Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Edvard Beneš 1           
Egyptská arabská republika 11  2     1  1  
Ekodesign výrobků 1           
Ekvádorská republika 5  1         
Elektronická identifikace 14           
Elektronické komunikace, elektronické transakce, elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické systémy, elektronické platební prostředky, datová komunikace 9           
Elektronické recepty, systém eRecept, elektronické poukazy 14           
Elektronický systém tvorby právních předpisů 10           
Elektronizace postupů orgánů veřejné moci 8           
Elektrozařízení 21 1  1        
Emise skleníkových plynů, emisní kategorie, emisní limity, emisní plakety, emisní poplatky 41 1 1         
Energetická náročnost, energetická náročnost budov 2           
Energetické štítkování, energetické štítky 2           
Energetický audit, energetický posudek, energetičtí specialisté 6           
Energetika (včetně výroby, distribuce a dodávek elektřiny, plynu nebo tepla), hospodaření energií 652 11 14 40 28 27 21 20 25 24 18
Estonská republika 19  1 1 1 1 2    1
Estrády, artistické produkce, lidová zábava 14 1 1 1        
Etiopská federativní demokratická republika 6       1    
Euratom 18           
EUROFIMA 5        1 1 1
Eurojust 10  1         
Europol 1      1     
Evidence krytých bloků 2           
Evidence listinných a elektronických dokumentů 15           
Evidence nemovitostí (půdy) 123  5 5 4 1 7 3 2   
Evidence obyvatel, rodná čísla 181 2 6 4 8 8 5 13 2 6 2
Evidence skutečných majitelů 3           
Evidence tržeb 11           
Evropská banka pro obnovu a rozvoj 4  1 1        
Evropská družstevní společnost 6      1 2 1 2  
Evropská investiční banka 13     2 1 1  2  
Evropská komise 1          1
Evropská kosmická agentura 12     1 2    2
Evropská občanská iniciativa 4 1  1        
Evropská organizace pro jaderný výzkum 1 1          
Evropská organizace pro využívání 1          1
Evropská sociální charta 2   1  1      
Evropská společenství 57 2 4 4 3 13 6 4 1 2 1
Evropská společnost 11  1  1  1 2 1 1 1
Evropská unie 1522 92 83 82 90 21 18 9 10 3 4
Evropské dědické osvědčení 2           
Evropské hospodářské společenství 3           
Evropské hospodářské zájmové sdružení 3  1      1   
Evropské patenty 34 5 1 3  3 2  1   
Evropské politické strany a evropské politické nadace 1           
Evropské společenství 5           
Evropské společenství pro atomovou energii 6     2      
Evropské společenství uhlí a oceli 3           
Evropský hospodářský prostor 24 1 2 1 3 2  6 1  1
Evropský ochranný příkaz 1           
Evropský parlament 93 10 5 5 6 4 5 1 2 3  
Evropský policejní úřad 1           
Evropský profesní průkaz 3           
Evropský soud 2    1       
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 2           
Evropský vyšetřovací příkaz 1           
Evropsky významné lokality 16 1 1   4 1     
Evropský zatýkací rozkaz 1         1  
Exekuce, exekutoři, exekuční řízení, soudní výkon rozhodnutí 163 2 7 34 4 3 12 9 3 8 2
Exekutiva 61     1 1     
Extrakční rozpouštědla 1           
Název Celkem 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Zavřít
MENU