Kanada

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/949 ze dne 19. června 2015, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné některými třetími zeměmi u některých potravin, pokud jde o přítomnost některých mykotoxinů (Text s významem pro EHP)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2011 ze dne 23. srpna 2011 , kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Kanadou u pšenice a pšeničné mouky, pokud jde o přítomnost ochratoxinu A Text s významem pro EHP
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. ledna 2004, kterým se členské státy opravňují ke stanovení odchylek, pokud jde o vyžadování rostlinolékařského osvědčení podle směrnice Rady 2000/29/ES pro tepelně ošetřené dřevo jehličnanů pocházejícího z Kanady (oznámeno pod číslem K (2004) 65) (2004/95/ES)
2003/497/SZBP: Rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru FYROM /2/2003 ze dne 10. března 2003 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonii
NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 885/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3201/90, (ES) č. 1622/2000 a (ES) č. 883/2001 o prováděcích pravidlech ke společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o vína pocházející z Kanady, pro která je povoleno označení „Icewine“
Zavřít
MENU