Věcný rejstřík

Tato databáze umožňuje vyhledání předpisů podle abecedně seřazených slovních spojení a hesel

Řazení podle abecedy:
Řazení podle roku:
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Edvard Beneš 1           
Egyptská arabská republika 11          1
Ekodesign výrobků 1      1     
Ekvádorská republika 5     1      
Elektronická identifikace 14 1 1 6 2 2   2   
Elektronické komunikace, elektronické transakce, elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické systémy, elektronické platební prostředky, datová komunikace 8  5 3        
Elektronické recepty, systém eRecept, elektronické poukazy 14  1 5 3 2 2  1   
Elektronický systém tvorby právních předpisů 9  1 6 1  1     
Elektronizace postupů orgánů veřejné moci 8  1 5 2       
Elektrozařízení 20 1 2 6 3 3 1 1  1  
Emise skleníkových plynů, emisní kategorie, emisní limity, emisní plakety, emisní poplatky 40  7 13 4 6 1 4 2 1  
Energetická náročnost, energetická náročnost budov 2    1 1      
Energetické štítkování, energetické štítky 2     1 1     
Energetický audit, energetický posudek, energetičtí specialisté 6  1 1 2 2      
Energetika (včetně výroby, distribuce a dodávek elektřiny, plynu nebo tepla), hospodaření energií 646 10 36 55 26 21 10 11 19 40 29
Estonská republika 19      1     
Estrády, artistické produkce, lidová zábava 14  1       1 1
Etiopská federativní demokratická republika 6     1      
Euratom 18 1 1   2 1  4 9  
EUROFIMA 5           
Eurojust 10   2 1  2 2 1  1
Europol 1           
Evidence krytých bloků 2   1   1     
Evidence listinných a elektronických dokumentů 13  4 6 2 1      
Evidence nemovitostí (půdy) 120 2 6 5 5 4 3 3 2 3 3
Evidence obyvatel, rodná čísla 180 3 11 15 7 4 4 1 4 2 8
Evidence skutečných majitelů 3   1 2       
Evidence tržeb 11   1  3 1 1 2 3  
Evropská banka pro obnovu a rozvoj 4          1
Evropská družstevní společnost 6           
Evropská investiční banka 13          2
Evropská komise 1           
Evropská kosmická agentura 12   1    1  5  
Evropská občanská iniciativa 4   1 1       
Evropská organizace pro jaderný výzkum 1           
Evropská organizace pro využívání 1           
Evropská sociální charta 2           
Evropská společenství 57  1 3    2 2 1 1
Evropská společnost 11     1      
Evropská unie 1511 25 159 150 115 115 88 82 105 130 87
Evropské dědické osvědčení 2         2  
Evropské hospodářské společenství 3           
Evropské hospodářské zájmové sdružení 3           
Evropské patenty 34    2 2 1 3 6 2 3
Evropské politické strany a evropské politické nadace 1        1   
Evropské společenství 5   3  2      
Evropské společenství pro atomovou energii 6           
Evropské společenství uhlí a oceli 3           
Evropský hospodářský prostor 24   1  2 1  1   
Evropský ochranný příkaz 1          1
Evropský parlament 92 2 4 3 4 2 12 4 6 5 5
Evropský policejní úřad 1           
Evropský profesní průkaz 3   1 1     1  
Evropský soud 2           
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) 2  2         
Evropský vyšetřovací příkaz 1       1    
Evropsky významné lokality 16  1 1 1 1  3  2  
Evropský zatýkací rozkaz 1           
Exekuce, exekutoři, exekuční řízení, soudní výkon rozhodnutí 163  16 12 12 6 3 2 5 1 9
Exekutiva 60     2    1 1
Extrakční rozpouštědla 1       1    
Název Celkem 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Zavřít
MENU