Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nabídky převzetí 7      1  1   
Nábor a rozmisťování pracovníků 3           
Náborový příspěvek, kvalifikační příspěvek 4   1     1  1
Nagojský protokol 1       1    
Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), náhrada újmy, odškodnění 550 8 28 33 35 30 9 10 13 14 8
Náhradní rodinná péče (včetně pěstounské péče, osvojení a poručenství) 39  3 4 6 2     1
Náhradní výživné 3  2   1      
Nájemné 15  1 4 2 5      
Námořní plavba 39   5 1 3  1 1  6
Námořnictví 2          2
Národní alokační plán 3           
Národní boj za osvobození 70 2 5 3 1 2 1 1 1 3  
Národní filmový archiv 2  1         
Národní kmitočtová tabulka 2    1    1   
Národní parky, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky 29  1 1 4 7 7 7 2   
Národní rozpočtová rada 3  1 1 1       
Národní správa 13           
Národní výbory 7           
Národní zdravotnický informační systém 1    1       
Národnostní a etnické menšiny 38  1   2    1  
Národy 1           
NATURA 2000 46 4 8  2 3  1 4 4 2
Naturálie 23   3 1 2      
Nauru 1           
Názvy obcí 1           
Nealkoholické nápoje a koncentráty 1       1    
Nebezpečné chemické látky a pesticidy, organické polutanty 28  5 1 1  1 2  2 2
Nebytové prostory 84  2 1 5 5  3   3
Neionizující záření 4          1
Nejvyšší kontrolní úřad 4  1   2   1   
Nemocenské zabezpečení 285 2 12 13 17 12 5 6 8 5 5
Nemoci z povolání 44  8 7 4 3 3 2 3 5 6
Nemovitosti 143  9 5 17 11 7 5 4 6 7
Nepál 2         1  
Nepodnikatelská sféra 2   1    1    
Nesilniční mobilní stroje 1           
Nesprávný úřední postup 1           
Nevýdělečné organizace 2           
Nezabavitelné částky 5   2  1 1     
Nicaragua 2           
Niger 1           
Nigérie 5    1       
Nikaragujská republika 4           
Nízkouhlíková energetika 3  1 1 1       
Nizozemské království 26   2 1   2 1 3  
Normalizace a typizace 34   3 1      2
Norsko 17        2   
Notáři a správci pozůstalosti 124  3 6 10 5 2 1 1 6  
Notářská komora České republiky 7   2 4 1      
Nouzový stav 273 1 3 22 79 163      
Nový Zéland 15  1 1 1       
Nucená správa 11     1      
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Zavřít
MENU