Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982
Pákistán 5           
Paliva a maziva 107 1    1     1
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 12           
Památky, přírodní památky 271 10 6 2 4 1 1     
Pamětní mince a bankovky 217 4 3 4 5 3 2 4 4 3 2
Panamská republika 8           
Panelová sídliště 11           
Panelové domy, panelová sídliště 2           
Paraguayská republika 3           
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 323  1         
Patenty, patentoví zástupci 28           
Pedagogičtí pracovníci 3           
Penále 74           
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 586 5 1        1
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 71           
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12           
Pěstounská péče 26           
Petiční právo 4           
Pivo 9           
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 80           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 102    1       
Platební karty 2           
Platební neschopnost 63           
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8           
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 52           
Plyn, plynárenství 222           
Pneumatiky 1           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 19           
Podkarpatská Rus 4           
Podnikový rejstřík 7 2 1         
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 42 1 2  1 1      
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 14           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 29           
Pohonné hmoty 55           
Pohraniční stráž 1  1         
Pohřebnictví 42    1       
Pojištění, pojišťovnictví 915 5 1       1  
Pokusná zvířata 5           
Pokuty a jiné sankce 394 7 2    1  2   
Policie 693 4 7       1  
Policie, policejní spolupráce 27           
Politické strany a politická hnutí 114 2 2         
Polská republika 146 4  2 3  1  1 1  
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 14           
Poplatky 694           
Poplatky - arbitrážní 6 1          
Poplatky - místní 13 1 1     1    
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7 1          
Poplatky - osvobození od poplatků 15 1 2         
Poplatky - soudní 14 1          
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 10           
Portugalsko 10     1      
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 18           
Pošta 100 1 1 1 1       
Potraviny 353           
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 25           
Pozemkový fond České republiky 25           
Požární ochrana 357 1 1 1 1  2 1    
Pracovněprávní (služební) vztahy 908 14 3 3 5 4  3 1 2 3
Pracovní (služební) kázeň 19 3  2 1   1    
Pracovní doba (doba služby) 65 3 2 3 2 2  1   1
Pracovní spory 5 2          
Pracovní úřady 12 7 1         
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 11           
Právní pomoc 7           
Právní pořádek (jeho obnova) 58 1          
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1 1          
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 13           
Překážky v práci 1 1          
Prekursory drog 9           
Přeshraniční spory 1           
Přestupky a jiné správní delikty 552 1 4 2        
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7           
Prezident republiky 205  1         
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 16    1    1  1
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1           
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85 9 4         
Probační a mediační služba 18           
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1           
Program statistických zjišťování 2           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22 1 2  1       
Prostředky lidové zábavy 1           
Protiprávnost komunistického režimu 35           
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 44           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4           
Průmyslová práva 113 6 2 3 1 1  7 1 1  
Ptáci, ptačí oblasti 46           
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 46 4          
Půda všeobecně 29 2 2      1 1 1
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 414           
Půjčky 37 1  1  1  1   1
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13           
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 25    1       
Název Celkem 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982
Zavřít
MENU