obchodní dohoda

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé - Protokol 1 o textilních a oděvních výrobcích - Protokol 2 o produktech ESUO - Protokol č. 3 o obchodu mezi Českou republikou Republiky a Společenství pro zpracované zemědělské produkty, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy o EHS - Protokol 4 o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce - Protokol 5 o zvláštních ustanoveních týkajících se obchodu mezi Českou republikou, jedna ze stran a Španělsko a Portugalsko na straně druhé - Protokol 6 o vzájemné pomoci v celních otázkách - Protokol 7 o koncesích s ročním omezením - Protokol 8 o dědictví České republiky v souvislosti s výměnou dopisů mezi Evropským hospodářským (Společenství) a Česká a Slovenská federace o tranzitní a pozemní dopravní infrastruktuře - Závěrečný akt - Společná prohlášení
94/910/ES, ESUO, Euratom: Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 19. prosince 1994 o uzavření Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou, na straně druhé
Zavřít
MENU