Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Edvard Beneš 1           
Egyptská arabská republika 11         1  
Ekodesign výrobků 1     1      
Ekvádorská republika 5    1       
Elektronická identifikace 12  6 2 2   2    
Elektronické komunikace, elektronické transakce, elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické systémy, elektronické platební prostředky, datová komunikace 3  3         
Elektronické recepty, systém eRecept, elektronické poukazy 13  5 3 2 2  1    
Elektronický systém tvorby právních předpisů 9 1 6 1  1      
Elektronizace postupů orgánů veřejné moci 8 1 5 2        
Elektrozařízení 19 2 6 3 3 1 1  1  1
Emise skleníkových plynů, emisní kategorie, emisní limity, emisní plakety, emisní poplatky 37 4 13 4 6 1 4 2 1  1
Energetická náročnost, energetická náročnost budov 2   1 1       
Energetické štítkování, energetické štítky 2    1 1      
Energetický audit, energetický posudek, energetičtí specialisté 6 1 1 2 2       
Energetika (včetně výroby, distribuce a dodávek elektřiny, plynu nebo tepla), hospodaření energií 628 28 55 26 21 10 11 19 40 29 11
Estonská republika 19     1      
Estrády, artistické produkce, lidová zábava 14 1       1 1 1
Etiopská federativní demokratická republika 6    1       
Euratom 17 1   2 1  4 9   
EUROFIMA 5           
Eurojust 10  2 1  2 2 1  1  
Europol 1           
Evidence krytých bloků 2  1   1      
Evidence listinných a elektronických dokumentů 11 2 6 2 1       
Evidence nemovitostí (půdy) 117 5 5 5 4 3 3 2 3 3  
Evidence obyvatel, rodná čísla 172 6 15 7 4 4 1 4 2 8 2
Evidence skutečných majitelů 3  1 2        
Evidence tržeb 11  1  3 1 1 2 3   
Evropská banka pro obnovu a rozvoj 4         1  
Evropská družstevní společnost 6           
Evropská investiční banka 13         2  
Evropská komise 1           
Evropská kosmická agentura 12  1    1  5   
Evropská občanská iniciativa 4  1 1       1
Evropská organizace pro jaderný výzkum 1          1
Evropská organizace pro využívání 1           
Evropská sociální charta 2           
Evropská společenství 57 1 3    2 2 1 1 2
Evropská společnost 11    1       
Evropská unie 1405 79 150 114 115 88 82 105 130 87 92
Evropské dědické osvědčení 2        2   
Evropské hospodářské společenství 3           
Evropské hospodářské zájmové sdružení 3           
Evropské patenty 34   2 2 1 3 6 2 3 5
Evropské politické strany a evropské politické nadace 1       1    
Evropské společenství 5  3  2       
Evropské společenství pro atomovou energii 6           
Evropské společenství uhlí a oceli 3           
Evropský hospodářský prostor 24  1  2 1  1   1
Evropský ochranný příkaz 1         1  
Evropský parlament 87 1 3 4 2 12 4 6 5 5 10
Evropský policejní úřad 1           
Evropský profesní průkaz 3  1 1     1   
Evropský soud 2           
Evropský vyšetřovací příkaz 1      1     
Evropsky významné lokality 16 1 1 1 1  3  2  1
Evropský zatýkací rozkaz 1           
Exekuce, exekutoři, exekuční řízení, soudní výkon rozhodnutí 157 10 12 12 6 3 2 5 1 9 2
Exekutiva 60    2    1 1  
Extrakční rozpouštědla 1      1     
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU