Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Pákistán 5   1        
Paliva a maziva 107 2 5 5 2 5 5 2 3 4 1
Památky, národní kulturní památky, památkové rezervace 12           
Památky, přírodní památky 271 13 16 14 11 6 3 6 5 2 6
Pamětní mince a bankovky 217 7 7 6 9 4 5 6 6 5  
Panamská republika 8    1   1 1   
Panelová sídliště 11   3  1 2  1  1
Panelové domy, panelová sídliště 2   2        
Paraguayská republika 3        2   
Parametry přerozdělování 1           
Parlament 323 3 10 17 7 2 11 5 8 3 19
Patenty, patentoví zástupci 28 1 2 2 1 1     1
Pedagogičtí pracovníci 3           
Penále 74 1  1 1 1      
Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti 1           
Peněžní organizace 586 24 17 23 14 10 20 5 14 5 18
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, penzijní fondy, penzijní společnosti 71 5 4 4 6 2 7 1    
Penzijní připojištění se státním příspěvkem 1           
Peruánská republika 12  1  2  1   1 1
Pěstounská péče 26 1 1 1 2 1      
Petiční právo 4           
Pivo 9  1     1  1  
Platby, dotace, mimořádné a jiné podpory 80           
Platební a zúčtovací styk, platební instituce, instituce elektronických peněz, platební účty, platební systémy, platební služby 102 11 2 5 3 3 4  3  5
Platební karty 2 1     1     
Platební neschopnost 63 6 3 3 3 4 1     
Platnost mezinárodních smluv 1           
Plavidla a letadla 8 2   1       
Plemenitba a evidence hospodářských zvířat 52 4 1 4 3 1 6 1 3 7 1
Plyn, plynárenství 222 15 15 13 11 12 7 8 4 6 3
Pneumatiky 1           
Pochůzkový a podomní prodej 1           
Počítače, počítačové programy 19  1         
Podkarpatská Rus 4   1        
Podnikový rejstřík 7 1  1        
Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům 42 2  2        
Podpora výzkumu, experimentální vývoj, inovace 14           
Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2           
Podporované zdroje energie 29           
Pohonné hmoty 55 4 2 3 1 2 3 2 2 2 1
Pohraniční stráž 1           
Pohřebnictví 42 2 1 4   1  1 1 1
Pojištění, pojišťovnictví 915 35 30 45 42 30 48 27 30 18 31
Pokusná zvířata 5   1     1   
Pokuty a jiné sankce 394 21 8 23 17 8 1  2  5
Policie 693 24 15 20 38 18 17 13 19 8 26
Policie, policejní spolupráce 27 1 5         
Politické strany a politická hnutí 114 1 3 9  1 1 3 2  8
Polská republika 146 1 1 5 3 19 11 16  5 10
Pomníky, desky 1           
Pomoc obětem trestné činnosti 14   1  1 2     
Poplatky 694 50 30 31 45 18 28 19 15 21 19
Poplatky - arbitrážní 6 1   1       
Poplatky - místní 13  1 1        
Poplatky - notářské 6           
Poplatky - ostatní 7           
Poplatky - osvobození od poplatků 15 1  1        
Poplatky - soudní 14 1   1       
Poplatky - správní 9           
Poplatky - všeobecně 10 1 1 2 1 1      
Portugalsko 10  1 1    1    
Posuzování shody, ES prohlášení o shodě, označování CE 18           
Pošta 100 6 4 3 3 2 2 5 3 2 3
Potraviny 353 9 12 14 18 10 21 24 37 33 19
Potraviny pro zvláštní lékařské účely 1           
Povinné minimální rezervy 1           
Povodí 1           
Pozemkové úřady 25   1  1   1  4
Pozemkový fond České republiky 25 6 2 3 2  1     
Požární ochrana 357 9 13 12 13 5 8 7 12 4 9
Pracovněprávní (služební) vztahy 908 35 30 35 39 26 34 28 29 12 23
Pracovní (služební) kázeň 19           
Pracovní doba (doba služby) 65 1  1      1  
Pracovní spory 5           
Pracovní úřady 12           
Pravidla plavebního provozu 2           
Pravidla rozpočtové odpovědnosti 11           
Právní pomoc 7  4         
Právní pořádek (jeho obnova) 58           
Právnické osoby s majetkovou účastí státu 1           
Praxe provozní 1           
Představitelé státní moci a některých státních orgánů 13     2 2     
Překážky v práci 1           
Prekursory drog 9           
Přeshraniční spory 1      1     
Přestupky a jiné správní delikty 552 28 16 19 22 16 11 7 6 4 10
Preventivní prohlídky, pracovnělékařské prohlídky 7           
Prezident republiky 205 2 8 7 7 2 4  8 5 2
Přídavky na děti, výchovné a příspěvek na úhradu potřeb dítěte 16           
Přípravná komise Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek ... 1      1     
Přírodní rezervace, přírodní památky 16           
Privatizace 85 2 1 2 1  2 3   1
Probační a mediační služba 18 3  4   3     
Prodejní doba 4           
Program dobrovolníci Organizace spojených národů 1          1
Program statistických zjišťování 2           
Programy reprodukce majetku 1           
Prokazování původu majetku 1           
Prokuratura - Prokurátoři 22    1       
Prostředky lidové zábavy 1  1         
Protiprávnost komunistického režimu 35 3 1 3 2 2 1 2 1   
Proviantní a výstrojní náležitosti 1           
Průkazy, služební průkazy a jiné 44           
Průmysl a obchod 13           
Průmyslová a administrativní bezpečnost 4 1   1       
Průmyslová práva 113 3 2 1 4 3 1 1 4 1 4
Ptáci, ptačí oblasti 46   2  1 2 11 28   
Půda - Pozemkové reformy 5           
Půda - Zemědělský půdní fond 46 5 2 3 2       
Půda všeobecně 29 1 1 2 1       
Půda, půdní jednotky, pozemky, území, pozemkové úřady, zemědělský půdní fond 414 16 10 21 13 8 13 10 19 6 15
Půjčky 37          1
Puncovnictví a zkoušení drahých kovů 13   1 1  1  1 3 1
Pyrotechnika, pyrotechnické výrobky, pyrotechnický průzkum, ohňostroje 25 2 1         
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Zavřít
MENU