Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952
Pákistán 5           
Paliva a maziva 107   1        
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 12           
Památky, přírodní památky 271    1    1   
Pamětní mince a bankovky 217     2  1 1   
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 323           
Patenty, patentoví zástupci 28           
Pedagogičtí pracovníci 3           
Penále 74           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 586       1  2  
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 71           
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12           
Pěstounská péče 26           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 80           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 102        1   
Platební karty 2           
Platební neschopnost 63           
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 52           
Plyn, plynárenství 222           
Pneumatiky 1           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 19           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7           
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 42           
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 14           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 29           
Pohonné hmoty 55           
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 42           
Pojištění, pojišťovnictví 915           
Pokusná zvířata 5           
Pokuty a jiné sankce 394           
Policie 693           
Policie, policejní spolupráce 27           
Politické strany a politická hnutí 114           
Polská republika 146  2 3 1 2 1     
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 14           
Poplatky 694           
Poplatky - arbitrážní 6           
Poplatky - místní 13  1         
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 15           
Poplatky - soudní 14           
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 10           
Portugalsko 10           
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 18           
Pošta 100           
Potraviny 353           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 25           
Pozemkový fond České republiky 25           
Požární ochrana 357           
Pracovněprávní (služební) vztahy 908           
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 65           
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 11           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 13           
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 9           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 552        1   
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7           
Prezident republiky 205           
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 16           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85           
Probační a mediační služba 18           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 2           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22           
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 35           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 44           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 113           
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5  1         
Půda - Zemědělský půdní fond 46           
Půda všeobecně 29           
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 414           
Půjčky 37           
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 25           
Název Celkem 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952
Zavřít
MENU