie 1        1   
Mezinárodní trestní soud 5   2  1   2   
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 5   1  2  1  1  
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 23  1  2 1 2 4  2 1
Minerální vody 26 1    1 1 1 1 2 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 438  4 1 2 4 7 7 5 3 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka 334  6 28 20 21 15 24 32 22 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 29   1 3 2 5 2 3 7 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 75  1 7 8 8 5 7 7 10 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 33  1  3 1   2 12 5
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 22   1 2 1 3  7 1 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 118 1 1 9 10 15 14 7 7 15 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 145  4 12 21 13 24 15 11 15 12
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 11        1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 342  13 23 39 29 30 24 39 35 27
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 12 1         2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 26   2 3 1 1 2 5 1  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 155  8 7 6 16 16 11 11 10 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 302  4 26 38 33 30 38 32 30 37
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 62  2 6 6 10 6 3 7 10 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 203 1 3 11 20 29 25 14 17 29 16
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 118  8 6 16 7 9 4 20 16 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 131  3 20 10 21 9 9 8 12 13
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 479 1 15 26 45 49 61 34 47 54 61
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 39  2 1 9 2 3 1 4 2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 314 1 3 36 25 25 31 23 33 50 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 383 4 14 43 41 37 32 37 42 46 35
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 255 1 4 19 21 30 22 28 29 24 29
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 40   1 3 3 2 3 3 2 8
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 3   1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 33     1 2 1 2 2 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 3        1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 32  1  4 16   1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4    2 2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2     2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 12  1  1     1 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 1   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 53  1 1 6 7 3 3 2 7 4
Místní samospráva 288  11 11 23 13 10 10 11 18 16
Mládež (mladiství) 253 1 2  8 12 7 7 9 19 11
Mléko, mléčné výrobky 64  3 4 3 4 1 2 3 3 1
Modré karty 16  2 1 3 1 2 1 1 1 3
Moldavská republika 20       1 2 4 3
Monacké knížectví 4     2      
Mongolsko 32  2 1    1 1  2
Monitorování a řízení veřejných financí 3    3       
Monitorování radiační situace 1     1      
Monopoly 57  4 4 5 2 1 2 2 2 3
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 458  7 15 25 13 17 19 19 20 23
Muzea a galerie 24    2 1 1  2 1  
Myslivost 83  4 2 6 3 3 5 5 5 1
Mýtné 28  1 1 1 2 1 3 1 4 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 849 1 25 23 33 29 37 35 26 25 33
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU