Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Macao 2           
Maďarská republika 52  2 1   1 2  1  
Majetek České republiky 237 1 5 6 7 5 4 6 9 4 1
Majetková práva 7  1 4      1  
Majetkové sankce 2           
Majetkové trestní sankce 10  2 2 4  1 1    
Mák, makovina 3  2         
Makléři, makléřské zkoušky 12    1       
Malajsie 2           
Malé a střední podnikání 3        1   
Maledivy 1           
Mali 5   1        
Malta 10           
Marketing 1           
Maroko 11      1     
Masarykova univerzita v Brně 1           
Maso, masné výrobky 36    2 1   2 1 1
Matriky 65  4 3 1 2 2 2 2 2 2
Mauricijská republika 2       1    
Medaile, plakety a pamětní odznaky 12    3  2 2 1 1  
Mediace, mediátoři 4       1    
Měna a peněžní oběh 476 5 10 18 11 19 15 13 12 9 12
Měřidla, měřicí zařízení, měřicí jednotky 49  5 8 2  2 2 4 7 1
Měrová služba 12   1      1  
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví 485 2 20 15 12 8 13 13 29 21 13
Mexiko 4           
Mezinárodní agentura pro atomovou energii 4           
Mezinárodní agentura pro investiční záruky 1           
Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) 1       1    
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 2           
Mezinárodní družicová organizace 1           
Mezinárodní energetické fórum 2      1  1   
Mezinárodní finanční korporace 1         1  
Mezinárodní investiční banka 3  1    1 1    
Mezinárodní justiční spolupráce 15  2 2 1 2 2 2  2  
Mezinárodní letiště 2  1      1   
Mezinárodní měnový fond 3      1     
Mezinárodní mír a bezpečnost 11 1 1         
Mezinárodní nadace EU-LAC 1   1        
Mezinárodní obchod 8      1 1 2 2 1
Mezinárodní obchodní styk 88        1 1 2
Mezinárodní organizace 47  1 1 1 1 1 2 1 1 1
Mezinárodní organizace práce 19  1   1 1  1   
Mezinárodní organizace pro migraci 1           
Mezinárodní organizace pro tropické dřevo 1           
Mezinárodní organizace pro vinnou révu a víno 1  1         
Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek 5  1         
Mezinárodní právo soukromé a procesní 129   2   1 2 3 4 2
Mezinárodní právo veřejné 1   1        
Mezinárodní přeprava 30   1 1 1 2 4 2 3 2
Mezinárodní sankce 27 1 2 1    2 2 1  
Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy 1243 7 38 16 32 17 20 24 28 27 22
Mezinárodní smluvní dokumenty 237   13 6 11 6 8 7 2 7
Mezinárodní smluvní dokumenty - mnohostranné 283 3  4 2 6 4 3 4 8 2
Mezinárodní smluvní dokumenty o antarktidě 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o clech a obchodu 106     2 3 2 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o daních 109  3 2 6 3 3 4 11 5 6
Mezinárodní smluvní dokumenty o diplomatických a konzulárních stycích 52  3  1  2 3 1 2  
Mezinárodní smluvní dokumenty o dopravě 202  3 2  3 4 8 4 4 14
Mezinárodní smluvní dokumenty o hospodářských stycích 57  4   3 2 1 2  5
Mezinárodní smluvní dokumenty o jaderných a bakteriologických zbraních 7  1         
Mezinárodní smluvní dokumenty o kosmickém prostoru a kosmických objektech 12  1    1     
Mezinárodní smluvní dokumenty o lidských právech 26  1 5  1   1   
Mezinárodní smluvní dokumenty o manželství 3           
Mezinárodní smluvní dokumenty o míru 10           
Mezinárodní smluvní dokumenty o nemajetkových právech 58    1 1 1 2 1 1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o normalizaci a měření 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o odborech 1           
Mezinárodní smluvní dokumenty o pevninské mělčině a pobřežních vodách 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o poště a telekomunikacích 2           
Mezinárodní smluvní dokumenty o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty o právní pomoci 55   1   1   1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o státním občanství 7           
Mezinárodní smluvní dokumenty o vědecké a technické spolupráci 100 1    3  1  1 1
Mezinárodní smluvní dokumenty o vypořádání některých majetkových otázek 22           
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti financí 31  1 1    2  1  
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti pracovních věcí 46  1 1  1  2 3   
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti školství a kultury 193 4 2   4  8 5 4 4
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zdravotnictví 69   1  1 1 1 1  3
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti zemědělství 18  1     1    
Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí 53  2 2  3  3  4  
Mezinárodní smluvní dokumenty všeobecně 155   1  1 1 1  2 2
Mezinárodní soudy 1           
Mezinárodní spolupráce 21 1 3  6 3  3 3  1
Mezinárodní telekomunikační unie 1           
Mezinárodní trestní soud 5      2  1   
Mezinárodní unie pro patentovou spolupráci 6    1  1  2  1
Mezinárodní záchranné operace 1           
Minerální oleje 30  5 1  2  2 1 2 4
Minerální vody 27  1  1    1 1 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány 523 5 20 19 41 4 1 2 4 7 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český báňský úřad 36  4 1 2  1 3 2 5 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český statistický úřad 112  10 10 11 6 7 8 8 5 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český telekomunikační úřad 48  8 4 2 2  3 1   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Český úřad zeměměřický a katastrální 31  3 2 3 1 1 2 1 3  
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Digitální a informační agentura 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Energetický regulační úřad 189 5 32 18 12 6 9 10 15 14 7
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Komise pro cenné papíry 15           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy 191 1 15 7 16 11 12 21 13 24 15
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů 12   1        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí 511 3 43 49 55 32 23 39 29 30 24
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo informatiky 23  4 5 3       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo kultury 32  3  1 2 2 3 1 1 2
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany 204  16 13 18 10 7 6 16 16 11
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo práce a sociálních věcí 478 1 66 54 30 29 26 38 33 30 38
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo pro místní rozvoj 91 1 4 15 6 5 6 6 10 6 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo průmyslu a obchodu 310 10 37 29 23 12 11 20 29 25 14
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti 182  11 24 21 16 6 16 7 9 4
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 180 1 10 10 20 11 20 10 21 9 9
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra 676 7 58 59 43 46 26 45 49 61 34
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí 65 2 13 5 4 4 1 9 2 3 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví 467 2 47 54 33 21 36 25 25 31 23
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství 503 4 33 33 35 33 43 41 37 32 37
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí 325 2 18 17 18 20 19 21 30 22 28
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní bezpečnostní úřad 48  4  2 2 1 3 3 2 3
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní sportovní agentura 3   1 2       
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 8  1 2 2  1 2    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad 34   1     1 2 1
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší stavební úřad 3  1 2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 1  1         
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Správa státních hmotných rezerv 5   2        
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 37 1   3 2  4 16   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 4       2 2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 5  1 1 1    2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu osobních údajů 4  1 1  2      
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 2        2   
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro veřejné informační systémy 19  2 4 1 1  1    
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad průmyslového vlastnictví 2  1    1     
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad vlády 1           
Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně 80  8 9 7 4 1 6 7 3 3
Místní samospráva 406 2 25 38 53 11 11 23 13 10 10
Mládež (mladiství) 296  7 22 15 2  8 12 7 7
Mléko, mléčné výrobky 71  1 3 3 3 4 3 4 1 2
Mnohonárodní síly pro speciální operace 2   2        
Mobilní aplikace 2  1   1      
Modré karty 28  3 5 4 2 1 3 1 2 1
Moldavská republika 22    2      1
Monacké knížectví 4        2   
Mongolsko 37 2  2 1 2 1    1
Monitorování a řízení veřejných financí 6 1  1 1   3    
Monitorování radiační situace 1        1   
Monopoly 60    3 4 4 5 2 1 2
Mosanbik 4           
Motorová a jiná vozidla 536 2 25 24 25 9 15 25 13 17 19
Muzea a galerie 27  2 1    2 1 1  
Myslivost 101  3 6 7 6 2 6 3 3 5
Mýtné 36  4 1 2 2 1 1 2 1 3
Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků, stabilizační příspěvek, naturálie 980 1 39 43 38 36 23 33 29 37 35
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU