volná příroda

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
2006/101/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 6. února 2006 o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2006 (oznámeno pod číslem K(2006) 251)
2006/91/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006 o některých prozatímních ochranných opatřeních souvisejících s podezřelými případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Slovinsku (oznámeno pod čislem K(2006) 492)
Směrnice Rady 1999/22/ES ze dne 29. března 1999 o chovu volně žijících živočichů v zoologických zahradách
Zavřít
MENU