datové právo

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Text s významem pro EHP)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)
Doporučení Komise ze dne 19. října 1994 o právních aspektech elektronické výměny dat (text s významem pro EHP)
Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů
Zavřít
MENU